Det blir litt lettere å få tilbake utgått førerkort, men ikke som forespeilet

Fikk du førerkort for tung bil gjennom den såkalte “stempelrettigheten” får du ikke samme glemmefrist som andre. Foto: Knut Randem.

Har du glemt å fornye førerkortet for C1/C1E og andre tunge klasser med mer enn et år har du til nå måttet gå opp til ny førerprøve for å få det tilbake. Nå blir det enklere, men for langt færre enn foreslått i høringen.

For å beskrive endringen enkelt: Fristen på et år blir fra 1. september forlenget til fem år dersom du ikke har gått opp til praktisk prøve for å få førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

Dette gjelder altså de som har videreført førerrettigheten opp til 7500 kg ved overgangsordningen med stempel i førerkort og senere fornyelse.

Kravet om praktisk prøve opprettholdes for personer som:
– Har ervervet klasse C1(E) uten å bestå praktisk prøve, og heller ikke i ettertid har bestått praktisk prøve i klassen eller i en likestilt eller mer omfattende klasse, og har latt føreretten utløpe med mer enn fem år
– Har ervervet klasse D1E uten å bestå prøve, og som har ervervet klasse C1E uten å bestå praktisk prøve, og heller ikke i ettertid har bestått praktisk prøve på klasse C1E eller D1E eller i en mer omfattende klasse, og har latt føreretten utløpe med mer enn fem år

Dersom du har tatt førerkortet i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE med en praktisk prøve bortfaller fristen helt. Det gjelder også de som ikke tok praktisk prøve på stor bil da de fikk førerkortet, men har tatt en praktisk prøve på et senere tidspunkt.

Har du glemt å fornye førerkortet for tyngre vektklasser kan du nå få det tilbake uten ny førerprøve om du holder deg innenfor fristene nevnt over. Ny helseattest er tilstrekkelig. Saksbehandlingen har pågått siden høringsfristen 15. mars.

Forslaget var at endringen skulle gjelde fra 2002
– Etter en ny vurdering av bestemmelsen ønsker Vegdirektoratet å fjerne kravet om praktisk prøve ved fornyelse av tunge førerkortklasser mer enn ett år etter utløpsdato. Bakgrunnen for dette er at Vegdirektoratet anser at kravet om praktisk prøve ved for sen fornyelse av førerett for tunge klasser i praksis ikke er et effektivt tiltak for bedre trafikksikkerhet sett i forhold til de ulemper et slikt krav fører med seg, samt at praktisk prøve ikke er et gjennomgående krav i sammenlignbare situasjoner i førerkortforskriften, het det i høringsbrevet i desember 2017.

Det betyr at forslaget ikke skulle gjelde alle, men i praksis for førerkort utstedt fra 1. januar 2002. Det fikk Bobilverden.no bekreftet av Henriette Spanthus Bjørnfeldt i Førerkortkontoret i Vegdirektoratet i april:

– Endringsforslaget gjelder kun de førerkort som per i dag kan fornyes etter førerkortforskriften § 6-1 andre ledd. Tidligere utløpte klasser, som for eksempel stempelrettigheter for kjøretøy opp til 7500 kg som ikke var konvertert til klasse C1(E) per 1. januar 2002, har ikke hatt rett til å fornye mot praktisk prøve etter førerkortforskriften § 6-1 andre ledd, og vil derfor heller ikke ved en eventuell endring av denne bestemmelsen få denne rettigheten, skrev hun til Bobilverden.no i april.

Slik ble det altså ikke.

Samferdselsministeren støttet høringsforslaget
Samerdselsminister Ketil Solvik-Olsen sendte ut en pressemelding i forbindelse med høringen.

Samferdelsminister Solvik-Olsen støttet i utgangspunktet høringsforslaget. Foto: Olav-Heggø/Fotovisjon

– Regjeringa vil skape ein enklare kvardag for folk flest og fjerne unødvendige forbod og påbod. I dag er det krav om ny praktisk prøve dersom førarkort for lastebil og buss ikkje er fornya innan eitt år etter at det er gått ut. Det opplever mange som veldig strengt. Desse reglane kan vi forenkle, og ein helseattest bør vere tilstrekkeleg for å få fornya førerkortet, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen og la til:

– Sjølv om ein ikkje har fornya førarkortet sitt innan fristen, betyr ikkje det at ein ikkje lenger veit korleis ein skal køyre buss eller lastebil. Derfor ønsker vi å oppheve kravet om ny praktisk prøve. Det vil spare både sjåførane og vegmyndighetane for tid og ressursar, sa Solvik-Olsen.

15 høringsinstanser uttalte seg
Vegdirektoratet og ministeren har åpenbart gitt etter for negative tilbakemeldinger. De fleste av de 15 høringsinstansene som uttalte seg om dette punktet var negative, heter det i direktoratets høringsoppsummering:

”Skepsisen begrunnes i at man anser det som en trussel mot trafikksikkerheten at personer som har vært uten førerett i lang tid skal føre tunge kjøretøy. Dette særlig fordi et stort antall av disse førerkortinnehaverne i tillegg har fått sin førerett i tunge klasser «gratis», det vil si uten å ha gjennomført obligatorisk opplæring eller prøver. Førerkortklassene flere av høringsinstansene viser til er såkalte stempelrettigheter som senere er konvertert til førerkortklassene C1 eller C1E.”

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund er blant instansene som har uttalt seg negativt og nevner spesielt de som ønsker å kjøre tung bobil uten å ha erfaring fra slik kjøring tidligere. Andre ville ha lengre frist, men ikke slik det ble foreslått.

Endringen er ikke kunngjort, men i det stille lagt til under høringsdokumentet fra i fjor.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  19 comments for “Det blir litt lettere å få tilbake utgått førerkort, men ikke som forespeilet

 1. Dette regelverk er uspiselig.
  Vis en advokat, skipper eller lege har bestått sin eksamen, så er de arbeidsfør uten noen fornyelse, hva er dette for noe overformynderi,rundt førerkort i Norge.

  Det er godt mulig at noen av disse overnevnte løyvene også burde Inndras, men det er det ingen regler på?

  Mitt førerkort utgikk for 6 år siden, men har ingen vansker med å rygge vogntog gjennom Oslo sentrum.

  • Jeg tok førerkort kl BE desember 1978 (gyldig til min 100 årsdag) og kjørte opp til vogntog kl CE +DE i 1983 med 30 års gyldighet (høst 2013). Dessverre oppdaget jeg først i 2015 at CE var utløpt.
   på tlf til vegtrafikksentralenfikk jeg høre at 1 årsfest var utløpt og at full oppkjøring ble nødvendig. Jeg antok jeg hadde 7,5 tonn kjøreløyve og gjorde ikke mer med saken. Hører nå at fristen er reversert. Ønsker å kjøpe en 5 tonns bobil + henger. Trenger jeg kjøre opp på nytt f.eks C1E da eller kan jeg få stemplet rettigheten direkte videre. CE trenger jeg uansett ikke.

  • En skipper, d.v.s. dekksoffiser, må fornye alle sine kurs og sertifikater hvert 5. år, og må fremlegge ny helseattest hvert 2. år. I tillegg må fartstid dokumenteres.

 2. Hei. Var det ikke slik at de som tok førekort i klasse 1 for bil på 80 tallet fikk da førerett på kjøretøy inntil 7500 kg? Dette ble endret i 1992-1993 med stempel rettighet for 7500 kg. Er det slik å forstå at man kan søke idag på fornyelse på 7500 kg når man ikke fikk stempel i1992?

  • Nei, du må ha fulgt opp med stempel hele veien. Det er kun om du har glemt å fornye de fem siste årene at du kan få det tilbake på den lettvinte måten.

   • Jeg fikk skriv om at jeg hadde god tid med denne nye ordningen. (1 år) senere så glemte jeg denne nye ordningen, og regnet med at jeg kunne kjøre 7500 som jeg har jort inntil nu 2019. Men nå fikk jeg beskjed av skrankedamen hos biltilsynet at 7500 er utgått pr. 2011, og at jeg nå må ta HELE PAKKEN for C1E for å få tilbake de 7500. Finnes det noe skriftlig som forteller det som er riktig ?

    • Tidligere var “glemmefristen” 1 år (men du hadde ikke lov til å kjøre det året). Nå er “glemmefristen” satt til 5 år slik det er beskrevet i denne artikkelen. Det er heller ikke nå lov å kjøre bil inntil 7500 kg i perioden etter utløp av førerkort. Ettersom ditt førerkort gikk ut i 2011 er det dessverre for sent å få det tilbake nå – medmindre du i sin tid kjørte opp for utvidet førerkort og ikke kun fikk det som del av klasse B.

   • Så mi mitt C1 som utløp i desember 2017 (første førerkort klasse B i 1989) kan fornyes kun vha kun legeattest?

   • Hei

    Jeg fikk ikke til å fornye mitt C1 pga covid, sykdom og reise jeg måtte ta for 3 år siden og jeg trodde det var for sent når jeg måtte la det utgå 🥲

    Hvor står den klare loven/forskriften om denne endringen for oss som fikk C1 ved å møte opp å betale for å få det på det gamle rosa store førerkortet som gjaldt i 100 år og som har fornyet det alle ganger, men som dessverre pga mange ytre ting ikke klarte å få det fornyet?

    Mvh Lillian

 3. Hei
  Jeg tok sertifikat på kl CEDE i 1987.
  Jeg fornyet ikke sertifikatet, av forskjellige grunner. Men jeg fikk ikke kl C1 på sertifikatet etter dette. Er det en god grunn til? Idag trenger jeg C1E, pga bobilkjøp.
  Jeg har kjørt lastebil og vogntog, så en bobil blir ikke store utfordringen.
  Spørsmålet mitt blir: finnes det noen smutthull for meg, eller må jeg ta hele sullamitten på nytt?

 4. Dette er altså et spørsmål om “stempel” eller ikke. Tok førerkort fredag 13. februar i 1970 og har kjørt bil uten innblanding av politi eller veimyndigheter i snart 50 år. Var så enfoldig at jeg ikke trodde jeg skulle få brukt for lastebilsertifikat i 40-50-års alderen. Nå, imidlertid, har vi startet en bobilkarriere. Byttet til en bobil som “tåler” mer enn 3.500 kg. Mye for å slippe å tenke overvekt hele tiden. Fikk også bekreftet av Statens Vegvesen på Bobilmessen sist høst at jeg bare trengte å kjøre opp for å få C1. Dette blir nå påstått er uriktig og at jeg må ta “hele pakka” for å kunne kjøre vår andre bobil på over 3.500. Slik som ferieformen bobil har eksplodert, synes behovet for en inndeling i forskjellige BOBILKLASSER å komme. Skulle gjerne slippe ekstrautgiften på over kr.20.000 for å kunne dele kjøringen med gubben. Tar gjerne den praktiske oppkjøringen.

 5. Hei. Jeg var hos Vegvesenet sist i 2015 og og har igjen nå i år nylig levert ny helseattest for å få videreført sertifikatet mitt for C1. Mitt sertifikat utløper i Desember dette år for C1. I disse Coronatider ble dette levert i postkassen hos Vegvesenet. Jeg leverte derfor inn ny helseattest for å fortsette å leie stor bobil for neste vår/sommer, som de tidligere år. Leiebobil er allerede gått i orden. Har prøvd å få svar hos Vegvesen.no da det jeg har fått nå på mail fra dem står det at C1 fortsatt går ut i Desember dette år. Jeg betalte avgiften for nye fem år som i år en noe lavere pga. alt ble gjort på nett. Mitt spørsmål er om jeg har gjort noe galt, siden Vegvesenet har tatt bort C1 på det nye sertifikatet eller om det her er gjort en forglemmelse? Jeg kan nevne at jeg stadig får melding fra dem om at : ETT ELLER FLERE AV DINE SERTIFIKATER GÅR UT I DESEMBER 2020 osv.
  Jeg kan tillegge at jeg tok mitt førerkort første gang i 1982 og har dermed alltid hatt C! eller lett lastebil sertifikat OG vanlig billappen.

  • Vi anbefaler at du tar kontakt med Statens vegvesen om dette i god tid før utløpsdatoen. Forhåpentligvis har ting krysset hverandre.

 6. Dette svaret fikk jeg fra statens vegvesen:
  Hei
  Jeg kjørte opp til klasse B i 1990 og fikk dermed stempelrettighet på klasse C1.Dette fornyet jeg med helseattest i Nov. 2001.Er det sånn å forstå at det eneste kravet til meg for å få klasse C1 tilbake er en ny helseattest og en oppkjøringstime?
  Vedlegg: Ingen vedlegg.
  Område: Førerkort
  Tema: Fornye førerkort

  Svaret jeg fikk:
  Hei
  Ja, dersom du aldri har hatt praktisk førerprøve for C1, men fornyet med helseattest innen da så er det hel.seattest og oppkjøring som trengs.
  For å søke om fornying må det fylles ut søknadsskjema på papir og sendes til nærmeste trafikkstasjon. Det er kjøreskolene som har godkjente biler for førerprøven, og det er dem som bestiller timer til oppkjøring. Først når helseattest er levert kan du gi fullmakt til trafikkskole.

 7. Mistet førerkort 1/3-20. hadde absolutt alle førerkortklasser. Tok vogntog mm i 1981. Har fornyet i god tid ifht helseattest. Tok kl 1 på min 18 åra dag i 1978 januar. Må jeg kjøre opp på alt? Kan jeg på en mulig måte søke om å få igjen ihvertfall C1 E. BE? Har kjørt opp til 70.000 km pr år i mange år med mye over 3,5. tonn. Fikk kun igjen : AM. A1. A2. A. B. S. T. Hvordan kan jeg søke. Skriftlig eller må jeg inn på et eller annet på statens vegvesen logg inn side?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *