Nordmenn er viktige for norsk turisme

I en begynnende sesong der myndighetene fortsatt ber oss unngå fritidsreiser enten det er til hytter eller i bobiler, viser tall fra SSB hvor viktig den norske turisten er for Norge.

Norsk natur frister. Foto: Robert Bye/Unsplash.

SSB – Statistisk sentralbyrå har nå langt på vei ferdig analysen av tursimen i 2018. Da var det samlede turistkonsumet 186 milliarder kroner – 186 000 000 000 kroner. Den norske befolkningen sto for om lag to tredjedeler av dette forbruket. Korrigert for prisvekst var dette en økning på 4,1 prosent fra året før. Og da er ikke alt forbruk i ferien medregnet. Norgesferie økte mest i 2018.

Etterspørselen fra de utenlandske turistene viste også solid vekst fra 2017 til 2018. De brukte over 55 milliarder kroner i Norge i 2018. Korrigert for prisendringer, økte forbruket deres med 3,4 prosent fra året før. De utenlandske turistene anslås å ha stått for knapt 30 prosent av samlet turistkonsum i Norge i 2018.
Det skriver Anne Mari Auno i SSB i en analyse av tallene fra 2018. Tallene er fortsatt foreløpige.

Om lag 40 prosent av bruttoproduktet i reiselivsnæringene kom fra Oslo og Akershus i 2017. Dette utgjorde 5,7 prosent av det totale bruttoproduktet der. Den relative betydningen av reiselivsnæringene var tilsvarende høy i Troms hvor andelen er beregnet til 5,9 prosent, skriver Auno.

Det er også i Troms og Oslo det er flest sysselsatte i reiselivsnæringen. Samlet for landet var 168 700 årsverk knyttet til reiselivsnæringene i 2018.

I 2020 kommer neppe utenlandske turister til å legge igjen mange kroner i Norge, men til gjengjeld vil de norske husholdningene legge igjen nesten hele sitt forbruk i Norge. Dersom fritidsreiser blir akseptabelt før sommeren bryter løs for alvor kan det være viktig for reiselivsnæringen.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *