Nye regler for grensepassering med hund og katt

Fra 1. mai innføres nye regler for innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Det er særlig reglene om behandling mot revens dvergbendelorm, reglene om innførsel av hunder fra Sverige og reglene om innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjeland som er endret. Norske hundeeiere som reiser tur/retur Sverige blir også omfattet av disse kravene. Behandlinger må gjennomføres av veterinær.

Bakgrunnen for endringene er blant annet at det forsøkes å unngå smitte av dvergbendelorm til Norge. Endringene medfører nye krav til behandling av hunder som innføres til Norge fra alle andre land enn Finland, Storbritannia, Irland og Malta. Den største endringen er i forhold til innførsel av hunder fra Sverige. For personer som importerer eller har med seg hunder fra Sverige innføres krav om id-merking og pass for hunder på samme måte som for hunder fra andre EØS-land. Hundeeier kan ikke lenger utføre og dokumentere bendelormbehandlingen selv. Dette må heretter dokumenteres av veterinær.

De viktigste endringene I forskriftene er:

  • Hunder som innføres til Norge fra alle andre land enn Finland, Det forente kongerike (UK), Irland eller Malta skal behandles mot bendelormen Echinococcus multilocularis 24 – 120 timer før ankomst. Behandlingen skal foretas av veterinær med et godkjent preparat og dokumenteres i hundens pass eller helsesertifikat. Ved korte utenlandsopphold kan behandlingen foretas i Norge før utreise.
  • Som alternativ til behandling 24 – 120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte.
  • Hunder fra Sverige skal ID-merkes, behandles mot bendelorm og følges av pass på samme måte som hunder som innføres fra andre EU-land. Eier kan ikke lenger foreta og dokumentere bendelormbehandlingen selv.
  • Kravet om bendelormbehandling ved innførsel av katter oppheves.

Du finner mer informasjon om temaet på Mattilsynets hjemmeside.

Del dette med andre:

  2 comments for “Nye regler for grensepassering med hund og katt

    • Her slår nok reglene inn i det du passerer grensen.
      Enkelte lesere hevder at reglene i kulepunkt 2 ikke er noen endring av dagens praksis, men det vet redaksjonen for lite om. Hvordan reglene om attestasjon av vetrinær skal praktiseres i dette tilfellet framgår ikke av den informasjonen vi har tilgang til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *