Regjeringen følger råd om helseattest

Regjeringen går inn for å følge anbefalingene fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet om å heve aldersgrensen for helseattest ved fornyelse av førerkortet.

Regjeringen følger råd om aldersgrense for helseattest ved fornyelse av førerkort.

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere ved å heve aldersgrensen for å få helseattest fra 75 til 80 år, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding i dag.

Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har nylig levert en rapport hvor de anbefaler å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år. I dag må man etter fylte 75 år gjennomgå helseundersøkelse hos lege. Hvis du oppfyller helsekravene, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Etter at du har fylt 78 år, får du helseattest med varighet inntil 2 år.

– I tillegg til å heve aldersgrensen mener vi at det er tilstrekkelig at helseattesten fornyes hvert tredje år. Dette vil gi en betydelig forenkling for eldre bilførere, i tillegg til å frigjøre kapasitet hos fastlegene, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen i den samme pressemeldingen.

Friske eldre skal slippe kognitive tester
– Vi ønsker å sørge for at eldre bilførere som ikke viser tegn til kognitiv svikt skal slippe å gjennomføre unødvendige tester. Vi er derfor tydelige på at kognitive tester ikke skal benyttes med mindre det er indikasjon på kognitiv svikt. Og vi skal sørge for at Helsedirektoratet informerer fastleger og fylkesmenn om dette, sier Michaelsen.

Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere ulike metoder som på en effektiv måte fanger opp kognitiv svikt som kan påvirke førerferdigheter.

Endringene kan komme før sommeren
Endringene i regelverket som vil gi hevet aldersgrense for helseattest vil mest sannsynlig tre i kraft før sommeren.

– Vi ønsker å gjøre endringer som gir eldre bilførere en enklere hverdag, uten at det går på akkord med trafikksikkerheten. Jeg vil nå be Vegdirektoratet utarbeide og sende på høring nødvendige forskriftsendringer. Vi tar sikte på at endringene vil kunne være på plass allerede i løpet av våren 2019, sier Dale.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  4 comments for “Regjeringen følger råd om helseattest

  1. Hva med c1 sertifikatet, hvor det i dag kreves fornying av helseattest
    Og nytt sertifikat hvert år etter fylte 70 år? Vil det bli noen forandring her?

    • Som det står i forslaget så skal aldersgrensen økes fra 75 til 80 år. Da kan vi vel gjette hvilke førerkort dette skal gjelde. Men det er først i høringen vi får se hva det endelige forslaget blir. Og svaret får vi først når høringen er over og bearbeidet. Regjeringen har nok vært svært optimistisk når dette skal gjennomføres innen sommeren…

  2. Som optiker ser vi at det skjer mye mellom 75 og 80 år så dette kommer litt overaskende.
    Ikke lenge siden grensen var 70 år

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *