Norge har 14 000 km med for smale veier

Nye tall fra NAF viser at Norge har 14 000 kilometer med for smale veier. Det tilsvarer nesten seks ganger distansen fra Nordkapp til Lindesnes.

NAF mener mer av veimidlene må brukes på vedlikehold og fornying av eksisterende veinett. Foto: NAF.

– Dette er en kraftig vekker til politikerne. Nesten hver fjerde meter med hverdagsvei er for smal, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund i en pressemelding. NAF har gjennomgått veibredden på alle fylkesveier og riksveier i Norge.

– Resultatet er nedslående
– Norske veier har standarder for bredde og midtstripe, avhengig av hvor mye trafikk det er på veien. Tallene våre viser at bredden på en tredjedel av riksveinettet og en fjerdedel av fylkesveiene ligger under disse standardene, sier Ryste.

Størst mangler på fylkesveiene
Hun sier at det er på fylkesveiene hvor mangelen er størst, målt i antall meter.
– Det er de veiene som folk kjører på til hverdags som er for smale. 11 000 av 14 000 kilometer med for smal vei er i dag fylkesvei. Om lag hver fjerde meter med fylkesvei er for smal.

På toppen av etterslep på 100 milliarder
Tallene kommer på toppen av et vedlikeholdsetterslep beregnet til 100 milliarder kroner. Ryste mener politikerne nå må prioritere vedlikehold og oppgradering på et helt annet nivå enn de gjør i dag.

– Vår gjennomgang viser at tallene for å få opp standarden på norske veier er enda større, fordi utvidelser og oppgraderinger kommer i tillegg til dette. Det kreves et enormt løft for å få bukt med dette, sier Ryste.

Mangler penger til vedlikehold
Siste gjennomgang av standarden på fylkesveinettet ble gjort i 2013. Da beregnet Statens Vegvesen at det ville koste 55 milliarder kroner å hente opp igjen forfallet. Siden da har prisøkninger og ytterligere forfall drevet kostnaden mot 70 milliarder kroner for fylkesveiene alene. Dette beløpet inkluderer imidlertid ikke oppgraderinger, som for eksempel breddeutvidelser.

– Det er fullt mulig å fjerne etterslepet på vedlikehold innen 2030. Dette forventer vi at regjeringen tar tak i og kommer med en plan for, slik de har lovet, sier Ryste.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *