Grønne skilt og ombygging til camping, hvor langt kan du gå?

Bygger du om en varebil på grønne skilt til campingformål skal du trå varsomt så du ikke får en smell i form av full engangsavgift.

Mange klør i fingrene etter å bygge om varebilen til camping. Denne ombyggeren her brutt et sentralt krav: Skilleveggen er fjernet. Illustrasjonsfoto: Clay Banks/Unsplash.

Bobilverden.no har i en tidligere artikkel «Den billige, grønne og alternative veien til bobil» beskrevet noen farepunkter dersom du bygger om en varebil på grønne skilt til campingformål. Gjør du det feil, risikerer du full engangsavgift. I denne artikkelen konkretiseres i større grad hva du kan gjøre om du setter inn innredning i varerommet.

Om du bygger om en varebil til campingformål så er det to fagområder vi kommer innom – kjøretøyteknikk og avgift. De to områdene beherskes av hhv Statens vegvesen og Skatteetaten.

Asbjørn Hagerupsen i Statens vegvesen svarer på det kjøretøytekniske kravet til varebil klasse 2 (grønne skilt): Kravene er at beskyttelsesveggen mellom førerhus og varerom skal være inntakt, festekroker skal være inntakt og gods skal være sikret.

– Dersom bilens beskyttelsesvegg er fjernet eller endret eller bilen er bygget om slik det er beskrevet i Forskrift om avgiftsmessig statusendring, rapporteres den til Skatteetaten. Alternativt hvis den er endret ift dir. 2007/46 til en annen kjøretøygruppe. For eksempel fra N til M-kjøretøy. Det er Skatteetaten som avgjør hvilken avgiftsklasse et kjøretøy tilhører, forklarer Hagerupsen.

Og det er nettopp spørsmålet om hvilke ombygginger som er lovlig uten å utløse avgift som er vanskelig å forstå. En varebil i klasse 2 har i utgangspunktet innfridd det sentrale kravet om beskyttelsesvegg mot forsetene.

Campinginnredning endrer ikke kjøretøyets status
Senior skattejurist Kjell Sture Skålbones i Skatteetaten hjelper oss på vei med å konkretisere hva som er lov om du ikke vil miste status som varebil i klasse 2 med grønne skilt:

– Som nevnt tidligere er de mest sentrale kravene til varebil klasse 2 slik de følger av regelverket, krav til fastmontert skillevegg mellom førerrom og varerom og krav til varerommets størrelse – «kassekravet».

– Dersom et kjøretøy endres slik at det blir å anse som hjemmehørende i en annen avgiftsgruppe, så skal det betales engangsavgift tilsvarende differansen mellom den avgiftsgruppen det endres fra og den avgiftsgruppen det endres til. Dette kaller vi avgiftsmessig statusendring. Det store flertallet av slike endringer er ombygging fra varebil klasse 2 til personbil, typisk i form av fjerning/flytting av skilleveggen eller innsetting av seter for frakt av personer.

– Etter vår vurdering vil ikke innsetting av innredning i varerommet i en varebil klasse 2 i seg selv være å anse som avgiftsmessig statusendring til personbil eller varebil klasse 1.

Drømmen. Foto: Tobias Tullius/Unsplash

– Slik innredning har typisk vært forskjellige former for spesialinnredning for blant annet håndverkere mv., for eksempel hyller, skap, «kontorinnredning», teknisk utrustning og så videre.

– Innsetting av innredning for camping- og boformål vil være naturlig å se på på samme måte.

– Dette forutsetter for det første at beskyttelsesveggen ikke fjernes eller flyttes og at det ikke settes inn seter for frakt av personer i varerommet.

– Videre må det forutsettes av varebilens og varerommets grunnleggende ytre struktur beholdes. Ombyggingen må ikke ha karakter av en permanent ombygging til en helt annen type kjøretøy, og det må være mulig å tilbakeføre varebilen til sin opprinnelige tilstand. En forsvarlig innfesting av innredningen må kunne tillates, avslutter skattejuristen.

Bygger du om en varebil til campingformål så blir den ingen bobil før du tilfredsstiller de grunnleggende kravene til «campingbil» i avgiftsregelverket, men det spiller kanskje ingen rolle for deg. Du kan ha like stor glede av den uten den betegnelsen. Men greier du å tilfredsstille kravene, får det ingen store avgiftsmessige konsekvenser å endre kjøretøyets status fra varebil klasse 2 til campingbil ettersom begge har redusert engangsavgift.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Den billige, grønne og alternative veien til bobil?

Del dette med andre:

  9 comments for “Grønne skilt og ombygging til camping, hvor langt kan du gå?

  1. Kan varebil med totalvekt 5000 kg bygges om til bobil etter den spesifikasjon som kreves for å være bobil bl.a. sengeplass tilsvarende seter, kjøkkenbenk med kum med spesifiserte mål, kleskap med spesifiserte mål og bord med spesifiserte mål.
    Registreres varebil i denne vektklassen på hvite eller grønne skilter.

  2. Dette må då i praksis bety at det er fritt fram å skru fast ei seng bak i ein varebil klasse 2? Kan ikkje forstå det som noko anna?

  3. Hei! Jeg lurte på dette med hvilken type vegg og tak det er mulig å sette inn i en varebil klasse 1? Jeg ser på bildet at det er trevegger som ble satt inn i den bilen som hadde fjernet skilleveggen, men jeg lurte fordi de jeg snakket med på vegvesenet sa at det ikke er lov å sette inn vegg som splintrer?

  4. Hei. jeg har en fastmontert vegg i min varebil som er ombygge til campervan.
    På denne veggen er det en glass-vindu man kan se igjennom. er det ulovlig å fjerne denne vindusruten slik at det blir åpent der, og er dette noe de vil sjekke på en evt. EU-kontroll?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *