Slik velger du batteri

– Se på alle dine strømforbrukere. Hvor mange lamper skal lyse, hvor mange har du og hvor lenge skal de lyse? sier Dag Bibow i Exide-Sønnak. Foto: Exide-Sønnak.

Valgets kval. Bly/syre- batteri, GEL eller AGM? Strøm og batterier er noe de fleste er opptatt av, men de fleste ikke vet så mye om. Bobilverden har bedt kjedekundeansvarlig Dag Bibow i Exide-Sønnak gi råd om hvilke hensyn du og jeg skal ta.

Hans råd er først og fremst at du må ha en formening om hvilket strømforbruk du vanligvis vil ha i bobilen. Ja, for det er i bodelen hvor utfordringen ofte ligger. Startbatteriet er enten bly/syrebatterier eller AGM-startbatterier. Startbatteriet er sjelden et problem, vi skal derfor holde oss til bodelsbatteriet.

Beregn forbruket
– Se på alle dine strømforbrukere. Hvor mange lamper skal lyse, hvor mange har du og hvor lenge skal de lyse?
Dersom du for eksempel bruker 25W med lys i fire timer blir det 100 Wh (watt-timer), kaffetrakter på 300W i en time gir 300 Wh, en tv på 40 W i tre timer er 120 Wh, en vannpumpe på 35W brukt i to timer gir 70 Wh og et kjøleskap på 80W brukt i 6 timer gir 480Wh. (sjekk dine egne tall, dette er eksempler).
Eksempelet gir et energibehov på 1070Wh. Bibow anbefaler at du legger til en sikkerhetsfaktor. Multipliser derfor med 1,2 og det totale forbruket blir da 1284Wh.

– Nå kan du se på tilgjengelige batterier og velge deretter. Det viktigste er ikke hvor mange ampertimer (Ah) batteriet er på, men hvor mange Wh du har tilgjengelig.
– Ofte klarer vi oss med et batteri, men det er mulig å parallellkoble to eller flere batterier. Plassen du har til rådighet kan også spille inn.
– Men vel så viktig er bruksmønsteret ditt. Ligger du mye uten strømtilkobling bør du velge et batteri med større Wh-kapasitet og som tåler dype utladinger bedre enn andre.

En volt skiller topp og bunn
– Det er bare en volt fra et batteri er fulladet til det er utladet. Et fulladet batteri måles til 12,78 volt i hvilespenning 24 timer etter avsluttet lading. Da har batteriet roet seg. Når batteriet uten belastning kan måles til 12,4 volt er det 50 prosent utladet og et batteri med en hvilespenning på under 12 volt regnes som 100 prosent utladet, forteller Bibow.
– Etter utlading er det viktig å lade batteriet helt opp igjen så fort som mulig og uten å vente i flere dager.
– Allerede når batteriet kommer ned under 12,4 volt starter en sulfateringsprosess. Det betyr at det legger seg et belegg av blysulfat på platene i batteriet. Blir batteriet stående for lenge før det lades opp igjen forsvinner ikke belegget ved lading.

Syklinger…
Bibow bruker uttrykket syklinger når han skal beskrive batteriers holdbarhet. En sykling er når et batteri lades ut til 50 prosent kapasitet – 12,4 volt.
Et Dual marine bly/syre batteri tåler ca 150 syklinger. AGM-batterier tåler 6-700 syklinger og GEL-batterier tåler om lag 1000 syklinger.
Ligger du vanligvis på strøm kan du litt forenklet sagt velge batteri etter pris. Men dersom du har en og annen natt eller helger uten strøm, bør du helt klart se på dette poenget. Valget står vanligvis mellom AGM og GEL, som ikke avgir knallgasser under lading.

Ladetiden
AGM-batterier lades raskere enn GEL-batterier. De lades også langsommere ut og tåler det bedre. Hadde det ikke vært for dette med antallet syklinger, hadde AGM vært et klart valg, men GEL tåler altså flere utladinger. Igjen er det ditt bruksmønster som avgjør hva du skal kjøpe.

Vanligvis tar det åtte, ti timer å lade et AGM- eller GEL-batteri fra 50 prosent når det ikke belastes med forbruk. Har du ladet ut batteriet på fricamping og kobler deg til strøm på en campingplass for en natt, kan du likevel ikke regne med at batteriet er fulladet neste morgen. Dersom laderen ikke er temperaturkompensert vil det heller ikke være mulig å lade batteriet helt opp ved temperaturer under +20 grader.
– Bor du i bilen vil du alltid ha et forbruk av strøm. Det du bruker av strøm tar av ladekapasiteten i bilen. Derfor må du regne et døgns ladetid før batteriet er fulladet igjen. For å være trygg, råder Bibow. Dersom du tar en kort natt på campingplass før du tar en kort kjøretur til neste fricamping, sliter du altså unødig mye på batteriet.

For nyere bobiler står valget ofte mellom AGM og GEL. Hva som er riktig for deg, er avhengig av ditt bruksmønster og forbruk. Dersom du bytter fra bly/syre til GEL/AGM er det viktig å forsikre seg om at laderen i bilen håndterer denne batteriteknologien, avslutter Bibow.

 

Eksempel:
Dual Bly-syre 100Ah har ca 450 *Wh
Dual AGM 100 Ah har ca 900 *Wh
GEL 100Ah har ca 1100 *Wh
*Wh = tilgjengelige Watt-timer ved 20 timers utladning uten å overskride den anbefalte utladingsprosent.

Del dette med andre:

  10 comments for “Slik velger du batteri

 1. Det er med stor interesse jeg har lest de 2 artiklene her fra Sønnak. Ikke det at det er noe direkte galt i artiklene, men en del nyanser. Bl.a. spenningsverdiene for batteriet ved forskjellige lade tilstander og det er fordi det benyttes erfaringsverdier og ikke reelle verdier og de avviker også litt fra hverandre i begge artiklene.
  Et batteri defineres som 100% utladet ved en cellespenning på 1,75V og det vil gi en spenning på 10,5V på et 12V batteri og det er også ca. ved den spenningen varsellampen/batterialarmen kommer på kontrollpanelet på våre bobiler.
  Men erfaringsmessig sier man at et batteri er 100% utladet når det bare er 50% utladet, for aldringsprosessen øker (levetiden synker) dramatisk når batterispenningen synker under dette nivået. For øvrig er det mange forbrukere i våre bobiler som ikke virker ved så lav spenning, f.eks. varmeanlegget. EBL (Elektroblokken) i en del bobiler kopler også ut enkelte elektriske kretser etter hvert som spenningen synker. Derfor vil det være en del forbrukere som ikke virker ved spenninger mye under 12V og i realiteten er batteriet ubrukelig/utladet for oss bobilbrukere.
  Det jeg derimot ikke forstår og forså vidt ikke er enig i heller er den kapasitet forskjellen som oppgis på de 3 vanligste batteritypene. For øvrig er både AGM og GEL blysyrebatterier, men de er lukket og trenger ikke/kan ikke etterfylles med batterisyre og trenger ikke monteres vannrett. I motsetting til den vanligste typen som ikke et tett og må monteres vannrett. Disse batteriene kan også se helt lukket ut og være vedlikeholdsfrie, men må ha en slange for utlufting av gassen som utvikles under lading og er meget eksplosiv.
  Så om noen kunne gi meg en forklaring på hvorfor GEL batterier ved samme kapasitet Ah tall kan ha en større effekt i Wh ved samme utladingstilstand er jeg takknemlig. Jeg tror at det tillates en større utladingsprosent (lavere batterispenning) av AGM og GEL (og det tåler de jo bedre) enn åpne batterier og da er det jo en direkte misvisning for oss bobilbrukere da kanskje allerede EBL har kuttet en del forbrukere?
  Utladingskurven for spenningen er jo rimelig lik på de 3 batteritypene, i motsetning til LifePo4 batteriene som har en vannrett spenningskurve til batteriet er helt utladet. Slike batterier kan leveres som orginalt på enkelte bobilmodeller.
  Forøvrig er det en del bobilfabrikanter som er gått bort fra GEL originalt til AGM, fordi GEL batteriene har hatt for dårlig levetid og kapasitet. Dette har nok sammenheng med at ladeanlegget i en bobil langt ifra er optimalt. Det nevnes at laderen må være tilpasset lading av GEL batterier, generatoren i bobilen står for det meste av laddingen av både start og bodelsbatteri, er den tilpasset GEL batteri? Startbatteriet er ikke et GEL batteri og det sammen koples med bodelsbatteriet når motoren lader, er det smart og parallell kople batterier av ulik karakteristikk?
  EBLen i mange bobiler holder bodelsbatteri og startbatteri sammenkoplet til et vist utladingsnivå, igjen er det lurt å parallell kople to ulike batterier? Sammenkoplingen vil også skje ved bruk av 230V laderen og igjen er det lurt og sammenkople batteriene og til hvilket batteri skal laderen stilles inn?
  Strømforbruket i bobilene endret seg og ikke sjelden er det koplet til en 2000-3000W inverter og det vil trekke en ikke ubetydelig strømmengde fra batteriet, tåler GEL batteriet det? Så ved valg av bodelsbatteri bør man helt klart se på arbeids og ladeforholdene til batteriene og er ikke de optimale for GEL, bør ikke GEL velges er min erfaring/råd.

  • Dag Bibow i Sønnak er mer eller mindre uten nettkontakt denne uken. Han har lovet å komme tilbake med sine kommentarer i neste uke.

   • Det var flott at det vil bli gitt en forklaring. Har kikket litt på Sønnak sine sider og funnet en forklaring. Som jeg heller ikke forstår.
    Anmerkning: Batterier med samme kapasitet, Ah-tall, kan ha ulike Wh-merker avhengig av at
    ulike teknologier har ulike syklusegenskaper. Batterier som er utviklet for intensive sykluser
    er beregnet på å brukes i driftstilfeller med gjentatte, kraftige utladninger, mens graden av
    utladning må begrenses ved lavere kapasitetsuttak for batterier som er beregnet til en mildere
    bruk. Ved bestemmelse av batterienes Wh-tall har man tatt hensyn til dette og dette er årsaken
    til at to like store batterier kan ha ulike Wh-tall.

    Når vi så vet at Wh : 12 V (spenningen) = Ah er det galt og blande disse mener jeg. Særlig når en benytter forskjellige parameter for Ah og Wh. For et f.eks. 100Ah trenger ikke være et 100Ah batteri. Det må også oppgis en tid for og ta høyde for de forskjellige syklysegenskapene batteriene har. Derfor er det viktig å se på batteriets C merking som angir syklusen/tiden som Ah tallet er fastsatt.
    Det mest vanlige er å benytte 20 timer og da er det et 100Ah/C20. Fritidsbatterier/solcellebatterier kan også oppgis ved 100 timer og merkes da 100Ah/C100. Hadde man derimot testet/klassifisert det 100Ah/C20 batteriet ved 100 timer, ville det blitt f.eks. 125Ah/C100. Jo lengre tid et batteri klassifiseres etter, jo høyere Ah tall. Batterier leveres testet etter flere tidsrammer i tillegg til nevnte, f.eks. C10=10 timer eller C5=5 timer. Man vil dermed få en mye større kapasitet på batteriet om man fordeler forbruket over 20 timer.
    Det er ingen fast regel for hvor mange Ah batteriet vil få om man beregner forbruket over en annen tid (C faktor) enn det batteriet er testet/klassifisert i, det kommer av batteriets oppbygning og syklusegenskaper. Vet man batteriets Peukert’s faktor kan man det ganske nøyaktig og faktoren er bedre for GEL enn AGM og åpne batterier.
    Sønnak har oppgitt utladingen for å få Wh tallet er foregått over 20 timer, men ikke om beregningen av Ah også er over 20 timer. Og det kan ikke være mulig mener jeg, siden Wh : spenningen = Ah på batteriet. Da må Ah være oppgitt med en annen utladingstid.
    På den måten kan også to like store batterier ha forskjellig Ah tall.
    For øvrig er en grei tommelfingerregel og vurdere batteriet etter vekt i denne begrepsjungelen, men en må ikke blande batterier med de forskjellige syklusegenskapene.
    En annen ting som også er helt sentralt er at batteriets egenskaper for lading og utlading er like viktig som kapasiteten. Har batteriet stor indre motstand vil det nødvendigvis ikke være bedre enn et mindre batteri, som lettere lar seg lades. Det er heller ikke noe helt klart fasitsvar på flere ting når det gjelder batterier, men en del faktaverdier er det vel ikke så enkelt og komme utenom og dessverre synes jeg det ble blandet litt i tilfellet Wh og Ah. Wh og Ah bør være likt, siden A(h) er den strømmen en trenger for å utføre effekten som W(h) angir.

 2. Hei

  Kan man blande forskjellige typer batterier? Vet at det anbefales å ikke blande forskjellige typer batterier i samme batteribank (bodelsbatterier). Det jeg lurer på er om EBL 99 gir en god nok ladning på f.eks blybatterier som startbatteri og GEL eller AGM i bodelsbanken? Man kan velge på EBL 99 GEL eller BLY.

  T

  • Jeg mener det er lite gunstig og blande ved å ha GEL på bodelen og en annen batteritype som startbatteri.
   Batteriene mister jo kapasitet ettersom det blir eldre og erfaringsmessig er det jo heller ikke noe problem og oppdage når startbatteriet har for liten kapasitet til å få starte. Får man ikke startet skifter en startbatteri 
   Det er derimot langt vanskeligere og forstå når bodelsbatteriet har mistet sin kapasitet så mye at det er på tide og skifte. Ofte merker en at kapasiteten blir mindre, men i stedet for å skifte vil mange montere et ekstra batteri. Så det å beregne sitt strømbehov for å velge riktig batteri er viktig og gjerne med en god sikkerhetsmargin.
   EBL 99 er en meget vanlig EBL med innebygget 230V lader litt avhengig av bokstaven etter 99 har den litt forskjellige data. Det vanligste er at startbatteriet og bodelsbatterie parallellkoples via en 50A sikring når generatoren lader, og begge batteribankene får strømmen og spenningen som generatoren gir.
   Når det er 230V laderen som lader vil den bare lade bodelsbatteriet og når det er fult vil den lade startbatteriet med max 2 A for vedlikeholdslading, den vil aldri greie og lade startbatteriet helt opp.
   EBL kutter spenningen til flere kretser og har Alarm for lav batterispenning ved 10,5 V. Det er bryter for lading av GEL batteri, men eneste forskjellen er at GEL lades med 8 timer på maks spenning som er 14,4V, mens andre batterier lades bare 1 time med maks spenning. Det er en IUoU 230V lader. Det er ikke tempraturkompensering på laderen og en varm sommerdag vil GEL batteriene få mye juling er min mening.
   Laderen i EBLen gir 16 eller 18A og har kontakt for innkopling av ekstra lader og/eller solcellepanel. Uten ekstra lader bør ikke bodelsbatteriet være større enn ca. 140Ah eller 1600Wh. Batteriet må ikke være under 55Ah i følge data til EBLen.

 3. Ser ikke ut som det kommer noe svar på min undring?

  Kommer det har jeg en til ang. beregningen av batterikapasiteten og det er til sikkerhetsfaktoren på 1,2.

  Selv mener jeg den bør være mye høyere, hvor mye er igjen avhengig av bruken. Det nevnes jo at ved lite tilgang til 230V bær det velges en høyere batterikapasitet.

  Siden en ikke bør lade ut batteriet mer enn 50% byrde den minst være på 1,5 på vanlige batterier. AGM og GEL kan den være litt lavere siden de bedre tøler dyputladinger, men har en forbrukere som ikke virker under ca. 11,8V er det ikke nødvendig/mulig og lade ut batteriet så mye.

  Er den første til å innrømme at strøm og batterier ikke er lett og bli klok på, men endel ting kommer en ikke unna. Og skylde på dårlige batterier og utstyr er enkelt, men somregel så er det brukeren/forutsetningene som gjør/er feil.

  • Bibow lovte å svare, men da var han uten nettkontakt og visste ikke hvor omfattende ditt spørsmål var.
   Overfor redaksjonen har han opplyst at den informasjonen han har oppgitt i intervjuet er Exide-Sønnaks oppfatning av problemstillingene. Han sa også at to høyt kvalifiserte eksperter kan være rykende uenige i flere spørsmål om batterier.
   Jeg er redd tiden ikke strekker til for Bibow, men vi får håpe han får mulighet til å komme tilbake med et forenklet svar.

 4. Som også jeg skriver er batterier og strøm et stort og omfattende tema, men Ohm`s lov, Effektloven, Peukert’s faktor og endel andre forhold må vel også gjelde for alle ekspertene?

 5. Jeg lurer på hvorfor man ikke får strøm til boenheten når man har helt nytt batteri,må man skifte sikringene på 50a som er på batteriet for og få strøm?

 6. hei vi har 4 stk 140at agm batterier på hytta men har problem nå vi ser tv som bruker ca 22w går en time så kutter det da er batteriene tomme for strøm, Er det normalt. regulatoren er ny å viser før bruk av tv at det er full ladet battrier har 2 stk 80w solcellepannel på samme vegg så det skal kunne lades raskt opp men vi har ikke ladet battriene med batteri lader på de 4 årene vi har hatt dette.
  Noen forslag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *