Forbereder forslag om turistskatt

Turistskatt er et kjent fenomen i en del andre land, men i Norge utfordrer det allemannsretten. Flere kommuner ønsker denne inntekten og regjeringen arbeider med et forslag.

Lofoten er blant områdene som ivrer for å finansiere turistkostnader med en turistskatt. Her fra Lofotens “hovedstad” Svolvær. Foto: Knut Randem.

I land sør for Norden er det ikke uvanlig å møte turistskatt i form av et lite påslag når du betaler for overnatting. 20 land har denne avgiften i hele eller deler av landet. I de fleste landene legges den til på romprisen.

Flere norske kommuner som turistmagnetene Lofoten og Geiranger har ønsket å kunne finansieres reiselivsrelaterte fellesgoder som for eksempel søppelrydding, stivedlikehold og renhold av toaletter med en slik skatt.

I Norge skal det ikke hete turistskatt, men besøksbidrag. Både Lofoten, Geiranger, Tromsø, Trysil, Beitostølen, Nordkapp og verdensarvfjordene har ønsket å være pilotkommuner.

Hva skal det koste å se denne utsikten? Geiranger og Verdensarvfjordene er blant de som ønsker ekstra inntekter fra turisme. Her panoramautsikt mot Geirangerfjorden like før Hellesylt. Foto: Knut Randem.

Regjeringen varsler nå at den vil gjennomføre pilotprosjekter med lokale besøksbidrag, og skisserer en løsning der kommunene i samarbeid med næringslivet kan tilpasse innretningen etter lokale behov.

– Besøksbidrag er etterspurt og vil komme lokalsamfunn og reiseliv til gode. Om turistene bidrar litt ekstra til spleiselaget, kan populære reisemål legge mye bedre til rette for både fastboende, besøkende og næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

– Reiselivsnæringen er svært viktig for Norge. Den sysselsetter over 180 000 personer og bidrar til verdiskaping og innovasjon over hele landet. Mitt mål er at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige reiselivsnæring, med flere helårs arbeidsplasser, høyere lønnsomhet og enda flere spektakulære opplevelser, sier Vestre.

Regjeringen gjennomfører nå et lovarbeid som åpner for at det kan gjennomføres pilotprosjekter med lokale besøksbidrag.  Løsningen kan basere seg på påslag på overnatting i kombinasjon med a) parkeringsbetaling og cruisepassasjeravgift, og/eller b) dagsbesøksavgift.

– Forslaget vil gjøre det mulig å legge bedre til rette for effektiv besøksstyring i kombinasjon med at reisemålene har gode planer for destinasjonsutvikling. Det opplever jeg at reiselivsnæringen er opptatt av, sier Vestre.

Spørsmålet er hvor altomfattende ordningen skal være og om besøksbidraget kun kobles til betalte overnattinger. Foto: Knut Randem.

– Besøksbidrag ved overnatting er praktisk gjennomførbart og belaster lokalbefolkningen i veldig liten grad. Når overnattingsbidraget legges på flere tilbydere, som Airbnb og camping, unngår vi dessuten uønsket vridning mellom hoteller og private utleiere. Jeg vet det er stort engasjement om dette og vi skal ha god dialog med næringen om hvordan forslaget kan utformes best mulig, sier Vestre.

Regjeringen vil også se nærmere på mulighetene for å åpne for en dagsbesøksavgift, lik en modell som Venezia tester ut våren 2024. Den skal fungere som en slags inngangsbillett til byen.

– Besøksbidrag er noe helt nytt i Norge, og det vi gjør nå er nybrottsarbeid. Vi har vært åpen om at det vil kreve et grundig lovarbeid før vi sender forslaget på høring. Vi er også veldig klar over at aktørene ønsker god fremdrift. Det er en del arbeid som gjenstår, men jeg er overbevist om at vi sammen vil komme fram til gode og praktiske løsninger, sier Vestre.

Forslagene fra en interdepartemental arbeidsgruppe utfordrer dagens lovverk, inkludert allemannsretten, personvern og EØS-retten om fri bevegelighet.

Etter regjeringens tidplan vil et forslag bli sendt på høring over sommeren.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  4 comments for “Forbereder forslag om turistskatt

  1. Når vi besøker slekt og venner og må ta inn på hotell eller benytter campingbil/vogn skal vi altså pålegges en “besøksavgift”!? Veiavgift, co2 avgift, bompenger, seteavgift på fly,….. tar dette ingen ende? Dersom vi ikke skal kunne ferdes i eget land uten å bli pålagt “besøksavgifter” til det offentlige må der være noe fundamentalt galt i tenkningen til våre folkevalgte.
    Reiselivsnæringen er en overskuddsnæring både for næringsdrivende og kommuner/stat, og kommer befolkningen til gode både direkte og inndirekte. En ting skal regjeringen Støre ha; innovative løsninger hva angår inntekter til det offentlige er de gode på!

  2. Bompenger, høye parkeringsavgifter og nå besøksskatt. Alt dette er skatt på bevegelsesfrihet og dermed innskrenkning av fundamentale rettigheter som borgere i landet. Det er tilsammen svært alvorlig. Å forsvare dette med klisjeen “bærekraftig er meningsløst.

  3. Skal vi betale tjenestene flere ganger? Vi ser at Camping gjestene legger igjen betydelige midler til lokalt næringsliv der de er på besøk allerede. Hvis denne avgiften også skal kreves inn på campingplasser blir det nok en anledning for campingplass eierne å dra på litt ekstra slik de har gjort i forbindelse med strømprisene. Bruker dette som argument for påslag på 20-30% selv om strømforbruket på sommeren er minimalt. Det er innretningen på denne avgiften som er utfordringen. Vi som allerede bor i landet betaler skatter og avgifter så det holder til en stat som renner over av penger og opptrer som om det er økonomisk krise i landet.
    Hvis staten bruker litt av allerede kjempe overskudd på tilrettelegging for turister så hadde det vært bra. Slutt å bruke skatteinntektene på alle mulige meningsløse prosjekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *