Leserinnlegg: La fornuften regulere bobilene

Bobilen har blitt en populær ferieform i Norge og over de siste ti årene har antallet bobiler mer enn doblet seg. Rammebetingelsene for bobiler i Norge er dessverre preget av et uoversiktlig og byråkratisk regelverk, både teknisk og avgiftsmessig. Dette skaper også problemer for mange bobileiere når regelverket fremstår som uklart og myndighetens praktisering av regelverket varierer rundt om i landet.

Et leserinnlegg skrevet av FrPs bilgruppe ved stortingsrepresentantene: Morten Stordalen, Hans Andreas Limi, Frank Sve og Marius Nilsen.

Fremskrittspartiets bilgruppe består av Frank Sve (f.v.), Per Kristian Solbak, Hans Andreas Limi, Marius A. Nilsen, Espen Espeset og Morten Stordalen.

Vi i FrP mener at teknisk regelverk må liberaliseres og forenkles. Norge må også bruke det handlingsrommet i det felleseuropeiske regelverket for kjøretøy og gi campingbileiere en enklere hverdag. Vi må jobbe aktivt for å få inn nye forenklinger, som for eksempel gi mulighet til å kjøre bobiler på 4259 kg på klasse B førerkort.

FrP har de siste årene fått gjennomslag for flere forenklinger i regelverket for bobiler. Eksempelvis muligheten til å nedregistrere bilens totalvekt uten å teknisk endre kjøretøyet, samt at bobiler over 3500 kg har fått det samme regelverket for EU-godkjenning som lette biler. Vi har også fått gjennomslag for at campingbiler skal typegodkjennes på lik linje med andre kjøretøy, men dessverre ikke de minste bilene.

Fremskrittspartiet har derfor fremmet et forslag i Stortinget for å ta tak og rydde opp i flere av de unødvendige reguleringene og ulogiske avgiftsberegningene.

Bobiler betaler 22% av personbilavgift. Lenge gjorde et overkomplisert regelverk at mange biler som leveres som bobil fra produsent ikke ble godkjent som bobil i Norge. Dette endret seg da Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for at alle kjøretøy som er EU-typegodkjent som bobil skulle behandles avgiftsmessig likt, men dessverre holdt regjeringen de minste campingbilene fortsatt utenfor i regelverket.

FrP mener at definisjon av bobil i avgiftsmessig forstand må inkludere også de minste bobilene. Alle kjøretøy som leveres som bobil fra fabrikk og har typegodkjenning som det skal omfattes av avgiftsberegningen for bobil.

Bobiler brukes av vanlige folk på fritidsreiser og ferieturer. Likevel må de betale samme ferjepris som kommersielle lastebiler. FrP mener dette slår feil ut og vil endre regulativet for ferjetakstene.

Bobiler og fritidskjøretøy burde i tillegg kunne forhåndsbetale i ordningen med AutoPass-ferje likt med personbiler. Også dette for å ta hensyn til at reiser med bobiler som regel er fritidsreiser som foretas av privatpersoner, da er det en unødvendig belastning å måtte forhåndsbetale 4 ganger mer enn for en vanlig personbil.

Ordinære bobiler varierer i vekt og det oppfattes av mange som noe tilfeldig at førerkort klasse B har en grense på 3500 kg for kjøretøy, men tillater tilhenger som gir en totalvekt på 4250 kg. Bobiler tyngre enn 3500 kg blir ofte «ribbet» for tilleggsutstyr og ekstra sikkerhetsutstyr for å spare vekt slik at de kan nedregistreres.

Når det samtidig er tillat med tilhenger inntil 750 kg som gir en vogntogvekt på 4250 kg er det ulogisk at man ikke kan ha en bestemmelse om at også bilen i seg selv kan ha en totalvekt på 4250 kg. FrP mener at norske myndigheter må jobbe for en slik regelendring for førerkort klasse B i forbindelse med revisjonen av EUs førerkortdirektiv.

Med å bruke fornuften i reguleringen av bobiler vil hobbyen og ferieturene til mange nordmenn bli både bedre og enklere. Vi i FrP jobber hver dag for å gjøre folk hverdag enklere, nå håper vi på flertall i Stortinget for å gjennomføre forenklinger for bobilfolket.

Dette er et leserinnlegg og synspunktene som fremmes er innsendernes. 

Del dette med andre:

  8 comments for “Leserinnlegg: La fornuften regulere bobilene

  • Grensen burde vært 4500 kg ikke 4249 kg
   Begrunnes med at det er veldig mange biler i 4500 klassen og mye mindre i klassene over Er det laget en oversikt på hvor mange biler som er registrert mellom 4250 og 4500 kg?

 1. Sitat: «Bobiler tyngre enn 3500 kg blir ofte «ribbet» for tilleggsutstyr og ekstra sikkerhetsutstyr for å spare vekt slik at de kan nedregistreres.»

  Problemet vil bare forskyves til noe større bobiler dersom grensen settes til 4250 kg. Da blir det biler i klassen over 4250 som blir «ribbet» for å kunne nedregistreres.

  Ett eller annet sted må grensen for førerrett med førerkort kl. B gå, og jeg mener at 3500 kg er fornuftig. Opplæringen til kl. B omfatter bare personbil, så det at det tillates varebiler og bobiler inntil 3500 kg er jo en bonus. Hvis en skal kjøre tyngre kjøretøy enn dette, så bør man ha opplæring for tyngre og større kjøretøy.

 2. Denne diskusjonen kan lett avspore hvis vi begynner å snakke hypotetisk: «Hva hvis …»
  La oss heller holde oss til fakta og konkrete eksempler:
  Jeg har en Malibu bybobil som er bygget på en Fiat Ducato van. Bilen er typegodkjent for en vekt på 4250 kg. totalvekt. Men den er registrert som bil inntil 3.500 kg., for å kunne kjøres på B-sertifikat. Selv har jeg C1 og C1E. For å beholde disse klassene må de fornyes hverty år. I praksis varer fornyelsen 11 måneder. Den koster tid og penger for meg, tid hos fastlegen, saksbehandling hos Biltilsynet, og ekstra plunder og heft. Men jeg kunne altså fått hevet bilens totalvekt fra 3500 kg. til 4.250 kg og kjørt den med mitt sertifikat. Det har jeg fordi jeg fikk sertifikat i 1964, med rett til å føre bil inntil 7.500 kg. Siden den gang har jeg måttet insistere på å beholde mine førerrettigheter ved stadige fornyelser. Det er bare praktisk erfaring som har gitt meg den førerrett jeg har, ingen ekstra opplæring. Når jeg velger å ikke oppgradere totalvekten på bilen, skyldes det at min kone ikke har insistert på å beholde sine førerrettigheter opp gjennom årene. På den måten har hun bare rett til å føre bil inntil 3.500 kg på sitt B-sertifikat.
  Så vi kjører begge bybobilen, til felles glede. Men vi må passe veldig på vekten, eller hekte på en tilhenger. Blir trafikksikkerheten bedre av å dra på hengeren? Ville det ikke være bedre å kunne laste ekstra vekt inn i bilen, som altså er laget for 4.250 kg.? På grunn av vekt kan vi ikke dra på sykler på stativet. Sykler er miljøvennilge. Men da vi må heller kjøre bil rundt i lokalmiljøet. Konklusjon: Vektbegrensningen på 3500 kg. på bobil med B-sertifikat gir ingen trafikksikkerhets-gevinst, bare miljø- og forurensningsbelastning. Derfor bør vektgrensen for kjøring med bobil med B-sertifikat heves til 4.250 kg., uten tilhenger; eller 3500 kg. + tilhenger 750 kg., tilsammen 4250 kg.

  • Du påstår at i ditt tilfelle så gir vektbegrensingen på 3500 kg ingen trafikksikkerhetsgevinst. Greit nok. Du og kona di er nok en erfarne og dyktig sjåfører som hånderer større biler helt fint.

   Du har førerkort kl. C1E fordi lovendringen for kl. B i 1992 ikke har tilbakevirkende kraft. Alle som har tatt C1 og ev. C1E etter den tid har hatt opplæring på tyngre og større kjøretøy inntil 7500 kg. Jeg mener at dette er fornuftig. Det å føre et kjøretøy mellom 3500 og 7500 kg gir andre utfordringer enn med en liten personbil som det gis opplæring i for førerkort kl. B, både med hensyn til kjøretøyets lengde, bredde, høyde og vekt, samt at konsekvensene ved ulykker potensielt er større desto tyngre kjøretøyet er.

   Artikkelen «Bekymret for nye bobileiere» her på Bobilverden.no, publisert den 31. mai 2022, underbygger dette. Kommunikasjonssjefen i Frende forsikring opplyser om at, sitat:

   «Foruten fuktproblemer ser Frende flere andre gjentagende skader hos nye bobileiere. Klassikeren er at ferske sjåfører ikke vet hvor stor plass en bobil trenger.
   – Kjøreopplevelsen er helt annerledes enn i en vanlig personbil. Derfor ser vi en hel del ryggeskader på campingplasser og på smale vestlandsveier om sommeren, sier Slettemoen i en pressemelding.
   – Vi ser også at bilen tar oppi hustak eller hushjørner fordi føreren ikke er vant med bilens høyde.»

   Jeg mener at dersom man skal kjøre større bil enn en vanlig personbil, så bør man ha opplæring og førerkort for den aktuelle størrelsen. 3500 kg er en fornuftig grense for førerkort kl. B.

   • Da bør vel egentlig begrensningen heller være størrelse enn vekt? Bobilen min ble opprinnelig registrert som 4200 kg, men ble nedregistrert til 3500 kg. Jeg kan nå kjøre bobilen min lovlig med B-sertifikat, men tar jeg med meg elsyklene, så er det ikke lenger lovlig.

    Ryggeproblemer, smale veier osv er ikke der på grunn av vekt. De er der fordi bobilene er 7 meter lange og 2.3 meter høye.

 3. Forlenge varigheten av førerkortet. Å måtte fornye hvert 5 år og senere hvert år for å beholde førerkortet er bare noe tull. Sett ihvertfall førerkortet tilbake til å vare 10 år om gangen slik det var før.

 4. Det er da bare å ta sertifikat for den vektklasse kjøretøy man vil kjøre. En drøss fritak hit og dit øker ikke sikkerheten på velene. Har man gammel kl B (før 1990 ca) og har fornyet m helseattest hvert 5 år er jo grensen 7500 kg totalvekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *