Campingplasser: Usikkert når ny sikkerhetsavstand innføres

Sikkerhetsavstanden mellom enhetene på campingplasser er foreslått utvidet til 4 meter. Etter høringen ble gjennomføringen utsatt på ubestemt tid. Fortsatt skaper viktige problemstillinger i høringssvarene hodebry. Til Bobilverden.no sier departementet at de trenger mer tid til å vurdere dem.

Det foreslåtte regelverket påvirker i stor grad størrelse og utforming av plasser for fastliggere på campingplasser. For bobiler er sikkerhetsavstanden det viktigste punktet. For noen slår også høydekravet ut. Foto: Knut Randem.

I mars sendte Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) på høring et forslag om sikkerhet og avstandskrav på campingplasser. Forslaget skulle etter planen gjennomføres 1. juli, men bransjen ba om utsettelse til en dato utenfor sesongen – for eksempel 1. november. Nå er det snart 1. desember og ennå vet ingen når nye regler skal tre i kraft.

Høringsfristen for forslaget til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser gikk ut 3. mai. Direktoratet mottok rundt 50 høringssvar.

Det var ikke bare datoen for ikrafttredelse som var problematisk for campingplasseierne. Spørsmålet om reglene skulle få tilbakevirkende kraft var vanskelig, og hvordan skulle de tolkes?

Forslaget omfatter i stor grad spikertelt, fortelt og definisjoner av disse. For bobiler er det viktigste punktet i forslaget til nye regler kravet om å øke sikkerhetsavstanden til minimum 4 meter. Der det er opparbeidet plasser med fast dekke og gress mellom plassen vil plasseier vente spent på om de må bygge om plassene eller om dette faller innenfor det direktoratet mener med tilbakevirkende kraft.

Ikke tilbakevirkende kraft
Da Kommunal- og moderniseringsdepartementet utsatte datoen for ikrafttredelse lovte det også at reglene ikke skulle få tilbakevirkende kraft:

“Regelverksendringene som er foreslått, får ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at regelverksendringene ikke omfatter campingenheter som allerede er lovlig plassert på campingplasser når endringene trer i kraft”.

Problemstillingen er vanskelig og departementets politiske ledelse kan ikke si når reglene trer i kraft.
– Vi mottok en rekke innspill i forbindelse med høringen av nye sikkerhetsregler på campingplasser, som vi har behov for å gå grundig gjennom. Høringen avdekket også at det er nødvendig med en mer omfattende vurdering om de nye reglene skal ha tilbakevirkende kraft. Dette arbeidet vil ta noe tid, og vi har ikke tatt endelig stilling til når reglene skal tre i kraft, sier statssekretær Thorleif Fluer Vikre til Bobilverden.no i dag.

Vil nye regler føre til krav om ombygging av plasser med slik utforming? Foto: Fagernes camping.

NHO Reiseliv organiserer mange campingplasser og har avgitt et høringssvar der de siterer statssekretærens uttalelser på en campingkonferanse i mars:
”Regelverksendringen får ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at regelverksendringen ikke omfatter campingenheter som allerede er lovlig plassert på campingplasser når endringene trer i kraft. Derimot vil endringene få betydning for nye plasseringer og oppføringer av campingenheter, samt ved omstruktureringer og nyetableringer av campingplasser.”

Problemstillingene NHO Reiseliv løfter fram i sitt høringssvar er blant annet spørsmålet om hvilke endringer på campingplassen som utløser krav etter nytt regelverk.
Organisasjonen mener et nytt avstandskrav først må inntreffe ved omstrukturering av nåværende campingareal og ved opparbeidelse av/utvidelse av nytt campingområde – ikke når vogner fjernes midlertidig.

Denne innsigelsen vil også være gyldig for områder avsatt til bobiler.

NHO Reiseliv og flere andre høringsinstanser har også påpekt at det maksimale høydekravet på 3,5 meter kan være ekskluderende for store bobiler. Organisasjonen foreslår derfor å øke høydekravet til 4 meter.

Også Norges Caravanbransjeforbund påpeker at det foreslåtte høydekravet er problematisk for flere typegodkjente bobiler. De mener teksten her bør endres slik at det presiseres at byggverk på to etasjer ikke er tillatt.

Verken departementet eller direktoratet, som har det praktiske arbeidet med regelutformingen, kan på det nåværende tidspunktet svare på når nye regler vil foreligge.
Dersom endringene i forslaget blir store kan det trolig også utløse et behov for en ny høringsrunde.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Regjeringen vil ha 4 meter avstand mellom campingenheter
Les også: Usikkerhet om avstandskrav på campingplasser
Les også: Departementet utsetter nye sikkerhetsregler for campingplasser
Les også: Begrenset skadeomfang etter brann på campingplass

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *