– Uoppmerksomme sjåfører en fare for myke trafikanter

Uoppmerksomme bilister som ikke følger med i trafikken utgjør en fare for myke trafikanter. Samtidig må myke trafikanter i større grad ta høyde for at sjåførene gjør feilvurderinger. Det sier Magnus Larsson i Statens vegvesen. Han leder ulykkesanalysegruppen (UAG) på Østlandet.

Statens vegvesen har sektoransvar for trafikksikkerhet, og gjennomfører dybdeanalyser av alle dødsulykker på Europa-, riks-, fylkes- og kommunale veger. Ulykkeanalyserapporten for 2013 viser at det fortsatt er en nedgang i antall drepte sammenlignet med året før.

– Antall drepte gikk ned fra 46 personer i 2012 til 42 personer i 2013. Antall hardt skadde gikk marginalt opp det siste året, opp fra 279 personer til 289 personer. Går vi tilbake til f.eks. 2007 har nedgangen i antall drepte vært på hele 55 prosent. Hardt skadde er redusert med tre prosent i samme periode på Østlandet. De positive tallene viser at målrettet trafikksikkerhetsinnsats gir resultater, sier Magnus Larsson.

Larsson sier at – til tross for en positiv utvikling de senere år – gjenstår det fortsatt mye arbeid for å nå Nullvisjonen.

– Våre analyser viser at samspillet mellom fører og gående/syklende kan bli bedre. Vi har flere ulykker der fotgjengere går for fort ut i gangfelt eller krysser vegen uten at de er sikre på at føreren av kjøretøyet har sett dem. Jeg vil si at både fotgjengere og syklister har ansvar for egne handlinger – og de kan ikke uten videre skyve alt ansvaret på føreren av bilen eller de tunge kjøretøyene, sier Magnus Larsson.

Bedre kommunikasjon
Larsson råd til alle er bedre kommunikasjon og samspill i trafikken.
– Gå aldri over vegen før du er sikker på at bilistene har sett deg og stopper. Få gjerne øyekontakt før du beveger deg over vegen! Og jeg skulle ønske at vi ble litt flinkere til å takke hverandre med et smil eller nikk. Vi kan rett og slett bli litt høfligere med hverandre i trafikken, sier lederen av ulykkesanalysegruppen.

Uoppmerksomme sjåfører utgjør en fare
Ulykkesanalysen viser at trøtte og uoppmerksomme sjåfører ofte er utløsende faktorer til at alvorlige trafikkulykker skjer. I perioden 2005-2013 var trøtthet medvirkende årsak i over 30 prosent av møteulykkene.

– Det ser også ut som om minst 20 prosent av ulykkene skyldes distraksjon hos fører. Det kan være alt fra mobiltelefon, til radiobetjening, dårlig tid, stress, veps i bilen andre passasjerer m.m., sier Magnus Larsson.

Larsson mener at et stadig høyere tempo i hverdagen, flere kommunikasjonsplattformer i bilen og et ofte uoversiktlig trafikkbilde med mange forstyrrende elementer – utgjør en fare – spesielt for myke trafikanter.
– Vi er i større grad nødt til å legge inn fysiske barrierer mellom kjørende, syklende og gående dersom vi skal få ned ulykkestallene ytterligere. Opphøyde gangfelt som får ned farten og synliggjør fotgjengere bedre er et godt virkemiddel. Og egentlig burde man stille krav til kjøpesentre og andre områder med stor blanding av gående og kjørende om å legge inn fysiske sperrer som skiller gående og kjørende, sier han.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *