Kategori: Nyheter

Kan ta 40 år å reparere fylkesveiene

Regjeringen legger i Nasjonal transportplan 2022-2033 opp til å bruke 16 milliarder kroner over 12 år på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Forfallet på fylkesveiene er på mellom 60 og 90 milliarder kroner.