Rekordhøy reiseaktivitet i 2023

I 2023 økte nordmenns reiseaktivitet både til utlandet og i eget land. Dette bidro til at nordmenn nok en gang satte reiserekord.

Utgifter på reiser i Norge og utlandet 2016 til 2023. Kilde: Reiseundersøkelsen, SSB.

Det skriver Statistisk sentralbyrå når de i dag presenterer reiseundersøkelsen med resultatene fra 2023.

I 2023 dro nordmenn på 30,3 millioner reiser, en økning på 5,2 prosent sammenliknet med 2022. Dette er det høyeste antall reiser som er målt i reiseundersøkelsen siden den ble startet opp i 2002. Det høye nivået på reiser i Norge bidro til rekorden.

Antall ferie og yrkesreiser i Norge 2016 til 2023. Kilde: Reiseundersøkelsen, SSB.

Flere velger Norge
Nordmenn dro på 22,7 millioner reiser i eget land i 2023, en økning på 4,1 prosent fra året før. 18,3 millioner av innenlandsreisene var feriereiser, noe som er tett opp mot rekorden fra 2021.

– Det er interessant å merke seg at andelen nordmenn som kun ferier i eget land, øker. Før pandemien oppga rundt 10 prosent av de spurte i reiseundersøkelsen at de kun ferierte i Norge. I 2023 var det økt til 22 prosent, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB til egen hjemmeside.

I 2023 dro vi på 4,4 millioner yrkesreiser i eget land, 12 prosent mer enn i året før.
Ser en på ferie- og yrkesreiser i Norge kombinert, så har nordmenn aldri tidligere utført så mange reiser innenlands som i 2023. Det er økningen i yrkesreiser som bidrar mest til rekorden.

Antall ferie og yrkesreiser i utlandet 2016 til 2023. Kilde: Reiseundersøkelsen, SSB.

Mindre til utlandet
Vi dro på 7,6 millioner reiser til utlandet i løpet av fjoråret. Dette var en øking på 8,4 prosent sammenliknet med 2022, som riktignok var preget av reiserestriksjoner i januar og halve februar. Selv om vi reiste mer til utlandet, nådde vi ikke nivået som var vanlig før pandemien.

– Av samtlige utenlandsreiser utgjorde 6,5 millioner av reisene ferieturer til utlandet, 10 prosent flere enn i 2022. Ser en kun på ferieturer, begynner nivåene å bli like de vi hadde i årene før pandemien. I for eksempel 2016 og i 2018 hadde vi omtrent likt antall feriereiser til utlandet som i fjor.

Fordeling etter type ferie på campingplasser i Norge og utlandet i 2024 per kvartal. De lange feriene avvikles i tredje kvartal. Kilde: Reiseundersøkelsen, SSB.

Nordmenn dro på 1,1 millioner reiser til utlandet i forbindelse med jobb, omtrent det samme som i 2022. Men unntak for årene med pandemi, må vi tilbake til 2012 for å finne et like lavt nivå på jobbreiser til utlandet.

– Under pandemien tok vi i bruk nye arbeidsmetoder og digitale løsninger. Dette har antageligvis bidratt til et mindre behov for å legge yrkesreiser til utlandet, sier Guro Henriksen.

Vi brukte nesten 24 prosent mer på reiser enn året før. 112 milliarder blir brukt i Norge. Det er en økning på 19 prosent. 95 milliarder ble brukt på reiser utenlands – en økning på 29 prosent.

SSB har beregnet at utgiftene for hver tur i Norge i snitt var på 4 900 kroner. Utenlands forbrukte vi 12 000 kroner på hver reise.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *