97 prosent av reiselivet taper penger

Reiselivsnæringen i Hardanger er hardt rammet av koronapandemien. Hele 97 prosent av reiselivet i regionen taper penger som følge av viruset. Nå posisjonerer de seg for å trekke norske gjester når krisa er over.