Mer fleksible regler for ekstralys på bil

Vegdirektoratet sender om kort tid på høring et forslag om å tillate mer ekstralys. Foto: Knut Randem.

– I Norge er vinteren lang og mørk, og flere har ytret et ønske om muligheten for å montere bedre lys på bilen sin. Derfor ønsker vi mer fleksible regler som blant annet åpner for å kunne installere sterkere og bedre lys, og bruk av ny lysteknologi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har derfor gitt Vegdirektoratet i oppdrag å foreslå nye, mer fleksible regler for ekstralys på bil.

– Vi har fått flere henvendelser gjennom de siste årene om begrensningene i bruk ekstra lysutstyr på bil. Dette gjelder særlig maksimumskrav til lysstyrke og kravet om at ekstralys skal være montert parvis. Fordi vi i Norge har lang mørketid og dårlige lysforhold, ønsker vi nå å åpne for ny lysteknologi som vil kunne bidra til å synliggjøre både myke trafikanter og dyr. Ny lysteknologi innebærer dessuten at ekstralysene er til mindre sjenanse for omgivelsene enn tidligere, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

I dag følger de norske reglene om ekstra lysutstyr på bil de internasjonale kravene. Sverige har imidlertid fått innvilget et unntak fra disse kravene basert på særnordiske forhold, og har et mer fleksibelt regelverk.

– Det er hensiktsmessig å ha like regler i Norge og Sverige. Vegdirektoratet er derfor bedt om å sende forslag til endring av kjøretøyforskriften på høring nasjonalt og i EØS så snart som mulig. Forslaget skal legge opp til at den gjeldende begrensningen om maksimalt fire fjernlys på bil, og begrensningene i lysstyrke fjernes, sier Solvik-Olsen.

Direktoratet foreslo før jul at Norge skal endre sine regler slik at de følger det svenske mønsteret. Departementet har sluttet seg til dette og ber nå Vegdirektoratet om å sende det skisserte utkastet til endringer i kjøretøyforskriften § 28-1 nr. 4.9 om å frita biler fra det gjeldende kravet til maksimalt antall fjernlyslykter og maksimal tillatt lysstyrke, på høring nasjonalt og i EØS så snart som mulig.

Tekst: Redaksjonen basert på pressemelding

Del dette med andre:

  1 comment for “Mer fleksible regler for ekstralys på bil

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *