Frykter juleulykkene på vei

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Halve Norge står på farta nå i jula. – Tilpass farten etter forholdene, ikke stress og sørg for å sikre både passasjerer og last, er Statens vegvesens juleønsker foran jule- og nyttårshøytiden. 

Også i jule- og nyttårstrafikken skjer trafikkulykker. De siste fem årene har det i gjennomsnitt vært 114 alvorlige trafikkulykker med fire drepte fra lillejulaften til 2. nyttårsdag.

– Folk er stort sett flinke og tar det med ro i juletrafikken. Men vi er likevel urolig. Stor trafikk på vegene betyr økt risiko for trafikkulykker. Ofte er det også krevende veg- og værforhold i denne perioden. Her har vi alle som ferdes på vegene et felles ansvar for å redusere risikoen for at noe skal skje, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Jule-ulykkene
Høy fart og forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er en gjenganger i jule- og nyttårstrafikken. De fleste ulykkene er møte- og utforkjøringsulykker. Forbikjøringer er også noe som ofte skaper ulykker i trafikken, enten i form av påkjøring bakfra, utforkjøring eller møteulykke.

– Mange kjører på veger de ikke er vant til å kjøre. Det viktigste er å tilpasse fartene etter forholdene, sier Brandtsegg.

Mange biler er fulle og tungt lastet med gaver og skiutstyr, noe som sammen med vinterføre og høy fart gir dårligere kontroll på bilen. Rus og manglende bruk av bilbelter er også en gjennomgående trekk viser analyser av juleulykkene.

Positivt 2014
Norge er på vei mot et bedre trafikksikkerhetsår. Pr. 1. desember hadde 146 mistet livet på norske veger i 2014. Dette er 20 færre enn på samme tidspunkt i 2013. Gjennomsnittet for årets 11 første måneder i tiårsperioden 2004-13 er 195 omkomne.

– Dette er mer enn bare tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Kampen mot trafikkdøden er en av samfunnets viktigste kamper, sier Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Ikke la deg irritere
Codan Forsikring har undersøkt hva vi irriterer oss mest over når vi kjører. Irritasjon kan skape uoppmerksomhet og i verste fall utløse en ulykke.

I undersøkelsen, som ble gjennomført blant mer enn tusen nordmenn av analyseselskapet YouGov, går det frem at bare en av fem sier de ikke blir irritert når de kjører bil. De største irritasjonsmomentene er at andre kommenterer kjøringen, at folk røyker eller kaster opp.

Undersøkelsen avdekker at 48 prosent av de spurte oppgir at de blir stresset eller irritert når andre kommenterer deres kjøring. Kvinnene er de som blir mest irritert av «baksetesjåfører». Mens 51 prosent av kvinnene sier de blir mest irritert av dette, svarer 45 prosent av mennene det samme. Røyking kommer som en god nummer to, og der er det mennene som blir mest irritert. Det er ganske stor enighet om at oppkast i bilen er den tredje mest irriterende eller stressende tingen som skjer inne i bilen. Det er de under 35 som blir mest irritert av oppkast, noe som kan henge sammen med at det særlig er denne gruppen som reiser med mindre barn.

– Det er klart at ingen synes det er gøy at andre «hakker» på kjøringen. Sånt blir det dårlig stemning av, så det burde vi kanskje alle slutte med. Små barn blir oftere bilsyke enn voksne, og det er lite man kan gjøre med det annet enn å ta det rolig. Mange barn blir lettere bilsyke om de leser eller holder på med nettbrett under kjøring. Finn heller på noe annet, som å høre på lydbok eller telle gule biler for eksempel, sier Mari Bræin Faaberg, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *