Får ikke lov til å bygge garasje til bobilen

Gjøvik kommune vil ikke fravike bestemmelsene om gesimshøyde for garasjer. De tar ikke hensyn til at en bobil skal få plass i garasjen.

Denne garasjen vil ikke Gjøvik kommune at søkeren i Hunndalen skal bygge. Tegning: Fra byggesøknad.

Bobileieren i Hunndalen i Gjøvik kommune ville bygge garasje til sin bobil. Han ville ha en dobbelt garasje med god plass til bobilen i den ene delen.

Garasjen skulle bli ca 50 kvm med en bredde på 6,2 meter og en dybde på 8,2 meter. I bakkant mot nabo skulle garasjen bygges delvis inn i skrånende terreng.

Grunnflaten er innenfor reglene, men kommunen har bestemmelser om at gesimshøyden kan være maksimalt 3 meter fra planert terreng. Det ble derfor søkt om dispensasjon for en gesimshøyde på 4,4 meter.

En slik dispensasjon ville ikke kommunen gi. Søkeren mente avslaget var urimelig og klaget på vedtaket.

Bobilverden.no har snakket med søkeren, som forteller at tomta er så stor at han har vurdert fradeling, men han ville heller bygge en garasje til bobilen.

Han forteller også at nærmeste nabo, som vil se baksiden og litt av siden av garasjen fra sin tomt, sier «bygg i vei». På den andre siden av veien er det et friområde.

I klagen framholder han at det bare noen «titalls meter unna» ligger et næringsbygg. Området er derfor ikke et homogent småhusboligfelt, skriver han i klagen. Dette bestrider kommunaldirektøren fordi de tilgrensende eiendommene er regulert for småhusbebyggelse.

Noboen som ville sett dette, protesterer ikke, forteller søkeren. Tegning: Fra byggesøknad.

Klagen ble i forrige uke behandlet av Utvalg for Kultur og teknisk. Kommunaldirektøren skriver i sin innstilling at «Å innvilge en slik dispensasjon, vil medføre uheldige presedensvirkninger».

Utvalget fulgte kommunaldirektørens innstilling om å opprettholde det administrative vedtaket om avslag. Saken blir så oversendt til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse.

Søkeren forteller Bobilverden.no at han fortsatt er optimist og håper på medhold hos Statsforvalteren. Om han bygger en dobbelt garasje med en gesimshøyde på 3 meter, vil det ikke være mulig å bruke den til en bobil.
Det var Oppland arbeiderblad som først omtalte saken.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  2 comments for “Får ikke lov til å bygge garasje til bobilen

  1. Garasje 6,50 x 7,50 + carport. Jeg plasserte ene langsiden imot bakken til naboen, og fikk en gesimshøyde på 1,5 meter. På andre side utvidet jeg garasjen med en liten carport -og sto igjen med gesimshøyde 2,63 m. Innvendig vegghøyde 3,30 m. Mønehøyde 4,75 m. Portåpning 5,50 x 3,07 m. Kommunen stemplet godkjent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *