EU Parlamentet har gjort viktige vedtak om førerkortdirektivet

Denne uka har EU Parlamentet tatt de første stegene på veien mot å vedta det nye førerkortdirektivet. 4 250 kg på førerkort klasse B er vedtatt ved første gangs behandling.

Deler av førerkortdirektivet ble debattert i EU Parlamentet i går og vedtatt i dag. Foto: Skjermdump fra videooverføring.

I dag ble det blant annet gjort vedtak knyttet til aldersgrenser, obligatoriske helseundersøkelser for de landene som ikke har det og felles digitalt førerkort.

Parlamentet mener alle førerkort skal være gyldige i minst 15 år for motorsykler og biler, og fem år for lastebiler og busser. De støttet ikke Kommisjonens forslag om å redusert gyldigheten av førerkortet for eldre.

Det blir heller ingen felles regler om obligatorisk helsekontroll for sjåfører. Dette overlates til landene selv å bestemme.

Det ble også vedtatt at uerfarne sjåfører må gjennomgå en prøvetid på minst to år, hvor de vil være underlagt visse restriksjoner, for eksempel strengere alkoholgrenser under kjøring og strengere straffer for usikker kjøring. Forslaget om et førerkort B+ er ikke lenger med som forslag.

Parlamentet ønsker også å slippe til 18-åringer bak rattet i lastebil eller buss opptil 16 passasjerer med følge av en erfaren sjåfør.

Parlamentet slutter seg også til ønsket om å innføre et felles digitalt førerkort for mobiltelefoner, som skal være gyldig på samme måte som det fysiske førerkortet.

Beslutningsprosessene i EU er kompliserte og når Parlamentet er uenig med Kommisjonen kan det utløse en ny runde med vedtak.

Må fortsatt vente 
I det opprinnelige forslaget til nytt førerkortdirektiv ble det foreslått at vekten kan økes til 4 250 kg i kjøretøyklasse B for kjøretøy med alternative drivstofftyper – dersom kjøretøyet ikke har tilhenger. Som alternativt drivstoff regnes blant annet batteridrevne biler.

Gjennom prosessen har mer eller mindre tydelige formuleringer med unntak for enkelte kjøtetøytyper blitt foreslått. Skal bobil kunne gå under en av disse unntakene, har vært det store spørsmålet mange bobilerførere har ventet på.

I Kommisjonen forslag var den generelle holdningen at kjøretøy med alternativt drivstoff (batteri mm) skal kunne kjøres med førerkort klasse B inntil 4 250 kg uten tilhenger dersom føreren har hatt førerkortet i mer enn to år.

Det som tidligere var et utydelig punkt om unntak fra denne bestemmelsen er nå blitt tydeligere gjennom et endringsforslag som sier at ambulanser og bobiler (motor caravans) unntas fra kravet om alternativt drivstoff.

Det betyr at bobiler kan kjøres med en vekt inntil 4 250 kg med førerkort klasse B – under forutsetning av at bobiler mellom 3 500 kg og 4 250 kg ikke har tilhenger. Det er et krav at føreren har hatt førerkortet i mer enn to år.

Bobiler (og andre biler) registrert for inntil 3 500 kg vil da fortsatt kunne kjøres med en ubremset tilhenger på inntil 750 kg med førerkort klasse B.

Kommisjonen foreslo også en definisjon av bobiler der bobiler har oppholdsrom med sitteplasser, bord, kokemuligheter, skap, oppbevaringsplass og faste eller sammenleggbare senger. Alt skal være fastmontert. Bobil i kjøretøykategori M defineres som kjøretøy til spesialformål.

I dag har Kommisjonens endringsforslag på disse punktene blitt vedtatt under første gangs behandling av førerkortdirektivet i EU Parlamentet. Endelig behandling av rammene for førerkortdirektivet vil trolig skje etter EU-valget i juni.

Den tyske bransjeorganisasjonen CIVD tar dette som en stor seier. Vedtaket om å godkjenne kjøring av bobiler inntil 4 250 kg på førerkort klasse B uavhengig av type drivstoff vil etter deres mening åpne en bærekraftig ferieform for millioner av mennesker.

Redaksjonen har spurt Samferdselsdepartementet om hvor lang tid det vil gå før det nye førerkortdirektivet kan bli en del av norsk lovverk.

– Først må det nye direktivet endelig vedtas i EU og publiseres, dette kan tidligst skje i løpet av våren. Deretter starter EØS-prosessen, der Norge, Island og Liechtenstein må bli enige med EU-siden om innlemmelse i EØS-avtalen. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta, svarer Samferdselsdepartementet i dag og legger til:

– Vi gjør for øvrig oppmerksom på at både EUs medlemsstater og EØS-landene vil få tid til å gjennomføre de endringene som vedtas og eventuelt tas inn i EØS-avtalen. Så langt vi er kjent med ligger det nå an til en overgangstid på fire år fra direktivet vedtas til det skal gjelde i EU.

Dermed er det høyst usikkert når vedtak kan gjennomføres i praksis. Vedtak som gjøres i EU Parlamentet senere denne våren vil trolig vise en tydeligere gjennomføringsplan. Og ikke minst hva de endelige rammene blir.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Kommentar: 4 250 kg foreløpig godkjent, men det tar tid å gjennomføre

Del dette med andre:

  7 comments for “EU Parlamentet har gjort viktige vedtak om førerkortdirektivet

 1. Jeg vil anta at reglene om vekt er relatert til tillatt totaltvekt, og ikke faktisk totalvekt.
  Det har kanskje redaksjonen satt seg inn i ?

  • Ja, det er viktig å huske at vekt i førerkortet forholder seg til tillatt vekt og ikke til faktisk vekt. Der er det ingen endring. Tillatt totalvekt på bilen endres ikke av nye rettigheter i førerkortet.

  • Vi må trolig vente til etter EU-valget i juni før vi får vite den endelige overgangstiden. Som du ser har Samferdselsdepartementet sitt inntrykk av hvor lang tid det vil ta. I prinsippet skal direktiver tre i kraft samtidig i hele EU/EØS-området.

 2. Dette er gode nyheter og som nevnt i artikkelen her ble det ved førstebehandlingen av reformen av førekortdirektivet godkjent i Europa-Parlamentet 28.02 en utvidelse av B-førerkortet til 4,25 t. for bobiler og ambulanser. I forslaget var det også et punkt om at man ønsket en tilleggsutdannelse på lik linje med B96 førerkortet og man fikk kode B99 for bobil.

  Kjøretøy med alternativt drivstoff inntil 4,25 t. kan man kjøre etter man har hatt B førerkortet i 2 år, var forslaget.

  Det er jo også mange andre endringer som skal behandles, som helsekrav, aldergrenser, samhandling mellom landene som bl.a. trafikkforseelser gjelder i alle land, o.s.v.

  De nøyaktige rammebetingelsene for det 4`dje førerkortdirktivet vil bli forhandlet i trilogien mellom Kommisjonen, Rådet og Parlamentet efter nyvalget til Europa-Parlamentet 6. til 9. juni 2024.

  Så det er spennende tider og håper det nå endelig blir mulig å kjøre bobil på inntil 4,25 t. på B førerkortet, evt. som B99 og ikke minst at det blir mulig raskest mulig i Norge.

  Det vil interesseorganisasjonene jobbe for.

  • Det er en grunn til at vi er forsiktige i vår omtale av vedtakene fra i går. Det er mye som fortsatt henger i lufta og må avklares før et endelig vedtak. Vi kan uansett være temmelig sikre på at 4 250 kg på førerkort klasse B er trygg – eventuelt med en tilleggskode/klassifisering. De øvrige forholdene du nevner er for det meste omtalt i artikkelen, og uenigheten her fordrer nye runder med diskusjoner i EU.

   • Ja, vil nok drøye og vanskelig å si hva det blir endelig og enig med deg angående 4,25 t.
    Stemmetallet etter denne første behandlingen var 339 for 240 mot og 37 avholdne.
    Det var justeringer på flere av punktene. Når det gjaldt førerkortet og 4,25 t var opplæring på 7 timer fjernet og erstattet med at man måtte ha hatt B førerkortet i minst 2 år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *