Prioriterer Kvænangsfjellet og Tvedestrand for utbygging

Planlegger tunneler for tryggere passering av fjellet om vinteren. E6 Kvænangsfjellet er en av de prioriterte strekningene de planlegger for utbygging. E18 blir også prioritert mens Gudbrandsdalen ikke stiller like høyt på lista.

Kvænangsfjellet deler Norge når veien er stengt. Vinterstid skjer det relativt ofte. Foto: Johan Arnt Vatnan / Nye Veier.

Strekninger hvor utbyggingskonsept er valgt, og hvor planleggingen har kommet så langt at prosjektet kan sendes til markedet, har vært viktig for Nye Veiers prioritering, skriver Nye veier i en pressemelding.

– Det er viktig å få konkurransene om disse strekningene ut i markedet, parallelt som optimaliseringen fortsetter. Vi skal forsikre oss om at alle samfunnsøkonomiske gevinster tas ut, sier konstituert administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

E6 Kvænangsfjellet
Samfunnssikkerhet, forsyningssikkerhet og forutsigbarhet, samt prosjektets modenhet, har veid tungt når Nye Veier nå har prioritert E6 Kvænangsfjellet for utbygging. Fjellovergangen som er delt mellom kommunene Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms, er ofte stengt vinterstid på grunn av skredfare og sterk vind som skaper drivsnø. E6 Kvænangsfjellet er eneste vei mellom Finnmark og deler av Nord-Troms og resten av landet. Eneste alternative omkjøringsvei er nesten 70 mil via Finland.

Nye Veier planlegger å bygge tunneler som skal bedre fremkommeligheten over fjellet vinterstid, i tillegg til å utbedre veien.

– Det er gjort en god jobb med å ta ned kostnadene i prosjektet, men det gjenstår altså ytterligere optimalisering. Kvænangsfjellet er på mange måter et litt annerledes prosjekt i vår portefølje, og vi har vurdert samfunnssikkerhet, som er en faktor i den samfunnsøkonomiske analysen, som avgjørende, understreker Aanesland.

E18 Dørdal – Tvedestrand
E18 Dørdal – Tvedestrand er en videreføring av utbyggingen av E18 mellom Oslo og Kristiansand. Det ble i høst ferdigstilt en kommunedelplan på strekningen E18 Dørdal – Grimstad gjennom en interkommunal planprosess, og nå prioriteres altså store deler av dette planområdet for utbygging.

– Når vi nå har prioritert strekningen for utbygging, har modenhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet vært tillagt vekt, sier Anette Aanesland.

E6 Øyer – Otta
Stekningen Øyer – Otta ble overført til Nye Veier i 2019 sammen med Kvænangsfjellet og E16 Kløfta- Kongsvinger. Utbyggingskonseptet vil kunne gi en samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging ved videre optimalisering i samarbeid med kommunene og veimyndigheten, skriver Nye veier..

Det planlegges nå, i samarbeid med kommunene, å igangsette reguleringsplanleggingen på de gjenstående strekningene. Prosjektet prioriteres ikke for utbygging ved denne porteføljeprioriteringen. Den 90 km lange strekningen kan prioriteres dersom det blir enighet med kommunene.
– Nå håper vi at kommunene i Gudbrandsdalen ser muligheten for rask realisering, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *