Glemt å fornye førerkort C1? Nå kan det bli enklere å få det tilbake

Statens vegvesen sender i dag på høring et forslag om å ikke kreve ny kjøreprøve selv om det er mer enn et år siden førerkortet gikk ut på dato. Det vil gjøre det vesentlig enklere og rimeligere for de som har latt førerkortet gå ut.

Det følger av førerkortforskriften § 6-1 andre ledd at dersom førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE har utløpt med mer enn ett år, må praktisk prøve bestås før klassen kan fornyes. Har søker flere førerkortklasser, er det tilstrekkelig at prøve bestås i den mest omfattende klassen som søkeren ønsker å fornye.

Slik er det nå og tanken bak kravet om ny prøve ved sen fornyelse er trafikkhensyn. Det har vært ønskelig at kjøreerfaringen skal opprettholdes. Nå har man innsett at fornying innen fristen ikke gir noen garanti for at føreren har opprettholdt praktiske ferdigheter i å kjøre tyngre bil.

– Etter en ny vurdering av bestemmelsen ønsker Vegdirektoratet å fjerne kravet om praktisk prøve ved fornyelse av tunge førerkortklasser mer enn ett år etter utløpsdato. Bakgrunnen for dette er at Vegdirektoratet anser at kravet om praktisk prøve ved for sen fornyelse av førerett for tunge klasser i praksis ikke er et effektivt tiltak for bedre trafikksikkerhet sett i forhold til de ulemper et slikt krav fører med seg, samt at praktisk prøve ikke er et gjennomgående krav i sammenlignbare situasjoner i førerkortforskriften, heter det i høringsbrevet.

Dersom forslaget blir vedtatt vil det være tilstrekkelig med helseattest for å få tilbake et utgått førerkort i for eksempel klasse C1.

Høringsfristen er satt til 15. mars 2018. Det er ikke oppgitt når de nye reglene vil tre i kraft. Det vil trolig avhenge av hvilke endringsforslag som kommer inn. Høringen tar for seg flere endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften – ikke bare dette ene punktet som mange bobilister trolig vil glede seg over.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

PS

Legg merke til at betegnelsen C1 er brukt over – ikke klasse 1 og 2. For at ingen skal få for store forventninger sakser vi følgende fra høringsbrevet:

De grønne førerkortene fikk 10års gyldighet slik at seneste utløpsdato i et grønt førerkort kan være mars 1989. I 1982 ble det fastsatt at grønne førerkort med 10 års gyldighet som var gyldig per 2. april 1982, fikk livsvarig gyldighet som lett førerkortklasse (klasse 1, 3 eller 4.)

Klasse 2 som senere ikke ble fornyet, fikk samme rettighet som klasse 1 etter utløpsdato.  Etter 2001 gir klasse 1 og 2 ikke lenger rett til å føre lett lastebil (bil med tillatt totalvekt 3501- 7500 kg og høyst 8 passasjerplasser). Lot man være å videreføre denne rettigheten i  2001 ved å fremlegge helseattest for lastebil og få nytt førerkort med klasse C1/C1E, er retten tapt for alltid.

Dette betyr at retten ikke kan fornyes på ordinær måte med kun en praktisk prøve. Man blir  betraktet som førstegangssøker og må gjennomføre obligatorisk opplæring og full førerprøve for å kunne kjøre lett lastebil påny.

Les også: Venter du på å få tilbake C1-førerkortet?
Les også hva det ble til: Det blir litt letter, men ikke som forespeilet

Del dette med andre:

  14 comments for “Glemt å fornye førerkort C1? Nå kan det bli enklere å få det tilbake

 1. Interessant. Er det slik å forstå forslaget at man uansett måtte ha videreført C1 i 2001, men ikke videreført dette senere, for at man nå kun kan ha med seg helseattest og få tilbake C1 igjen?

  • Formuleringene i høringsbrevet kan neppe oppfattes på annen måte. Men høringer kan alltid føre til endringer før endelig vedtak.

 2. Jeg tror Geir refererer til at høringsrunden har gått ut og om det er noe nytt vedtak iht. utgåtte førerkort.

  • Beklager, her hadde vi nok for mange tanker i hodet.
   Høringsfristen gikk ut 15. mars. Selv uten protester i høringen vil det erfaringsmessig gå en viss tid før det konkluderes og vedtak gjennomføres.
   Vi kommer tilbake når vi vet mer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *