Den forbannede vekten

Bobilprodusenten har oppgitt en egenvekt på bobilen du kjøper. Men før du får plasten av setene har den antakelig blitt en del tyngre. Dermed blir lasteevnen mindre enn oppgitt - og du er nærmere overlast enn du liker å tenke på. Foto: Knut Randem.

Bobilprodusenten har oppgitt en egenvekt på bobilen du kjøper. Men før du får plasten av setene har den antakelig blitt en del tyngre. Dermed blir lasteevnen mindre enn oppgitt – og du er nærmere overlast enn du liker å tenke på. Foto: Knut Randem.

Vekt og bobil er et problemområde de fleste bobilister har et forhold til. Det er antakelig bare noen få som med hånden på hjertet kan si at de ikke behøver å tenke på bobilens vekt. De fleste opplever antakelig å måtte følge nøye med på totalvekta. Bobilverden har stilt ti spørsmål om vekt til Vegdirektoratet for å få kvalifiserte svar.

Se artikkel oppdater i 2022 her

Det kan være taktiske grunner til at bobilprodusenter registrerer bobiler under 3500 kg, men med begrenset lasteevne.
Stadig færre har førerkort som tillater kjøring med bil som veier over 3500 kg. Det ser heller ikke ut til at så veldig mange er opptatt av å oppgradere førerkortet. Og de som har førerkort for bil over 3500 kg blir stadig eldre. Dermed får de også et helseaspekt når det kreves hyppigere legeattest for å kjøre tung bobil. Ønsket om lettere bobil må veies opp mot mulighetene for å kunne fortsette livsstilen det er å reise med bobil.

Og så skulle du veid 3500 kg? Foto: Knut Randem.

Og så skulle du veid 3500 kg? Foto: Knut Randem.

Så hvorfor er vektgrensene viktige?
Det er flere grunner til at det er ulike vektgrenser. Det kan være at veier og bruer har begrensninger i hvilken vekt de kan belastes med. Men også kjøretøyet må tåle å bære den vekten det utsettes for. Det er fabrikantens ansvar å dokumentere at kjøretøyet følger godkjenningskravene for den vektgrensen de kan registreres for.
Når en bil produseres i flere trinn, slik en bobil blir følger begrensninger fra tidligere trinn videre i produksjonen. Når bobilprodusenten bygger et påbygg på en Fiat, Ford eller hva det måtte være, må de ta hensyn til hva grunnkjøretøyet er godkjent for. Påbygger kan altså ikke uten videre bygge en bobil tyngre enn det for eksempel Ford har dokumentert for det første trinnet i produksjonen.
Vektgrensene deles i tre; forakselvekt, bakakselvekt og tillatt totalvekt. Førerretten (førerkortet) er også avgjørende for hvem som kan kjøre en bil.
En bil med totalvekt under 3500 kg skal til pålagt periodisk ettersyn i det fjerde kalenderåret etter førstegangsregistrering. Deretter hvert annet år. Biler over 3500 kg må vises i slik kontroll hvert år allerede fra det første året. (endret)
En bobil over 3500 kg har også krav om å medbringe minimum tre kjettinger på en to-akslet bil og å ha dekk med minimum mønsterdybde på 5 mm i vinterperioden (endret). Dessuten blir både ferger og bompasseringer (endret) dyrere i en stor bobil på grunn av vekt eller fysiske mål.

Endre vekt?
Noen bobiler kan oppgraderes fra en totalvekt på 3500 kg til for eksempel 3800 kg uten at det tilsynelatende gjøres noen tekniske endringer på bobilen. Det kan ha bakgrunn i at produsenten i utgangspunktet har gjort en markedstilpasning. Bilen tåler mer og kan skrives opp til høyere vekt. Da er det førerkortet som ofte er begrensningen.
Både kjøretøyforskriften og gjeldende vektdirektiv legger opp til at det er fabrikanten som skal garantere for største tillatte totalvekt. At fabrikanten i ettertid, etter førstegangs godkjenning og registrering, framlegger dokumentasjon for at et kjøretøy tåler høyere vekt, og dermed påtar seg ansvar for ny vekt, vil kunne godtas.
Dersom du ønsker å skrive ned vekta på en bobil for å komme under 3500 kg, krever det imidlertid ny teknisk godkjenning.

Kom du i kontroll?
Blir du kontrollert kan det skje enten på en tilfeldig kontroll hvor det benyttes mobile vekter eller på en av de faste kontrollstasjonene. Tunge kjøretøy (over 3500 kg) blir vanligvis kontrollert på en fast kontrollstasjon.
Samtidig kontrolleres blant annet førerkort, vognkort, bremser, sikring av last og lys.
Det er ikke bare totalvekten som er viktig. Dersom det er for høy vekt på en aksel må last omfordeles før du får lov til å kjøre videre.

Aldri vært i kontroll?
Mange har kjørt bobil i årevis uten å ha støtt på en vektkontroll. Vegdirektoratet fører ingen spesiell statistikk for bobiler og vet derfor ikke hvor mange som blir kontrollert. Likevel er det neppe noen overraskelse når erfaringen er at det er biler under 3500 kg som oftes har overlast. Det er likevel sjelden overlasten er alvorligere enn at det må gjøres en avlasting før man får lov til å kjøre videre.
Vektkontrollene for større kjøretøy er normalt skiltet med ”stopp for kontroll” med underskilt ”varebil, lastebil og trekkbil” og ”buss”. De fleste bobiler er klassifisert som M1 campingbil (se pkt 5 i vognkortet). Det er derfor ingen krav om at de skal kjøre inn for kontroll ved slik skilting. Bobiler må enten vinkes inn eller det må settes opp spesiell skilting som viser at bobiler skal kjøre inn for kontroll. Bobiler registrert som buss skal kjøre inn til slike skiltede kontroller.
I ordinære kontroller kan det gjøres stikkprøver av bobiler. Det kan også gjennomføres målrettede kontroller mot bobiler og campingvogner, men vanligvis retter vektkontrollene seg mot tyngre kjøretøyer.

De fleste trafikkstasjoner har åpne vekter slik at du kan kontrollveie. Sjekk både for- og bakaksel og legg sammen for totalvekt om du ikke får alle hjulene innpå. Foto: Knut Randem.

De fleste trafikkstasjoner har åpne vekter slik at du kan kontrollveie. Sjekk både for- og bakaksel og legg sammen for totalvekt om du ikke får alle hjulene innpå. Foto: Knut Randem.

Hva skjer om du har overlast?
Blir du tatt med overlast, må du laste av til under godkjent vekt før du får lov til å kjøre videre. Uansett hva det står i vognkortet om last og egenvekt er det aksel- og totalvekten slik den er når du har fylt bobilen opp med vann, bagasje, ektefelle og annet som teller i kontrollen.
Har du overvekt, må du laste av. Noen må la ektefellen stå igjen, mens andre kan nøye seg med å tømme vanntanken. Veier bobilen for mye, får du ikke lov til å kjøre videre før du har gjort totalvekten lovlig.
Bøtlegging av overlast følger faste tabeller. For overlast av en bobil under 3500 kg kan du få en anmeldelse ved 30 prosent eller høyere overlast (endret).
Bobiler over 3500 kg kontrolleres etter reglene for ”kontroll av tunge kjøretøy”. For kjøretøy under 7500 kg gebyrlegges overlast (av totalvekt) etter en fast tabell. Ved inntil 599 kg overlast slipper du gebyr. Deretter koster det deg kr 250 per 100 kg overlast.
Vær oppmerksom på at dette er et ”slingringsrom” som gjelder i Norge. Det er ingen internasjonale regler som regulerer gebyrleggingen. Du kan derfor blir gebyr- eller bøtelagt fra første kilo overlast i et annet land.

Takk til Vegdirektoratet for bistand med å utarbeide et underlag for denne artikkelen. Der har tre kontorer bidratt til at journalisten kunne bygge på deres faktaforståelse.

Etterord: I kjølvannet av denne artikkelen har flere uttrykt her og på vår Facebook-side at de vil balansere overvekten slik at de holder seg innenfor det angitte slingringsmonnet. Redaksjonen føler behov for å presisere at vi her i liten grad har tatt for oss reglene om aksellast. Husk også at du skal ta hensyn til lasteindeksen på dekkene. Vi har heller ikke berørt forholdet mellom førerkort og totalvekt.

Les også: Enklere vektendring for bobiler
Les også: Dekk og kjetting på bobil – nye regler (2016)
Les også: Kake for nye bomtakster for bobiler (2016)
Les også: Raskere anmeldelse for overvekt (2018)
Les også: Pass på vekta, men ikke la deg forvirre (2022)

Del dette med andre:

  28 comments for “Den forbannede vekten

 1. Viser til avsnittet:
  “En bobil over 3500 kg har også krav om å medbringe minimum tre kjettinger på en to-akslet bil og å ha dekk med minimum mønsterdybde på 5 mm i vinterperioden. Dessuten blir både ferger og bompasseringer dyrere i en stor bobil.”

  Dette stemmer vel ikke helt – på ferjer er det lengde som teller – ikke vekt.

  • Ikke alle ferger, kun de som går under riksregulativet (de fleste innenriks). Andre kan ha andre takseringsregler. Vi har nå korrigert litt i teksten for at den ikke skal misforstås.

   • Mulig det kan finnes ferjeruter som takserer etter vekt, men jeg kjenner faktisk ikke til noen. Har da tatt ferjer både innenlands og utenlands. Ferjer fra Norge til andre land så er det ikke uvanlig med taksering etter en kombinasjon av lengde og høyde, men jeg har tilgode å se vekt som grunnlag

    • Verken nå eller i første formulering står det at vekt er grunnlag for taksering på ferger.
     “… eller fysiske mål…” som det står nå omfatter både høyde og lengde. Det vanlige innenriks er at det takseres etter lengde, men utenlandsfergene tar også ofte høyden med i betraktning.
     Formuleringen viser tilbake til to ulike forhold, bom hvor vekt betyr noe og ferger hvor de fysiske målene betyr noe. Vi er ikke uenige.

     Setningen du kommenterer er tatt med i artikkelen for å skape helhet i bildet. Dersom hensikten var å skrive om fergetakster og bomtakster ville vi belyst det langt bredere. Nå har vi altså lagt vekt på vekt…

  • Ikke det med PKK heller. Egentlig misvisende. Er jo fra sept.2014. Skjedd mye på den tiden.

   • Vi retter ikke i gamle artikler, men skriver nye når noe nytt skjer. Et enkelt søk på våre sider gir nødvendig informasjon.

 2. Hei.
  Dere sier at ved en bil på opp til 3500 kg vil man få en anmeldelse ved 30% overlast. Regnes da de 30% ut fra tillatt totalvekt, eller ut i fra lastekapasiteten? Altså f.eks.: Max totalvekt 3000kg + 30% = 3900kg, eller: Max totalvekt 3000kg – egenvekt 2600kg = 400kg + 30% = 520kg. Og dermed en totalvekt på 3120kg.
  Som dere ser blir det en vesentlig forskjell på når lappen ryker ved disse to regnestykkene…. Håper dere forstår spørsmålet og regnestykket mitt. 🙂
  Oddleif

  • I artikkelen har vi konsentrert oss om totalvekt. Egenvekt og lastekapasitet er uinteressant når du står ute på veien.
   Husk at du i tillegg må forholde deg til tillatt vekt per aksel, og der kan du risikere å få gebyr før du overstiger totalvekten.

 3. Ett sted man blir vieiet er nåt man kommer til Svinesund fra Sveirge og har kjørt innom tollstasjonen for å tolle varer. Da kan man bli veiet ved utkjørsel. Jeg ble det.

 4. Vedr kjettinger på bobiler over 3500 kg er det veldig mange biler som ikke har plass til og ha på kjettinger, spesielt for forhjulstrekkere. Er det noe i forskriftene som påbyr kjettinger medbrakt ombord i bilen på sommersesong?

 5. Når ein er inne på totalvekt.Mange nye biler i dag med light shassis og helintergrerte,skjønner ikkje at ein kan holde seg innen tillat totalvekt? Vi fikk oppgradert til 3850,men er ikkje nok.Stor bil,ekstra utstyr, lite nyttelast å gå på. Med 2 voksne og akkurat det vi trenger å ha med, vart foraksel vekta oversteget og totalvekt akkurat. Lurer på går det med litt ombygging el.å få øke forakselvekt og totalvekt på Fiat light shassis,alko med euro 5+ motor?

  • Dette høres ut som et spørsmål du må stille forhandleren. Vi har selv inntrykk at de færreste bobiler lar seg oppgradere i to step, men noen har flere muligheter.

 6. Vedr. Kjettinger: Sakset nedenforstående fra vegvesen.no. Sjekk siste tre linjer for presisering

  For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg (både motorvogn og henger) er det fra 15. oktober i Nordland, Troms og Finnmark, og fra 1. november i resten av landet, krav om dekk med minst 5 mm mønsterdybde.
  Dette kravet gjelder fram til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark og til og med første mandag etter 2.påskedag i resten av landet.
  Utenom denne perioden er kravet minst 1,6 mm mønsterdybde.
  Viktig

  Kjøretøyet må ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende utenfor periodene nevnt ovenfor, dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep i forhold til føret. Dersom det kan ventes snø- eller isdekke, skal kjetting medbringes uavhengig av når det er på året.

 7. Hei !
  En liten korrigering ang.EU kontroll for bil over 3500kg. Første gang er iløpet av det andre året, når på året er alt ettersom hva sluttsifferet på reg. nr. er. Kan jo selvfølgelig bli fra 1 år og 1 mnd. til 2år. fra førstegangsreg.
  Aage

  • Vi mente selvfølgelig ikke at bilen skal til periodisk ettersyn før den er et år. Det har du helt rett i. Vi burde nok skrevet “etter det første året”.

 8. En meget velskrevet artikkel om overvektsproblematikken, men som det nevnes noen ting må utdypes litt.

  For bobiler under 3,5t er det 0 toleranse og ingen faste takster for overvekt som det er over 3,5t.

  Grensen for førekortbeslag og anmeldelse kan komme lenge før 30% under 3,5t og for over 3,5t er det 10 og 15% som gjelder.

  Og før det reageres med forelegg over 3,5-7,5t er det 200kg pr. aksel som gjelder om ikke LI på dekkene overskrides, så en kommer neppe opp i 599kg på en bobil.

 9. Hei,

  Jeg ser dere skriver følgende:
  “Dersom du ønsker å skrive ned vekta på en bobil for å komme under 3500 kg, krever det imidlertid ny teknisk godkjenning.”

  Jeg trodde ikke det var mulig å nedregistrere en bobils totalvekt? Jeg vet at man kan oppregistrere dersom bobilen er godkjent for det, men har undersøkt andre veien tidligere og konklusjonen min ble den gang at det ikke var mulig…

  Har sett på en bobil som er blitt registrert med totalvekt på 4500, men skulle gjerne hatt den på 3500. De som kjøpte denne modellen ny kunne velge mellom 3500, 3850 og 4500 kg i totalvekt.

  Ville satt stor pris på ett eller flere svar 🙂

  • Dette er en formulering vi har hentet fra direktoratet. Vi har ikke gått dette i dybden ettersom vi ikke har oppfattet det som et utbredt ønske. “Ny teknisk godkjenning” oppfatter vi imidlertid som en omfattende prosedyre og ikke noe som kan skje på en veistasjon – uten at vi skal si det for sikkert. Du må antakeligvis snakke med direktoratet sentralt for å finne ut av prosedyren.

   • Takk for svaret. Da skal jeg forske litt mer. Direktoratet er vegdirektoratet?

    Har du forresten en eksakt referanse til hvor dere har dette med nedregistrering fra? Jeg forsøkte å google litt, men uten noe resultat..

    • Hei igjen,

     Har ikke hørt noe mer fra dere så jeg spør igjen… 🙂

     Du/dere vet ikke hvor dere har det med nedregistrering fra?

     • Direktoratet = Veidirektoratet.
      Journalisten har via sine pressekontakter i direktoratet fått underlagsmateriale utarbeidet av tre ulike seksjoner i direktoratet.
      Her er et sitat fra underlagsmaterialet: “Det kan nå godtas ny vektgaranti fra fabrikant uten teknisk endring ved fastsettelse av høyere vekter. Dersom fabrikanten derimot søker å endre vektene til en lavere vekt, fordrer dette fortsatt krav til teknisk endring.”
      Jeg viser ellers til mitt forrige svar. Lykke til i jakten på rett kontor/person.

      • synes som meget merkelig regelverk her når det skulle gjelde eksempel bil registrert tillatt totalvekt på 4300 kg inkl fører (ford econoline) registrert som 6 seter lett last, egenvekt med fører 2975 kg. her blir restvekten til last inkludert pasasjerer 525 kg
       hvis man her ønsker å nedregistrere til totalvekt på 3500.- og 5 seters personbil og regner 75 kg pr person blir det en restlast på 300 kg til gode; og 300 kg til bagasje må jo være helt ok da bilen ikke er noen lastebil lengre.
       At det må fremlegges en erklæring fra fabrikk for at bilen kan kjøres/registreres for en lavere vekt en det den er bygd for er jo helt meningsløst, det er det samme som å si at du ikke kan kjøre med denne bilen tom for last.
       Det må jo være brukeren sitt ansvar å laste bilen i henhold til det den er registrert for, overlast får til uansett hva et kjøretøy er regisrert som.
       På fabrikken i canada skjønner di vertfall ikke hvorfor det må foreligge papirer for slik nedregistrering i Norge, men hvis man skulle klasset opp et kjøretøy som er produsert for en lavere vektklasse måtte di ha utstedt dokumenter for hva som skal til for ombygging til en høyere vektklasse.
       Dette har jeg personlig sjekket med fabrikken.
       Synes her at direktoratet må gå seg selv i sømmene når det gjelder denne innførte regelen for nedregistrering av vektklasse.

 10. Vil gjerne få kommentere litt ang artikkelen om overvekt.
  ( alt jeg skriver kan dokumenteres skriftlig fra Vegvesenet. )

  PKT1
  Bil med totalvekt inntil 3500 kg – ved veing på utekontroll rundes vekten ned til nermeste hundre kilo. Utover dette er det INGEN marginer for noe som helst.
  Ved overvekt på bil under 3500 kg utskrives IKKE gebyr – men et forenklet forelegg – som ved andre forseelser i trafikken, og ved stor nok forseelse gies det prikker i sertifikatet evt inndragning.

  PKT2
  Det som skrives i artikkelen– “—Bobiler over 3500 kg kontrolleres etter reglene for ”kontroll av tunge kjøretøy”. For kjøretøy under 7500 kg gebyrlegges overlast (av totalvekt) etter en fast tabell. Ved inntil 599 kg overlast slipper du gebyr. Deretter koster det deg kr 250 per 100 kg overlast.—-”
  Gjelder IKKE biler under 3500 kg totalvekt – det kan oppfattes slik i teksten i artikkelen.

  PKT3
  For øvrig er det slik at alle som skal kjøpe ny bobil BØR veie bilen før kontrakt – har ennå ikke funnet en eneste bobil under 3500 kg som veier det som er oppgitt – de ligger som oftest 100+ kg over.
  Som igjen betyr at tror du at du hart 500 kg lastevekt så har du neppe mer enn 400 – og det er FØR ekstrautstyr – —–
  God Sommer når den kommer

  • Viser til PKT 1. Mener du at vist en blir stoppet med vekt 3599 kg da blir vekt satt ned til 3500 kg og en slipper å laste ut av bilen? Høres tvilsomt ut.

   • At du ikke får gebyr (bot) betyr ikke at du får lov til å kjøre videre med overlast. Det får du nemlig ikke lov til å gjøre. Greier du ikke å laste av nok, får du kjøreforbud.

 11. Hva skjer om man blir stoppet med førerkort som ikke er tilstrekkelig ihht vektgrensene? Mister man førerkortet? Må sette igjen henger/bobil?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *