Statsbudsjett med høy aktivitet på vei

Forslaget til samferdselsbudsjett betyr fortsatt rekordstor aktivitet på veisektoren. – Vi er spesielt glad for stor satsing på vedlikeholdet av veinettet. Nå kan vi stoppe forfallet allerede i 2015, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.
Det blir ikke færre bomstasjoner i 2015 og det er ikke varslet endringer til fordel for bobiler over 3500 kg. Campingvogneiere kan juble over bortfall av årsavgiften.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen varsler fortsatt høy aktivitet og bedre veivedlikehold. Foto: Henriette Erken Busterud

Veidirektør Terje Moe Gustavsen varsler fortsatt høy aktivitet og bedre veivedlikehold. Foto: Henriette Erken Busterud

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 inneholder bevilgning til veiformål på 26,8 milliarder kroner, noe som er en økning på tre milliarder. I tillegg kommer bompenger på 7,4 milliarder.
Veidirektøren mener det er flere ting å glede seg over i budsjettet. Økt vedlikehold, et høyt nivå på investeringer og et ekstra fokus på kontroll av tunge kjøretøy på veiene, vil sikre god fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet, sier Gustavsen.

Stopper forfallet
– Med 2,9 milliarder kroner til vedlikehold til riksvegene vil forfallet av norske riksveger samlet sett stanses. Dette er en betydelig økning fra forrige budsjett og er en forsering i forhold til de planene som vi har. Vi er glad for dette viktige grepet for å øke påliteligheten og driftssikkerheten til veinettet, sier veidirektøren.
Han er også tilfreds med at Regjeringen foreslår også at det på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett er en sterk styrking av overføringer til fylkesvegene ved bevilgning på vel en milliard til opprustning av disse veiene, samt 272 millioner knyttet til tunnelsikkerhet på fylkesveger.

Flere nye veier
Det skal investeres 14,1 milliarder kroner på riksvegene, eksklusiv bompenger.
– Med budsjettforslaget er sluttfinansieringen sikret for en rekke veianlegg som åpnes i løpet av 2015. Vi vil også få oppstart på flere store prosjekter og viktige rassikringsprosjekter, sier veidirektøren.

Mer tungbil-kontroll
– Vi vil prioritere kontroll av vinterutrustning og bremser på tunge kjøretøy for å ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten på vinterstid, sier veidirektøren.
Gustavsen trekker også fram obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy som et viktig grep – og lover hyppige kontroller neste år.

Fortsatt trafikksikkerhet-satsing
Satsingen på trafikksikkerhet fortsetter, med 813 millioner kroner til spesielle trafikksikkerhetstiltak.
– Hovedfokus er tiltak for å forhindre de mest alvorlige ulykkene som møteulykker, utforkjøringsulykker og påkjørsel av gående og syklende. Bygging av midtrekkverk er prioritert, sier Gustavsen.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *