15 år med bobil som hjem

Ikke mange tar begrepet bobil så bokstavelig som Odd Arne Schistad (64). Nordlendingen har hatt bobilen som hjem de siste femten årene – og trives godt med en tilværelse der han deler året mellom vinter i Portugal og sommer i Grimstad.

Jo-jo-tendenser i bobilsalget

Det skjer store endringer i registreringsstatistikken for nye bobiler i år. Vi har fått nye toppselgere, men skyldes det godt salg eller er det noen som rammes av gamle synder? Det kan være begge deler.

Kollisjonstestet bobiler

Det svenske Trafikkverket har kollisjonstestet to bobiler og liker ikke resultatene de så i testene. Risikoen for å dø i en frontkollisjon anser trafikverket å være meget stor, men ikke høyere enn i personbiler.