Vil du blande pigg- og piggfrie dekk?

I 2016 ble reglene om vinterutrustning på bobiler over 3 500 kg likestilt med lettere bobiler om de befinner seg i kjøretøygruppe M1. Vår leser fant et unntak.

Du kan blande pigg- og piggfrie dekk på en bobil mellom 3 500 og 7 500 kg om du plasserer dem symmetrisk. Foto: Knut Randem.

For bobil og andre personbiler inntil 3 500 kg gjelder regelen om at begge aksler skal ha samme type dekk. Vår leser gransket Forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4 der kravene til biler over 3 500 kg beskrives.

Her blir det gjort unntak for bobiler på flere punkt slik at de blir likestilt med lettere biler, men på et punkt var det ikke gjort unntak, mente vår leser. Han sendte derfor en forespørsel til Samferdselsdepartementet.

Så viser det seg altså at det ikke er nøyaktig like krav for lette og tunge bobiler. De tyngste får i følge forskriften beholde den fleksibiliteten tunge biler har til å blande pigg og piggfritt når de veier mellom 3 500 og 7 500 kg.

Det var seniorrådgiver Kurt Ottesen i Statens vegvesen som svarte vår leser og kunne bekrefte at han hadde lest forskriften korrekt. Det kan blandes pigg- og piggfrie dekk på bobiler mellom 3 500 og 7 500 kg på visse vilkår.

Bobilverde.no har fått innsyn i svaret til vår leser. Dette er de viktigste punktene i svaret fra Statens vegvesen:

 • Krav til mønsterdybde minst 5 mm i vintersesongen gjelder ikke for bobil. Det vil si at kravet for disse er minst 3 mm i vintersesongen og 1,6 mm i sommersesongen.
  Dette gjelder naturligvis uavhengig av om dekkene har pigger.
 • Kravene til spesifikk dekkutrustning i vintersesongen for bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg gjelder ikke for bobil. Det betyr at bobil skal være utrustet slik at det er «sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk».
 • Bobil med tillatt totalvekt over 3 500 kg som utstyres med piggdekk er ikke forpliktet til å ha piggdekk på alle aksler. Man kan altså velge å ha slike dekk på én eller flere aksler. Om man har piggdekk, skal alle dekkene på denne akselen være piggdekk, dog slik at man ved tvillingmontering kun trenger å utstyre ett av dekkene i tvillingmonteringen med pigger (altså totalt to dekk på akselen). Ved slik tvillingmontering må «piggdekkene plasseres symmetrisk om kjøretøyets lengdeakse».

Dermed har vår leser fått bekreftet at han har oppfattet forskriften korrekt. Reglene for bobiler som veier mellom 3 500 og 7 500 kg er ikke eksakt like de lettere bobilene.

Dette betyr i praksis at om du er på vei fra piggdekk til piggfritt eller omvendt så kan du trekke overgangen over flere år i tilfelle det ene dekksettet fortsatt holder mål og kan benyttes. Eller du kan velge å ha en permanent kombinasjon etter eget ønske – så lenge dekkene er plassert som beskrevet over.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Dekk og kjetting

Del dette med andre:

  5 comments for “Vil du blande pigg- og piggfrie dekk?

 1. Dette er en opplysning som ikke sammenfaller med andre svar fra SVV om tema.

  Stilte samme spørsmål for mange år siden og fikk den gang et klart svar om at man ikke kunne «plukke» detaljer fra forskriften for kjøretøy over 3,5t når man skulle forholde seg til dekkutrustning under 3,5t.

  Skulle man det måtte man forholde seg til hele punktet, som vinterdekk på alle hjul, med rett merking og 5mm mønsterdybde og ikke 3mm. Da kunne man benytte piggdekk på 1 aksel som forskriften tillater.

  Svaret fra SVV i denne artikkelen er rett fra forskriften, men tolkningen av mottager er mer fri?

  Bobiler mellom 3,5t og 7,5t slipper kjettinger om man benytter dekk for kjøretøy over 3,5t. Drivhjul og styrende hjul er jo også ofte samme aksel på en bobil og det med 3 kjettinger blir da litt misvisende. Så det trenger man ikke selv med bruk av dekk for over 3,5t.

  Som det også står i § 1- 4 «Statens vegvesen kan gjøre unntak fra dette forbudet.» derfor er vi vel helt prisgitt den «kontrollørens/personen» man blir kontrollert av langs veien også avhengig av vær og føreforhold.

  • Det virker som om du mener vi har tolket svaret fra Statens vegvesen. Det her vi ikke gjort. Kulepunktene i artikkelen er nøyaktig kopi av svaret fra Statens vegvesen. Du kan sikkert ha rett i at enkelte kontrollører kan ha en annen mening, men det er ikke logisk i og med at unntakene for bobiler er nevnt spesifikt i forskriften.

  • Litt sen kommentar, men jeg fikk se denne artikkelen først nå i dag 9 oktober 2023.

   Jeg håper du, Tor, har skriftelig svar fra SVV, slik at du kan underbygge din påstand om at dette ikke sammenfaller med hva andre i SVV svarer om tema.

   Hva mener du at: «tolkningen av mottager er mer fri». Det står i brevet fra SVV: «Det var seniorrådgiver Kurt Ottesen i Statens vegvesen som svarte vår leser og kunne bekrefte at han hadde lest forskriften korrekt.» Dvs at han har tolket forskriften riktig.

   Vedr. kjetting på bobiler mellom 3500 og 7500 kg:
   Det står i for skriften at en ikke trenger kjetting i bobiler mellom 3500 og 7500 kg. Hva er det som er så missvisende med det.

   Du refererer til det som står i forskriften §1-4, men unnlater å si hvilket punkt det står under.
   Dette står under pkt. 3, som sier at du ikke skal bruke kjetting eller piggdekk i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober.
   Det vil si at SVV kan endre dette slik at du kan kjøre med piggdekk eller kjetting utover de fastsatte tidene som er omhandlet i pkt. 3. Dette er ikke prisgitt den enkelte kontrollør, men hvordan faktiske føreforhold er der hvor du skal kjøre.
   Mitt inntrykk er at kontrollørene er ganske fleksible i en overgangsfase vedr overgang fra piggdekk til sommerdekk og spesielt hvor det er fare for snø og is på den strekningen en skal kjøre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *