Avgiftene med departementets ord

Foto: Knut Randem

Budsjettforliket i Stortinget onsdag kveld ble offentliggjort med store samleposter, men tydelig nok til at vi kunne se at Venstres forslag om dramatisk økning av prisen på bobiler ikke hadde gått gjennom. Nå har vi Finansdepartementets tall.

En ting er hva som sies i Stortinget. Det er departementet som til syvende og sist sitter på den endelige definisjonen – basert på Stortingets vedtak.

Finansdepartementet ga fredag sin forklaring på detaljene i forliket:

“I budsjettavtalen er det enighet om å fortsette omleggingen av engangsavgiften i miljøvennlig retning, med redusert avgift på vekt og økt avgift på utslipp.

I vektkomponenten reduseres alle satsene med 7 prosent. Videre økes innslagspunktet for den laveste satsen med 150 kg, fra 350 kg til 500 kg. De øvrige innslagspunktene i vektkomponenten endres ikke.

I CO2-komponenten reduseres innslagspunktet som i budsjettforslaget er på 75 gram CO2 per km til 70 gram. Videre nedjusteres de øvrige innslagspunktene for de høyere positive satsene tilsvarende. Satsen for CO2-utslipp i intervallet 96 -125 gram økes med 30 kroner per gram til 1041,42 kroner, sammenlignet med satsen i regjeringens budsjettforslag for intervallet 101 – 130 gram på 1 011,42 kroner.

I budsjettavtalen er det enighet om å øke avgiftene på utslipp av klimagasser opp til 500 kroner per tonn CO2.

Dette innebærer at CO2-avgiften på bensin økes med 10 øre per liter, men veibruksavgiften på bensin reduseres tilsvarende. Samlet gir dette uendrede avgifter på bensin, sammenliknet med regjeringens forslag.

CO2-avgiften på mineralolje økes med 11 øre per liter. Samtidig reduseres veibruksavgiften på diesel med 11 øre per liter. Samlet gir dette uendrede avgifter på diesel ilagt veibruksavgift, men øvrige mineraloljer får økt avgift med 11 øre per liter utover regeringens forslag.”

Dette betyr at samlet avgift på diesel ikke endres.

Finansdepartementet påpeker at ingen avgiftsendringer er endelige før de er vedtatt i Stortinget i plenum.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Økt CO2-avgift, men intet Venstre-sjokk

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *