Kategori: Teknisk og praktisk

Hvor gjør du av gråvannet?

Det går ofte diskusjoner om hvor gråvannet i bobilen skal tømmes. Mange mener det er ufarlig. Kan det tømmes i naturen? Eller skal det tømmes i tømmestasjoner? Svaret er ikke enten eller, men Miljødirektoratet gir en klar anbefaling.

Plastnomader bygde om varebil til campingbil

De kaller seg plastnomader, kunstnerparet Kari Prestgaard og Astor Andersen fra Sandefjord. I en ombygd Ford Transit Custom reiser de landet rundt og samler plast på strender for å lage kunst-workshops med barn. Slik bidrar de til å fjerne miljøkatastrofen langs strendene, og gjøre Norge renere.