Satser på reiselivet med over 40 tiltak

I dag la næringsministeren fram regjeringens veikart for turistnæringen. Den omdiskuterte turistskatten er bare et av tiltakene som kan komme.

Regjeringen har lagt fram et veikart for utvikling av turistnæringen. Foto: Knut Randem.

Regjeringen vil stake ut kursen for en mer lønnsom, grønnere og bærekraftig fremtid for norsk reiseliv. Næringsministeren la i dag frem et veikart på 100 sider med en rekke tiltak som skal styrke reiselivsnæringen og bidra til å gjøre Norge til verdens mest bærekraftige reisemål.

– Reiselivet er viktig for Norge. Det er en fremtidsnæring, som gir arbeid til over 180 000 personer og bidrar til eksportinntekter, utvikling og spennende opplevelser, sa næringsminister Jan Christian Vestre da veikartet ble lagt fram i dag.

Veikartet omtales som en løypemelding og statusrapport for regjeringens satsinger på reiselivsnæringen. Tiltakene spenner fra lokale besøksbidrag (turistskatt) til en nasjonal godkjenningsordning for guider.

Loms historiske attraksjon er stavkirka. Foto: Knut Randem.

– Norge er kjent for sine spektakulære naturopplevelser og unike kulturarv. Med veikartet ønsker vi å utnytte dette potensialet enda bedre, og samtidig sikre at vi tar vare på verdiene som gjør oss attraktive. Vi må utvikle reiselivet sammen med næringen på en måte som er bærekraftig for både lokalbefolkningen og de tilreisende, sa Vestre.

Bobil ikke eget tema
Hverken campingplasser, bobil eller camping som aktivitet er viet spesiell oppmerksomhet i veikartet, men går inn i en helhet der stedsutvikling og lønnsomhet framheves sammen med bærekraft.

Veikartet tar for seg svært mange områder blant annet behovet for utdanning og rekruttering av medarbeidere i næringen, turistattraksjoner og bevaring av kulturminner for å nevne noen temaer.

De nasjonale turistveiene skal utvikles videre og fullføres, sa Vestre. Den videre framdriften for disse legges fram i Nasjonal transportplan til våren.

Bærekraft er en viktig del av regjeringens strategi. Klimautslippene fra næringen skal ned. Da legger vi merke til at utslipp fra biltrafikk knyttet til reiseliv utgjør bare 11 prosent. Bobiler er en liten andel av disse, men inngår i samleposten.

Turister som flyr står for 51 prosent av klimagassutslippene, cruiseturistene 17 prosent og passasjerskip 15 prosent.

Slik fordeler klimagassutslippene seg etter transportmiddel. Tabell: Veikart for turistnæringen.

Ambisjonen mot 2030 er blant annet at klimaavtrykket skal ned og verdiskapning, ringvirkninger og trivsel for lokalbefolkningen på turiststedene skal opp.
I den sammenheng kan nevnes at svenske turister i bil er de utenlandske turistene som har lavest klimautslipp per opphold.

Uenighet om turistskatt
Regjeringen skal etter sommeren sende ut et høringsforslag om hvordan en turistskatt, eller besøksbidrag som det skal hete i Norge, skal kunne innrettes.

Under framleggingen av veikartet i dag sa Vestre at ønsket om et besøksbidrag har kommet fra kommuner og lokalt næringsliv. Det er også de som skal ha inntektene fra besøksbidraget.

I dag er det ikke lov å ta besøksbidrag og forslaget som kommer skal gjøre det mulig for de kommunene som ønsker det å innføre en slik avgift for å finansiere fellesgoder på stedet.

En av Norges eldste og best bevarte fiskevær finner du i Nusfjord. Foto: Knut Randem.

– Hvordan dette skal gjennomføres må tilpasses av de kommunene som vil innføre besøksbidrag. Dette skal ikke være en inntekt som skal pynte på kommunekassa. Inntektene skal kun brukes på tiltak som defineres sammen med næringen i kommunen, sa Vestre.

I debatten etter framleggingen av veikartet tok flere aktører til orde for betenkligheter med å innføre et slikt besøksbidrag. Noen var redde for at dette skulle bli en ekstra skatt kun på hoteller som allerede bidrar mye til desinasjonsselskaper og fellesskapet.
Andre, som NHO Reiseliv, erklærte seg som motstander av hele besøksbidraget.

Selv om Vestre antydet at størrelsen på et besøksbidrag kunne være en euro eller to per døgn, så repliserte motstanderne at turistene heller kunne betale en euro for å benytte toaletter eller annen infrastruktur. Betalte parkeringsplasser ble også nevnt i denne sammenhengen.

Høringsforslagene blir sendt ut senere i år, men Vestre lovte at han ikke skal innføre et besøksbidrag næringen er i mot.

Du kan lese regjeringens veikart for turistnæringen her (ekstern lenke).

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Forbereder forslag om turistskatt
Les også: Frykter besøksbidrag kan gå ut over allemannsretten

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *