11 nye prosjekter langs Nasjonale turistveger i 2022

Utsiktsplattformer på kanten av Vøringsfossen, stegasteiner i vannskorpa eller et servicebygg som lyser som en lanterne ut mot storhavet. 11 nye prosjekter ferdigstilles i år.

Gjennom målrettet arbeid i snart 30 år har Statens vegvesen sørget for at Nasjonale turistveger er blitt en attraksjon med internasjonal appell. Her får de vegfarende service samtidig med opplevelsen av nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst i flott natur. Ikke alle attraksjonene er like godt tilpasset besøkende i bobil når trafikken er stor.

Tilretteleggingen for turistvegferie i bil fra Jæren i sør til Varanger i nord bidrar til verdiskaping i reiselivsnæringen i tråd med satsingens hensikt, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I løpet av 2022 fullfører Statens vegvesen 11 nye arkitekturtiltak. Med det vil antallet gjennomførte turistvegprosjekter ved utgangen av 2022 være 172. Her er årets nye:

Trælvikosen, Helgelandskysten | Rasteplass med stegasteiner i fjæra

Trælvikosen langs fylkesveg 17 i Brønnøy. Rasteplass med hoppesteiner i fjæra. Snøhetta v/ Landskapsarkitekt Thea Kvamme Hartmann. Foto: Lars Grimsby

Trælvikosen med sine 55 utlagte stegasteiner tar besøkeren over sandbunnen i en presis linje fra stranda ut mot en liten holme og utsikten mot Torghatten. Stegasteinene markerer en tidevannslinje; fullt synlige ved lavvann og helt borte ved høyvann. Den nye plassen inneholder dessuten en parkeringsplass, bord med benker og en sti mellom parkeringsplassen og stegasteinene.

Tyrvefjøra, Hardanger | Toalett på rasteplass ved fjorden

Tyrvefjøra, Hardanger. Arkitekt Helen & Hard.

I ei lita bukt utenfor Ålvik langs Hardangerfjorden får rasteplassen Tyrvefjøra et servicebygg ingen har sett maken til. Det særpregete byggverket består av to separate toaletter under et stort tak som ser ut til å sveve i landskapet. Til toalettenes yttervegger benyttes trær med sine stammer og røtter. Ved å bygge toalettet som en del av landskapet, ønsker arkitektene å understreke hva man kaller de intime og nesten hemmelige kvalitetene på plassen.

Espenes, Hardanger | Rasteplass med utsiktspaviljong og toalett

Espenes, Nasjonal turistveg Hardanger. Arkitektens forslag pr januar 2020. Arkitekt: Code Arkitektur.

I det mektige fjordlandskapet bygger Statens vegvesen et moderne turistveganlegg med god utsikt nordover Sørfjorden. Anleggets særpreg er en 64 meter lang og 4 meter bred takkonstruksjon i stål med 12 takmoduler i ulik høyde, holdt oppe av stålsøyler. Under taket blir det sitteplasser og et servicebygg med tre toaletter og et handicaptoalett.

Flesefossen, Ryfylke | Rasteplass med toalett

Flesefossen, Nasjonal turistveg Ryfylke. Arkitektens forslag pr januar 2020. Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter.

Langs riksveg 13 mellom Nesflaten og Røldal, der Flesefossen kommer ned fjellsiden blir det etablert en plattform i betong som skal bære en langsgående konstruksjon i stål og tre og by på gode rastemuligheter og flott utsikt til fossen. Det nye toalettet innlemmes i konstruksjonen. I prosjektet inngår også sittegrupper i terrenget og parkering for åtte personbiler og to busser.

Hamningberg, Varanger | Fuglekikkerskjul og havutsikt

Hamningberg, Varanger. Arkitekt Biotope.

Det nye fuglekikkerskjulet i Hamningberg ligger langs de store fugletrekkene som følger norskekysten og gjør Hamningberg og nordre Varanger til et populært stoppested for trekkfugler og fuglekikkere. Skjulet gir ly og byr på flott utsikt mot havet. Den ytre fasaden er flammebehandlet mot vær og vind, mens innsiden kles med trevirke av drivved fra Varanger. Skjulet i Hamningberg er et nytt bidrag med å styrke Varanger som reisemål med fuglekikking, unik natur og spennende kultur som virkemidler, og som ifølge analyser bidrar til sterk verdiskaping i regionen.

Sundshopen, Helgelandskysten | Rasteplass med toalett og vorr

Sundshopen, Sømna, Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Arkitektens forslag pr april 2021. Arkitekt: Rever & Drage Arkitekter.

I det frodige landskapet i Sømna på Helgelandskysten bygger Statens vegvesen en ny stemningsfull rasteplass med vorr. Vorren, eller steinpiren strekker seg 65 meter fra stranden utover i fjæra. Vorren blir utført i tradisjonshåndverk med laftede steinkasser og med steinheller som dekke. Et nytt moderne servicebygg, stor parkering og sti ned til rasteplassen ved stranden gjør Sundshopen komplett.

Sluppen, Aurlandsfjellet | Parkering, rast og sti til foss

Sluppen, Aurlandsfjellet. Arkitekt Østengen og Bergo AS.

En parkeringslomme langs den smale og svingete fv. 243 opparbeides til rasteplass med fire parkeringsplasser og to sittegrupper. Rasteplassen avgrenses med en natursteinsmur. En sti med steintrinn lagt i terrenget fører ned til Erdalselvi, med et par sitteplasser langs stien og en benk i skogen. Herfra kan man gå videre på stier inn til Sluppefossen.

Madland hamn, Jæren | Rasteplass med toalett og stormhytte

Skisse av Madland hamn, Nasjonal turistveg Jæren. Arkitekt: Haugen & Zohar.

På en liten fylling over havna blir det laget en parkeringsplass med 180 graders utsikt over Nordsjøen. Servicebygget får to toaletter og kles med en spesiell fasade som slipper lyset igjennom. I landskapet lyser bygget som en lanterne. Nede i havna blir det bygget en stormhytte som tar opp formspråket til de eksisterende naustene.

Måbø bru, Hardangervidda | Rasteplass og fotopunkt

Måbø bru i Måbødalen, Nasjonal turistveg Hardangervidda. Arkitektens forslag pr januar 2020. Arkitekt: 3RW Arkitekter.

Måbø bru er en steinhvelvsbru fra 1910 over elva Bjoreio i Måbødalen. Den ble tatt ut av bruk da den nye traseen for riksvei 7 stod klar i 1986, og er et vernet kulturminne. I bruområdet erstattes de gamle rastemøblene med nye benker på en rund inngjerdet sitteplass. Herfra bygges det en sti fram til et trygt utsiktspunkt med fossen og brua som et spennende fotomotiv.

Brunstranda, Lofoten | Rasteplass med toalett og utsikt

Illustrasjon pr. 28.02.2021. Brunstranda i Flakstad, Nasjonal turistveg Lofoten. Her skal det bygges nytt anlegg med bl.a. toalett og varmestue og mer trafikksikker parkeringsløsning. – Arkitekt Studio Vatn / Jørgen Tandberg Arkitektur. Illustrasjon: Jonas Løland.

Det nye servicebygget skal bestå av toaletter, teknisk rom og en varmestue som gir ly og utsikt mot storhavet.I tilknytning til servicebygget blir det sykkelparkering, molok for avfallshåndtering og møbler på nedsiden av bygget.

Vøringsfossen, Hardangervidda | Utsiktsplattformer, sti og toalett

Visualisering av plantegninger over anlegget ved Vøringsfossen. Godkjent pr 1. september 2015. Illustrasjon: Carl-Viggo Hølmebakk AS Arkitektkontor.

Sommeren 2022 vil turistene kunne oppleve Vøringsfossen og Måbødalen på trygge utsiktsplattformer og stier på Fossetromma; fjellplatået som ligger på nedsida av Vøringsfossen. Vandringen fra Fossli over trappebrua til tromma vil da være komplett. Dette anlegget vil suppleres med toalett med samme standard og kapasitet som ved Fossli i løpet av høsten/vinteren.

Bobilverden.no har omtalt flere av prosjektene fortløpende. Prosjektene over skal stå ferdige i løpet av 2022.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Kilde: Statens vegvesen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *