Mange glemmer viktig vedlikehold av Alde varmesystem

Han er bekymret for den lave oppmerksomheten om vedlikehold av Alde varmesystem i bobiler. Effekten blir dårligere og reparasjonskostnadene kan bli enorme om det går langt nok.

Så mye belegg kan legge seg på i varmekammeret. Varmeelementet er vist på forsiden. Foto: Lars Martin Ludvigsen.

Lars Martin Ludvigsen i Tellus Heistad har sett mange nok Alde-anlegg til at han mener dette er noe mange glemmer. Også bransjen har til en viss grad vært unnfallende, mener han.

Uten regelmessig skifte av frostvæsken i Alde-systemet vil rør og konvektorer gro igjen og miste effekt. Foto: Lars Martin Ludvigsen.

– Det viktigste er å følge vedlikeholdsinstruksen fra Alde, som beskriver at du skal skifte væsken i systemet hver femte år. Jeg anbefaler at det gjøres i løpet av det fjerde året, sier Ludvigsen. Tidligere var anbefalingen å skifte væsken hvert annet år, men det var før dagens mer holdbare væsker ble lansert rundt 2009. Fortsatt finnes det frostvæsker med kort holdbarhet i markedet. Han anbefaler også en årlig kontroll.

– Hva skjer om du ikke skifter væsken i systemet?

– Det vil gradvis bygge seg opp et belegg inni tanker, rør og konvektorer. Dette isolerer og reduserer varmeevnen. Væsken i systemet skal beskytte mot korrosjon. Egenskapen avtar med årene og den antibakterielle effekten avtar. Dermed blir det fritt fram for bakterievekst i rørene, forklarer Ludvigsen.

Frostvæskene mister sin antibakterielle effekt og bakteriene får utvikle seg til belegg. Foto: Lars Martin Ludvigsen.

Regelmessig bruk av legionellafunksjonen i varmesystemet kan bidra til å dempe bakterieveksten. Ludvigsen ser særlig at utviklingen av bakterier i systemet går raskere i bobiler og campingvogner som står gjennom vinteren med en liten lunk i systemet. Det gir ideelle forhold for bakterievekst.

Her har belegget tørket ut. Foto: Lars Martin Ludvigsen.

– Ikke en gjør-det-selv jobb
Ludvigsen fraråder å gjøre jobben selv. Bobilverkstedene har utstyr til jobben, passer på å ikke ødelegge tilbakeslagsventiler, lufter systemet, fyller ny væske og sørger for avfallshåndtering.

Belegget kan løses opp med en renseprosess. Foto: Lars Martin Ludvigsen.

– I Tellus har vi en pris på 5 900 kroner for en slik jobb. Da sjekker vi om tilstanden i systemet er slik at vi kan nøye oss med å bytte ut væsken. Dersom det er bakterievekst i systemet må vi også kjøre en renseprosess som går over natta før vi skyller og fyller ny væske. Renseprosessen koster noe ekstra, men overgår sjelden prisen på skifting av væske, forteller Ludvigsen.

Det skummer friskt når renseprosessen kjøres. Foto: Lars Martin Ludvigsen.

I Alde-anlegget i en stor bobil kan det være så mye som 45 liter væske i systemet. I følge Ludvigsen må du regne med 1 til 10 dl avdamping fra systemet i året. Det avhenger av hvor stor del av året bobilen er i bruk.

Ekspansjonskaret i bobilen viser tydelig hvor mye væske det er på anlegget og når du må etterfylle. Og etterfylle bør du gjøre før nivået går under angivelsen på ekspansjonskaret.

Pass på at væskenivået holder seg mellom maks og minimum når anlegget er avslått. Etterfyll med samme type frostvæske eller destillert vann. Foto: Lars Martin Ludvigsen.

Å etterfylle væske i Alde-anlegget kan du godt gjøre selv, men Ludvigsen advarer mot å blande væsker med ulike egenskaper. Hovedregelen er å benytte samme farge som det som allerede er på anlegget.

– Selv foretrekker jeg å benytte Aldes væske, men den kan blandes med G13-væsker. G11 kan ikke blandes med Alde-væske, advarer han. (Se spørsmål og svar om G12 i kommentarfeltet under.)

– Det finnes slike frostvæske i et utall farger. Om du er i tvil om hva du skal etterfylle med, så bruk heller destillert vann. Det er vannet som fordamper – om det da ikke er en lekkasje i anlegget ditt. Det verste du kan gjøre er bruke vann fra spring eller brønn, sier Ludvigsen.

Belegget i systemet bygger seg opp til det tetter anlegget. Dette karet skal renses. Foto: Lars Martin Ludvigsen.

Konsekvensene
– Hva er konsekvensene av å forsømme vedlikeholdet av Alde?
– Konsekvensene av å forsømme vedlikeholdet, er først og fremst risikoen for bakterievekst og korrosjon derav påfølgende tap av varmeeffekt og til slutt skade på anlegget. Når du merker at varmeeffekten avtar har det gått for langt.
– Når prosessen har kommet for langt, nytter det ikke lenger å rense anlegget. Da må rør, konvektorer og tanker, alt som har vært i kontakt med væsken, skiftes ut. Det kan raskt koste deg 150 000 kroner eller mer. Og har du gulvvarme så er det umulig å skifte ut disse rørene. Den tapes for alltid, sier Ludvigsen.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  4 comments for “Mange glemmer viktig vedlikehold av Alde varmesystem

  1. Veldig godt poengtert. Vedlikehold på alt i bodelen ser ut til å være fraværende for veldig mange. Vi gjør ikke noe før det går i stykker. Dette er svært ulikt praksisen vi ha når det gjelder vedlikehold på bildelen. Der er de fleste flinke med service, oljeskift osv.
    Har observert at dette er et fenomen her i Norge, kanskje andre land også, men i noen land er det vanlig å ta periodisk vedlikehold på bodelen uten at noe hat gått helt i stykker. Dette blir utrolig viktig med tanke på fukt. Vi vet med 100% sikkerhet at alle biler uansett merke før eller senere begynner å lekke. Å pakke om luker og viduer osv. skulle vært obligatorisk etter 10 år. Noen tar et par luker/vinduer i året og trekker det litt ut i tid.

    • Hei stemmer at pga miljøkrav så er G13 erstattet av G12 EVO men dog kun for det private marked. G13 kan blandes med G12 EVO som etter hvert også tar over hos verkstedene.

  2. Og bare for å avklare det, dersom skaden oppstår grunnet mangel på bytte av væske, er det en skade som kommer over tid, grunnet manglende vedlikehold,og dekkes altså ikke av noen forsikring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *