Kategori: Nyheter

Skuffet forslagsstiller

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap) er skuffet over at regjeringspartiene ikke ville være med på å gjøre vedtak i Stortinget nå. Bakgrunn for skuffelsen er dagens behandling av hans og partikollegaenes forslag om å endre en del av reglene for store bobiler.

Bredt flertall for endrede bobilregler

Det var et bredt flertall for de fem forslagene fra Arbeiderpartiets representanter da Transportkomiteen behandlet deres forslag i dag. Derimot var det uenighet om formalitetene. Det borgelige flertallet erklærer seg fornøyd med samferdselsministerens redegjørelse om arbeidet med disse sakene. Mindretallet bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at Stortinget skal gjøre et formelt vedtak om bobilregler i neste uke.

Forbereder stortingsmelding om trafikksikkerhet

– Det skal være trygt å ferdes på og langs våre veier. Økt trafikksikkerhet er en av mine viktigste og mest krevende oppgaver som samferdselsminister. Dette krever et bredt spekter av tiltak og godt samarbeid mellom mange parter. Nå igangsetter regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om trafikksikkerhet, og det er naturlig å begynne dette med…

Salget av nye bobiler flater ut

Registreringsstatistikken for nye bobiler viser at salget av nye bobiler sank med 5,4 prosent i årets første fire måneder sammenlignet med året før. 755 bobiler er registrert så langt i år, men den største nedgangen kommer over vektgrensen.

Rekordmange nordmenn på svenske campingplasser

Nordmenn elsker å campe i Sverige! Nesten to millioner netter tilbragte norske turister på svenske campingplasser i fjor. Faktisk velger 68 prosent av oss å overnatte på en campingplass når vi besøker nabolandet. I juli 2014 økte norske overnattinger på svenske campingplasser med over 4 prosent.

Ny bomtakst før sommeren?

De fem forslagene om endringer i regelverket for bobiler fremmet av Arbeiderpartiets representanter i Transportkomiteen har vært på høring i Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren svarer gjennomgående positivt. Særlig forlaget om endringer i bomtakstene for store bobiler skal kunne gjennomføres raskt.

Seminar med stortingsrepresentanter

I går ble det gjennomført et seminar om bobiler på Stortinget. Forslagene Arbeiderpartiets representanter i Transport- og kommunikasjonskomiteen lanserte før påske har også begynt å bevege seg i en prosess som kan lede fram til stortingsbehandling før sommerferien.

– Overmodent i Stortinget

Kjell-Idar Juvik (Ap) har god tro på at Stortinget kan behandle forslagene om bobiler før det tar sommerferie. Han regner med et raskt svar fra departementet og regner med at i det minste tre av forslagene bør kunne gjennomføres raskt.

Hoksrud: Vi er enige

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet bedyrer at Frp er enige i alle de fem forslagene Arbeiderpartiet nå har lagt fram om endringer i vilkårene for større bobiler. Han er mer forbeholden om når forslagene kan gjennomføres.

Arbeiderpartiet vil likebehandle bobiler

Arbeiderpartiet foreslår store endringer i bestemmelser som vedrører bobilister. Forslagene partiet legger fram for Stortinget omfatter både fergetakster, bomtakster fartsgrenser for store bobiler og periodisk ettersyn.