Redusert kapasitet og kø på E18 ved Sjølyst i sommer

E18 gjennom Oslo blir i sommer sterkt preget av vedlikeholdsarbeider. Statens vegvesen anbefaler å benytte andre alternativer. Frykter lange køer.

Skal du passere Oslo i sommer så kan det være lurt å følge grønne omkjøringsveier eller velge tverrforbindelser lenger ut i fjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Fra 3. juni til 1. september vil det pågå døgnkontinuerlige anleggsarbeid på E18 under og mellom Sjølyst- og Bygdøylokket. Anbefalte omkjøringsveier er Store Ringvei, eller eventuelt Oslofjordtunnelen. E18 mellom Lysaker og Oslo sentrum vil trolig få lange køer i begge retninger. Innkjøringen til bobilplassen på Sjølyst er like vest for anleggsområdet.

Bygdøy- og Sjølystlokket skal oppgraderes sommer og høst 2023. Oppgraderingen omfatter kjørebanen, betongkonstruksjonene, vann- og avløpsledninger og tekniske installasjoner. I tillegg skal eksisterende rør for Hoffselva skiftes ut og erstattes av en betongkulvert.

I sommer vil det pågå døgnkontinuerlig arbeider på E18 mellom Sjølyst og Bygdøy. Ved Sjølystlokket skal Hoffselva, som ble lagt i rør på 1950-tallet, graves frem.

Redusert kapasitet på E18
Anleggsarbeidene vil medføre redusert kapasitet på E18 i sommer. Vegen skal snevres inn til ett kjørefelt i hver kjøreretning. Redusert kapasitet på vegnettet vil føre til kø og trafikale utfordringer i området. Trafikantene må beregne ekstra reisetid. Omkjøring via Store Ringvei blir skiltet, skriver Statens vegvesen i en pressemeldng.

Bobilplassen på Sjølyst ligger like i ytterkant av anleggsområdet og det er få aktuelle omkjøringsveier. Anleggsområdet vil også være tett på bobilplassen. Ekeberg og Bogstad camping ligger derimot gunstig til i forhold til anleggsarbeidene. Begge har enkel bussforbindelse til sentrum. Fra Ekeberg kan du også gå eller ta trikk etter en tur gjennom Ekeberg skulpturpark.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *