Hva gjelder ved fricamping?

Allemannsretten var tema på caravanmessen i Lillestrøm i september. For hva er lov og ikke når det kommer til fricamping. Advokat Ola Fæhn var også kort innom camping i Sverige, Danmark og Tyskland.

Advokat Ola Fæhn fra Forbrukeradvokatene holdt på caravanmessa i Lillestrøm i oktober et foredrag om allemannsretten.

Ved offentlig vei er det tillatt å parkere i utmark dersom det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe. Det skal være satt opp offentlig skilt dersom parkering eller bilkjøring er ulovlig, slo advokat Ola Fæhn fast.

– Allemannsretten gir oss nemlig rett til å ferdes og til å oppholde oss i utmark, og dette er et fellesgode som regnes som en del av den norske kulturarven. Altså en samlebetegnelse.

Rett og plikter
De viktigste reglene om allemannsretten følger av friluftsloven, og gjelder uavhengig av hvem som er grunneier. Retten består av rett til opphold, telting, bading, rasting, ferdsel og høsting, men det følger også med plikter.

Om du ønsker å fricampe oppfordrer Fæhn til avstand til hus, vise hensyn, opptre hensynsfullt og varsom, og man tar hensyn til andre. Hovedregelen er altså at man normalt kan gå på innmark, og i utmark kan man også bade, tenne bål (når det ikke er bålforbud), sykle, ro med mer.

Har du med bil eller bobil har du kun lov til å parkere langs vei. Ikke kjøre ut i naturen, og advokaten oppfordrer til å heller ikke kjøre eller parkere dersom området er skiltet med forbud mot dette.

Dyrket mark unntatt
Ifølge Miljødirektoratet skiller allemannsretten likevel mellom inn- og utmark. Innmark som boligeiendommer og dyrket mark er unntatt fra retten, men ferdsel på dyrket mark er likevel tillatt fra 15. oktober til 29. april dersom bakken er frosset eller dekket av snø.

Overnatting eller telting må skje mer enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte, og man kan maksimalt ikke ligge mer enn to døgn på samme sted uten tillatelse fra grunneieren. Med unntak av dersom du er på høyfjellet.

– Ved noen populære turistattraksjoner, for eksempel i Lofoten og på Vestlandet, er både telting og bobilparkering generelt ulovlig, forklarer advokat Ola Fæhn sine tilhørere, og viser til et lokalt forbud som kom i juni 2021 og som skapte mye forvirring blant en del bobilfolk.

Er ikke fritt fram
Han trakk også fram eksempler på at kommuner kan lage lokale forskrifter som gir bedre rettigheter enn i friluftsloven, men også at kommunene og fjellstyrene kan komme med oppfordringer og ønsker som alle bør følge for å unngå nye forbudssoner.

Det er heller ikke fritt fram for hvem som helst å sette opp skilt på offentlige veier. Det må gjøres gyldig skiltvedtak i riktig instans. Altså være lovlig satt opp, men det er selvsagt ikke lett å sjekke når man kommer kjørende i bil.

– Det man imidlertid lett kan sjekke er om veien er privat eller offentlig ved å se på vegdata.no, fortalte advokaten. For dersom veien er offentlig kan ikke en privat grunneier i nærheten sette opp eget privat skilt. Normalt er det Statens vegvesen som kan sette opp gyldige skilt, men det finnes eksempler på at kommuner har satt opp skilt uten hjemmel.

Norge vs Sverige
Mange nordmenn drar også over til Sverige. Mange har sikkert sett at svenskene ofte legger til rette med romslige parkeringsplasser utenfor butikker og kjøpesentre slik at selv store biler med lange campingvogner på slep og bobiler lett kan parkere utenfor.

I tillegg er svenskene ofte også gode på sentrumsnære bobilplasser dersom man ønsker å legge igjen noen kroner på et restaurantbesøk i en by, dra på shopping eller gå på en konsert fremfor å overnatte på en campingplass langt unna bysentrum. Der ligger mange norske byer langt etter.

Når det kommer til fricamping har Sverige og Norge mange like regler, men i Danmark og Tyskland er det kun lov til å overnatte på campingplasser (inkl. bobilplasser o.l. Red. anm).

Tekst og foto: Bjørn Egil Jakobsen, BoCM

Artikkelen er tidligere publisert i Bobil- og Caravanmagasinet

PS
Overfor Bobilverden.no bekreftet advokaten at en grunneier kan benytte hjemmelagde skilt på egen eiendom. Det er altså kun langs offentlig vei det er krav om offentlige skilt.

red

Les også: Hva kan du gjøre på en rasteplass i Danmark?

Del dette med andre:

  9 comments for “Hva gjelder ved fricamping?

  1. Fin sak. Flere har opp gjennom årene tatt kontakt med Lillestrøm turistkontor for å spørre om parkeringsmuligheter for bobil. Men dessverre har byen ingen slike tilbud. Da kommunen fikk en forespørsel for 5 år siden om det forelå planer om å opprette bobilparkeringer i byen, ble vedkommende avfeid med «at kommunen ikke hadde planer om å opprette campingplass». Så da er eneste muligheten, fricamping, for den som finner en plass i området.

  2. NOK en gang feilinformerer «Bobilverden.no» om reglene for overnatting/»fricamping» i Danmark og Tyskland! For det er fullt LOVLIG å overnatte med bobil på rasteplasser i begge disse landa. Det har «alltid» vært lov i Tyskland, og en lovendring gjorde det lovlig også i Danmark for noen år siden!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *