Snart nye regler for EU-kontroll

På nyåret innføres nye regler for tidspunkt for EU-kontroll. De nye reglene gir større fleksibilitet for deg.

Fristene for periodisk kjøretøykontroll (PKK) – EU-kontroll endres etter neste kontroll. Illustrtasjonsfoto: Knut Randem.

– Det som blir nytt er at du nå kan gjennomføre EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen kontrollfristen. Kontrollfristen er endelig. Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret var styrende for når bilen skulle inn til kontroll. Etter 8. februar 2019 er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. Kjøretøyeeiere får også større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre kontrollen når det passer for dem, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen i en pressemelding.

Innføres gradvis
De nye reglene gjelder fra 8. februar 2019, men det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar.

– Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen, utdyper Harsem. Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

Sjekk kontrollfristen
Før sendte Statens vegvesen et purrebrev når kontrollfristen var utløpt. Nå kommer alle til å få tilsendt et påminnelsesbrev to måneder før den endelige kontrollfristen. Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil. Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen, vil du få to måneder på å utbedre feilene, men likevel ikke lengre frist enn du opprinnelig hadde.

Vegvesenet skriver at det er viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll. Fristen er endelig. Overholder du ikke fristen for godkjent EU-kontroll kan kjøretøyet bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien.

– Det er lurt å sjekke når du har kontrollfrist, slik at du er godt forberedt og setter av nok tid til eventuelle reparasjoner og etterkontroll, oppfordrer Harsem.

Du kan selv sjekke fristen for neste EU-kontroll på vegvesenets nettsider eller i app-en Bil og henger.

Den kontrollfristen du har nå, gjelder altså inntil du har gjennomført en ny kontroll.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Nye regler for EU-kontroll

Del dette med andre:

  6 comments for “Snart nye regler for EU-kontroll

    • Det er ikke nevnt noe om endring av praksis her. Da må vi gå ut i fra at reglene er uendret. Bruk ellers lenka i teksten over og sjekk dine datoer hos vegvesenet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *