Politisk vilje avgjør campingplassers framtid

For en uke siden skrev Bobilverden.no om Topcamp som investerer 120 millioner kroner i Bogstad camping. De ønsker også å investere i Ekeberg camping og Oslo fjordcamp, men kortsiktige avtaler gjør det vanskelig å oppgradere.

Ekeberg camping er nå kun sommeråpen. Topcamp vil gjerne investere, men trenger langsiktig leieavtale. Foto: Knut Randem.

Bogstad camping har en langsiktig festeavtale. Derfor blir det gjort store investeringer i forbedringer. Ekeberg camping og Oslo fjordcamp har ikke festekontrakt slik vi skrev, men har blitt leid ut på kortsiktige leieavtaler, og bygningsmassen eies av Oslo kommune. Kortsiktige leieavtaler gir ikke grunnlag for å investere i en oppgradering av plassene.

Det er Bymiljøetaten som leier ut Ekeberg camping. Den nåværende leieavtalen går ut 31.12.2023. Senior kommunikasjonsrådgiver Guro Birkeland Tangen svarer Bobilverden.no på vegne av etaten at de har forståelse for behovet for forutsigelighet for å kunne drive en campingplass. De vil gjøre en vurdering av videre utleie innen kontrakten utløper.
Hun presiserer at Bymiljøetaten kun har fullmakt til å leie ut plassen i inntil fem år og at lengre avtaler må vedtas av bystyret.

Styreleder Thorstein Berg i Topcamp, sier at han er kjent med den begrensede fullmakten Bymiljøetaten har, men vil samarbeide med dem om å få fram et godt forslag for politisk behandling. Et forslag som gjør det mulig å oppgradere plassen.

Håpet ute for Stubljan?
Oslo fjordcamp eller Stubljan camping, som er det gamle navnet på campingplassen ved Hvervenbukta sør-øst i Oslo har ingen aktiv leieavtale i dag. Da Topcamp/Hallingdal feriepark kjøpte opp selskapet, som drev de tre campingplassene i Oslo i 2015, var Stubljan i så dårlig forfatning at Topcamp ikke ønsket å drive den.

Men Topcamp har hatt et håp om å få til en reguleringsplan som gjør det mulig å inngå en ny avtale for Stubljan. Berg blir derfor overrasket når Bobilverden.no kan fortelle at kommunen har avsluttet arbeidet med reguleringsplanen uten at det foreligger noe forslag.

Det ser dårlig ut for ny drift av campingplassen ved Hvervenbukta. Foto: Knut Randem.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som forvalter området for Stubljan/Oslo fjordcamp. Kommunikasjonssjef Lena Nesset svarer Bobilverden.no i en epost at dagens regulering ikke samsvarer med det campingmarkedet i dag etterspør.

– Vi har jobbet med mer langsiktige planer hvor vi har vurdert å gjennomføre en reguleringsprosess for å tilrettelegge for en tidsmessig campingregulering på Stubljan. Underveis i dette arbeidet har det imidlertid vist seg at området er komplisert med flere hensyn som må ivaretas. Det ligger begrensninger på arealet som følge av blant annet fornminner i grunnen og biologisk mangfold. Det reelle arealet som kan utnyttes til campingvirksomhet er relativt lite sammenlignet med andre campingplasser – både i og utenfor Oslo.  Alle undersøkelsene peker på at området har sine begrensninger, som gjør det svært vanskelig å få etablert en attraktiv og drivverdig campingplass på Stubljan.

Hun skriver også at EBY som grunneier ikke har funnet det riktig å jobbe videre med et planarbeid for Stubljan camping nå. Området vil derfor fremover fortsette å være et friområde som folk kan benytte.

Berg er forundret over denne avgjørelsen i og med at både de og kommunen har brukt mye penger på finne et forslag til løsning.

– Stubljan camping har en unik beliggenhet og det kan bli en unik campingplass, sier Berg og varsler at siste ord ikke er sagt. Han vil fornye kontakten med EBY for å se om det er mulig å gjenoppta planarbeidet. Dersom etaten og Topcamp kommer til enighet om en løsning, må også dette området opp til politisk behandling før det blir mulig å investere i en oppgradert campingplass.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Oslo kan få tre gode campingplasser

Del dette med andre:

  1 comment for “Politisk vilje avgjør campingplassers framtid

  1. Å få bystyret og MDG til å godkjenne en campingplass med trafikk med bobil og bil -og- campingvogn, er vel som å be Krf om Covid-krisepenger til skjenkesteder. Topcamp får tillatelse dersom kun sykkel – og – telt blir tillatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *