På turné mot sommerulykkene

– Vi har ingen å miste! Vi må øke tempoet i å trygge og sikre trafikkmiljø, som beskytter mot menneskelige feil. For en ting vet vi med sikkerhet, mennesker kommer alltid til å gjøre feil.

15. juni er det offisiell start av Trafikkforeningens aksjon mot sommerulykkene: «Til kamp mot veidøden». Turnéen er på reise gjennom mange steder i landet.

Mange er ute å kjører på ukjente veistrekninger. Sommertrafikk på en smal kystvei langs Hardangerfjorden 22. juni ifjor. Foto: Pressemelding.

– Vi vet at de fem siste årene har i gjennomsnitt 41 personer blitt drept, 216 hardt skadd og 842 skadd i løpet av sommermånedene, juni, juli og august hvert år, skriver foreningen i en pressemelding.

– Vi får anledning til å møte menneskene som bor der vi stopper og høres deres historie på godt og vondt. Det blir sterke og lærerikt, sier Tangstad-Holdal. Geirr Tangstad-Holdal har i mange år vært aktiv i kampen mot veidøden og for sikrere trafikkmiljø. Han var leder i foreningen Nei til Frontkollisjoner, som ble stiftet etter at han mistet sin lillesøster, svigerbror og niese (5 år) i en møteulykke på E39 i Rogaland. De tre siste årene har han vært daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Fra sitt rullende kontor skal han møte pårørende, trafikanter og veimyndigheter.

Trafikksikkerhet må ha fokus på det forebyggende arbeidet, for vi har ingen å miste! Vi må øke tempoet i å trygge og sikre trafikkmiljø, som beskytter mot menneskelige feil. For en ting vet vi med sikkerhet, mennesker kommer alltid til å gjøre feil. Trafikksikkerhet er dugnadsarbeid. Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, bygger på at trafikantene, myndighetene og andre aktører har et delt ansvar for sikkerheten og en gjensidig forpliktelse i forhold til hverandre.

– I 2018 var det 7 691 møteulykker med personbiler der motpart var person- og lastebiler, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. De har kikket på bransjestatistikk, som ikke akkurat er lystig lesning.

– Bare i sommermånedene juni – august var det 1 380 store og små møteulykker, forteller Rysstad. Han oppfordrer sommertrafikantene til å dempe farten og ligge unna mobilen ute i trafikken.

– Vi som jobber med trafikksikkerhet sentralt, er ofte opptatt med sentrale sikkerhets- og transportplaner. Derfor må vi ut på veien for å kjenne på kroppen hvordan tilstanden er og ikke minst møte pårørende. For til syvende og sist, handler all trafikksikkerhetsarbeid om å ta vare på hverandre, avslutter Geirr Tangstad-Holdal.

TSF vil informere om trafikkfarene i sommertrafikken på sin turné, og dele ut informasjon om hvordan trafikantene kan ta sine forholdsregler og være fullt skjerpet når man ferdes ute i trafikken.

Sommerturnéen starter i Halden og stopper på i alt 18 steder. Turneén vil vare i fire uker og avsluttes siste uken i juli 2019.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *