Euro 7 vedtatt av EU Parlamentet

Like før påske ble Euro 7-normen vedtatt i EU Parlamentet. For første gang skal også partikler fra dekk, bremser og batteriers holdbarhet dokumenteres.

Euro 7 krever at måleverdiene for ny bil skal holde seg i opptil 10 år. Foto: Pixabay.

Med de seks første versjonene av Euro-normen har utslippene målt i laboratorier gått vesentlig ned, men utslippene i trafikken er fortsatt for høye, mener EU. De nye avgasskravene skal måles mot de reelle utslippene. Kjøretøyene vil måtte overholde de nye standardene lenger, noe som sikrer at de forblir renere gjennom hele sin levetid.

For personbiler og varebiler vil de nåværende testbetingelsene for Euro 6 og grensene for eksosutslipp opprettholdes. Busser og lastebiler får strengere grenser for eksosutslipp målt i laboratorier og under virkelige kjøreforhold, samtidig som de nåværende testbetingelsene for Euro VI opprettholdes.

For første gang vil Euro-normen omfatte grenser for utslipp av bremsepartikler (PM10) for biler og varebiler og minimumskrav til batteriets holdbarhet i elektriske og hybridbiler.

Et miljøpass skal gjøres tilgjengelig for hvert kjøretøy og inneholde informasjon om miljøprestasjon ved registreringstidspunktet (som utslippsgrenser for forurensende stoffer, CO2-utslipp, drivstoff- og elektrisk energiforbruk, elektrisk rekkevidde, batteriets holdbarhet). Bileieren vil også ha tilgang til oppdatert informasjon om drivstofforbruk, batterihelse, forurensende utslipp og annen relevant informasjon generert av systemer i bilen.

– Vi har lykkes med å finne en balanse mellom miljømål og produsentenes vitale interesser. Vi ønsker å sikre rimeligheten av nye mindre biler med forbrenningsmotor for innenlandske kunder og samtidig muliggjøre bilindustriens forberedelser til den forventede omstillingen av sektoren. EU vil nå også ta for seg utslipp fra bremser og dekk og sikre høyere batteriets holdbarhet, sa saksordfører Alexandr Vondra (ECR, CZ) etter vedtaket.

– Vi har lykkes med å finne en balanse mellom miljømål og produsentenes vitale interesser, sa Alexandr Vondra etter vedtaket. Foto: Skjermdump fra overføring av debatten.

Endringene
Regelverket inneholder en rekke punkter, men de viktigste er at utslippsmålingen knyttes sterkere til kjøring i virkelig trafikk der også kortere kjøreturer inkluderes. Målingene skal utføres ved temperaturer fra -7 til +45 grader, som er en utvidelse av dagens kriterium.

Regelverket stiller krav om at utslippene skal opprettholdes på samme nivå til kjørte 200 000 km eller 10 år. Det er vesentlig strengere enn i Euro 6, og omfatter også tyngre kjøretøy.

Det settes nå grenser for utslipp av partikler fra bremser og mikroplast fra dekk. Kravene vil også omfatte elektriske biler. For dem vil det også stilles krav til holdbarheten av batteriene.

For å hindre manipulering skal det gjøres mulig for myndighetene å hente utslippsmålinger digitalt via OBD eller over nettet.

I EU gjenstår nå kun en formell godkjenning av Ministerrådet før forordningen trer i kraft. Gjennomføringsplan er ennå ikke vedtatt, men det er ventet at Euro 7 vil gjelde for nye biler fra neste sommer og for tunge kjøretøy to år senere.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no
Kilder: EUs saksdokumenter og pressemelding

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *