Statsbudsjettet: Bobiler litt dyrere, men ingen dramatikk i år

Noen små tusenlapper dyrere, men ellers lite dramtatikk for bobiler i statsbudsjettet. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det så langt vi har funnet ingen dramatiske endringer for bobiler.

Engangsavgiften for alle biler øker med 1,5 prosent. Bobiler foreslås å beholde en andel av engangsavgiften på 22 prosent. Det betyr at engangsavgiften for en ny bobil til en million øker med rundt regnet 3000 kroner. Venstre har rutinemessig de senere årene foreslått dramatiske endringer av satsen på 22 prosent. Nå sitter de i regjering, og det skal mye til før stortingsgruppa legger fram et forslag mot regjeringen.

Vrakpanten for bobiler fastsettes til 3000 kroner, men det er uklart om tilskuddet til behandlingsanlegget som tar i mot bobiler for vraking beholdes på samme nivå som i 2018. I 2018 fikk for første gang behandlingsanleggene et ekstra tilskudd på kr 5250 for å ta i mot bobiler og campingvogner.
Bobilverden.no kjenner til at de som tar i mot vrak har vært tilbakeholdne med å investere i utstyr for å avfallsbehandle bobiler fordi de har vært usikre på om dette tilskuddet ville bli permanent eller kun var et ekstraordinært tilskudd i 2018. Bobilverden.no har foreløpig ikke fått svar av Klima- og miljødepartementet på vårt spørsmål.

Økt omsetningskrav for biodrivstoff
I 2019 vil regjeringen å pålegge de som omsetter drivstoff å sørge for at minimum 12 volumprosent av total mengde drivstoff til veitrafikk består av biodrivstoff. Kravet øker videre til 20 volumprosent i 2020.

Omsetningen av biodrivstoff er allerede høyere enn regjeringens forslag for 2019. Drivstoffbransjen har sluppet veibruksavgift på mengden biodrivstoff som overstiger kravet. Regjeringens forslag vil derfor ha som formål å få inn mer veibruksavgift. Det vil i prinsippet føre til høyere drivstoffpriser.

Regjeringen foreslår, som varslet tidligere, å utsette omleggingen til ny målemetode for beregning av utslipp fra nye biler (WLTP) til 2020. Den nye målemetoden har mange usikkerhetsmomenter knyttet til avgiftsnivået og regjeringen har kommet til at den trenger mer tid til å utrede hvordan målemetoden får effekt på engangsavgiften og hvordan uønskede effekter kan unngås.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *