– Vedlikehold er viktigere enn nye veier

Mer kollektivtransport og vedlikehold av veiene vi allerede har, kommer ut på topp over hvilke samferdselstiltak folk ønsker at politikerne skal prioritere.

Ønsker om nye veier havner først på fjerdeplass i en ny undersøkelse. Foto: Knut Randem.

Dette kommer frem i en ny befolkningsundersøkelse utført av TNS Kantar på vegne av NAF. På tredjeplass over tiltak folk ønsker at skal prioriteres kommer mer satsning på jernbane, som 38 prosent har krysset av for. Utbygging av nye veier er det 30 prosent som ønsker, mens 28 vil ha bedre tilrettelegging for sykling.

Enormt og økende forfall på veiene
Tall fra 2014 viser at etterslepet på riks- og fylkesveinettet til sammen er beregnet til mellom 80 og 130 milliarder kroner. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på godt over 60 milliarder kroner og stigende. I 2018 var det over 3000 skred og nedfall på vei i Norge.

– Det har vært store samferdselsbudsjetter og mange nødvendige utbygginger på riksveiene er nå i sluttfasen. Nå har turen kommet til å hente opp vedlikeholdsetterslepet, og vi mener det må starte med Nasjonal transportplan, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF i en pressemelding.

Det er femte gang TNS Kantar utfører denne befolkningsundersøkelsen for NAF. Slik fordeler svarene seg:

2021 2019 2017 2015
Satsing på kollektivtransport 52 62 65 62
Vedlikehold av eksisterende veier 51 47 51 56
Mer satsing på jernbane 38 36 41 41
Utbygging av nye veier 30 27 35 35
Bedre tilrettelegging for sykling 28 33 33 42
Tilrettelegge for miljøvennlige biler 21 22 21 15
Bedre tilrettelegging for fotgjengere 16 14 * *
Utbygging av ferjetilbudet 6 4 4 5

*var ikke med som alternativ før 2019

Nasjonal transportplan 2022-2033 er ventet lagt frem før påske. NAF har påpekt at det er nødvendig å prioritere vedlikehold i denne planen, og etterlyst nye føringer for bruken av bompenger i prosjekter.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  1 comment for “– Vedlikehold er viktigere enn nye veier

  1. Er det på det sentrale Østlandet dei har spurt folke, kan ikkje vere på Vestlandet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *