Helseattest for førerkort: Trosser Stortinget

27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå vurdert hvordan dette skal følges opp.

Samferdselsministeren vil ikke gjøre som Stortinget vil – i hvert fall ikke ennå. Foto: Scandinavian Stockphoto.

Samferdselsministeren har konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre denne endringen fra 1. august, skriver departementet i en pressemelding i dag.

– Tryggheten til alle som ferdes i trafikken må ivaretas. En obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren har tidligere meddelt Stortinget om flere utfordringer knyttet til en slik rask endring, og at han ikke kunne garantere gjennomføring allerede fra 1. august.

– Mange eldre som ikke oppfyller helsekravene har ikke blitt fulgt opp med formelle vedtak, men har førerkort som er utløpt. Dersom dagens ordning oppheves, risikerer vi at mange som ikke oppfyller helsekravene igjen vil kunne få førerrett. I tillegg har 37 prosent av sjåførene over 80 år førerkort med forkortet gyldighet, og de har dermed behov for hyppig medisinsk oppfølging. Vi må ha en forsvarlig prosess med utredning og høring for at disse fortsatt skal kunne fanges opp på en hensiktsmessig måte, og det er ikke mulig før 1.august, sier Hareide.

– Vi ser gjerne til våre naboland når vi vurderer ulike tiltak, også i trafikksikkerhetsarbeidet. Når vi sammenligner trafikksituasjonen mellom Norge og Sverige, tyder ny forskning på at eldre bilførere i Sverige har høyere ulykkesrisiko enn i Norge (VTI-rapport 1068 fra 2020). Det er viktig for trafikksikkerheten at vi gjør våre egne vurderinger av hva som er best i Norge, sier Hareide.

Legenes og de pårørendes rolle blir viktigere
Ved bortfall av helseattest, vil legenes oppfølging av pasienter, meldeplikt og formelle vedtak om tilbakekall av førerrett bli viktigere. Dermed må legene og statsforvalterne, som følger opp meldinger fra legene, få god informasjon, og tilstrekkelig tid til å forberede seg på endringen.

Pårørendes rolle vil også bli viktigere, og det er nødvendig med god informasjon om hvordan de kan følge opp nærstående og slektninger som av helsemessige grunner ikke bør kjøre bil.

Vurderer kompenserende tiltak
Både egenerklæring om helse og utvidet bruk av praktisk kjørevurdering er blant tiltakene som nå vurderes for å kompensere for bortfall av helseattesten.

– Statens vegvesen og Helsedirektoratet fortsetter arbeidet med å utrede hvordan Stortingets vedtak fra februar, der regjeringen bes om å oppheve kravet til obligatoriske helseattest for eldre bilførere, kan følges opp. Når deres utredning foreligger 1. oktober, vil jeg ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sier Hareide i pressemeldingen.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  5 comments for “Helseattest for førerkort: Trosser Stortinget

 1. 1. Det er allerede i dag mange ute i trafikken som en burde vurdere om de burde beholde førerkortet, dette gjelder selvsagt ikke bare eldre, men en bør heller innskjerpe reglene enn å lempe på de.
  Det er også en umenneskelig oppgave å overlate til fastlege om Olga på 75 eller John på 75 skal beholde førerkortet.

  2. Det burde innføres en praktisk prøve, gjerne utført av sjåførskolene med evt mulighet for anke om en skulle bli luket ut. Denne prøven kunne feks vært fra 40-50 år og hvert tiende år frem til feks 70-75 år og deretter maks 5 år mellom hver prøve.
  Trenger ikke være mer enn en skoletime i utgangspunktet.
  Da vil en kunne avdekke endel som er uskikket i trafikken og en kunne drive opplæring. De som var usikre på forhånd kunne ta en kjøretime i forkant og friske opp.

  I yrkeslivet må en i mange sammenhenger gjennomføre lovpålagt etterutdanning, hvorfor ikke i trafikken?

  • Regner med at A S er i slekt med Hareide, eller partimedlem!
   Maken til frekke kommentarer om eldre skal en lete lenge etter!

   Hvorfor skal eldre i Norge diskrimineres hver gang det handler om et eller annet?
   Samme når det gjelder pensjonen.

   Jeg er 78 år og kjører stor bobil rundt omkring i alle land og om det er på høyre side eller Venstre side spiller ingen rolle!

   Nei,nå må vi som er eldre gjøre som franskmennene ta til motmæle.

   Husk alle eldre at Stortinget har bestemt dette,men Hareide gir F…

   Nå må vi få vekk disse småpartiene en gang for alle.

   Og A S bør vise frem fult navn og med bilde!

   Norge skal være et fritt land?
   Eller hva mener dere?

 2. Regner med at A S er i slekt med Hareide, eller partimedlem!
  Maken til frekke kommentarer om eldre skal en lete lenge etter!

  Hvorfor skal eldre i Norge diskrimineres hver gang det handler om et eller annet?
  Samme når det gjelder pensjonen.

  Jeg er 78 år og kjører stor bobil rundt omkring i alle land og om det er på høyre side eller Venstre side spiller ingen rolle!

  Nei,nå må vi som er eldre gjøre som franskmennene ta til motmæle.

  Husk alle eldre at Stortinget har bestemt dette,men Hareide gir F…

  Nå må vi få vekk disse småpartiene en gang for alle.

  Og A S bør vise frem fult navn og med bilde!

  Norge skal være et fritt land?
  Eller hva mener dere?

 3. Merkelig at ingen kommentarer på denne Saken?
  Er det slik at de voksne bare gir F…?
  Lar en statsråd gi fa.. I å gjøre det Stortinget har bestemt.
  Mange bør skamme seg her 😡

 4. Er ikke på grunn av trafikksikkerheten han sier nei. Det er heller om å gjøre å klamre seg lengst mulig til en plass rampelyset. Til mere blest, til større sjanse for en plass i KrF. Vent å se. Når denne poteten ikke er varm for han lenger kommer nok andre måter å ivareta trafikksikkerheten fra han. Først skal han lempe på reglene, for så å avgiftsbelegge helsen enda mere. La mynten i kisten klinge, da sjelen av skjærsilden springe……..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *