En digital nomade fra nord

44 år gamle Ruben Nergård bruker bobilen både som hjem og arbeidsplass og kaller seg selv for en digital nomade. Målet hans er å se det meste av Europa før han fyller 50 år.

Telemark-forhandler konkurs

De økonomisk sett dårlige tidene slår til. Mange har ventet på at nedgangen i markedet skal gå utover flere forhandlere, men så langt har de aller fleste holdt hodet over vannet.