Nå kommer Hålogalandsveien

Hålogalandsveien er ett av de største samferdselsprosjektene i Nord-Norge noen gang. Når den nye E10 står ferdig, vil veien være 30 kilometer kortere og reisetiden kuttet med nesten 40 minutter.

Nå kommer Hålogalandsveien, lover samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til Stortinget om å vedta utbygging og finansiering av prosjektet E10/rv. 85 mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Langvassbukt i Sortland kommune. Veien blir også kalt Hålogalandsveien.

Prosjektet er beregnet å koste 9 250 millioner kroner, og det vil komme bompenger på strekningen. Regjeringen ønsker å sette av totalt 18,3 milliarder kroner til hele OPS-perioden, som er 25 år. Dette inkluderer utgifter til drift og vedlikehold av veien. Prosjektet kan ha oppstart en gang i 2023, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Hålogalandsveien er veldig viktig for å knytte sammen Lofoten og Vesterålen med E6 og resten av Norge. I dag er det stedvis en smal vei med flere bratte stigninger, som gjør det utfordrende og noen ganger farlig å kjøre strekningen. Mange bedrifter som er avhengig av veien ligger i Lofoten og Vesterålen. Spesielt om sommeren er det også mange turister i området. Totalt sett er det derfor på tide å gjøre noe med denne veien nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

40 minutter kortere reisetid. Kan det bli oppstart i 2023? Illustrasjon: Statens vegvesen.

82 kilometer ny vei
Prosjektet omfatter bygging av totalt 82 kilometer tofelts vei. 35 av disse kilometerne vil være ny vei i dagens trase. Det vil bli 27 kilometer i tunneler og 20 kilometer vei i ny trase.

Prosjektet omfat­ter i tillegg en kort strekning av rv. 83 fra E10 i ret­ning Harstad. Utbedring av eksisterende E10 fra Kåringen til Kanstadbotn inngår også i prosjektet. Denne strekningen vil bli omklassi­fisert til fylkesveg etter at ny E10 er åpnet for tra­fikk.

I tillegg kommer kollektivtrafikktiltak, rasteplasser, en døgnhvile­plass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveier, tilkoplinger til eksisterende vei, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler, skriver departementet.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *