Enighet om Euro 7

EU Parlamentet og Rådet ble mandag enige om en foreløpig avtale om regelverket for Euro 7.

Euro 7 kan tre i kraft i 2026. Foto: Gerd Altmann/Pixabay.

Hensikten med Euro 7 er å redusere utslipp fra veitransport for personbiler, varebiler, busser, lastebiler og tilhengere. Euro 7 trer i kraft 30 måneder etter formell godkjenning i Rådet.

Forskriften for typegodkjenning og markedsovervåking av motorvogner (Euro 7) har som mål å støtte overgangen til ren mobilitet og holde prisene på private og kommersielle kjøretøy overkommelige for borgere og bedrifter. Kjøretøy må overholde de nye standardene lengre for å sikre at de forblir renere gjennom hele levetiden, heter det i en pressemelding fra EU Parlamentet.

Oppdaterte grenser for eksosutslipp
For personbiler og varebiler ble det enighet om å opprettholde gjeldende testbetingelser og grenser for eksosutslipp under Euro 6. Etter Parlamentets anmodning vil antallet eksospartikler måles på nivået av PN10 (i stedet for PN23, og inkludere dermed mindre partikler).

For busser og lastebiler inkluderer den avtalte teksten strengere grenser for eksosutslipp målt i laboratorier (for eksempel NOx-grense på 200 mg/kWh) og under virkelige kjøreforhold (NOx-grense på 260 mg/kWh), samtidig som gjeldende testbetingelser for Euro VI opprettholdes.

Færre partikkelutslipp fra dekk og bremser, økt batterivarighet
Avtalen fastsetter grenser for partikkelutslipp fra bremser (PM10) for biler og varebiler (3 mg/km for rene elektriske kjøretøy; 7 mg/km for de fleste forbrenningsmotorer (ICE), hybrid- og brenselcellekjøretøy, og 11 mg/km for store ICE-varebiler).

Avtalen introduserer også minimumskrav til batterivarighet for elektriske og hybridbiler (80 prosent fra starten av levetiden til fem år eller 100 000 km, og 72 prosent opp til åtte år eller 160 000 km) og varebiler (75 prosent fra starten av levetiden til fem år eller 100 000 km, og 67 prosent opp til åtte år eller 160 000 km).

Bedre informasjon til forbrukere
Teksten i avtalen forutser en miljøvennlig kjøretøyregistrering, tilgjengelig for hvert kjøretøy, som inneholder informasjon om miljøprestasjonene på registreringstidspunktet (for eksempel grenser for utslipp av forurensende stoffer, CO2-utslipp, drivstoff- og elektrisk energiforbruk, elektrisk rekkevidde, batterivarighet).

Kjøretøybrukere vil også ha tilgang til oppdatert informasjon om drivstofforbruk, batterihelse, utslipp av forurensende stoffer og annen relevant informasjon generert av kjøretøyets innebygde systemer og sensorer. Dessuten må bilprodusenter utforme kjøretøyene sine for å forhindre manipulasjon av utslippskontrollsystemer gjennom digitalisering av bilovervåking.

– Gjennom denne avtalen har vi lykkes med å finne en balanse mellom miljømål og produsentenes vitale interesser. Målet med forhandlingene var å sikre overkommeligheten til nye mindre biler med forbrenningsmotorer for nasjonale kunder, samtidig som man muliggjør at bilindustrien kan forberede seg på den forventede totale omformingen av sektoren.
– Den europeiske union vil nå også adressere utslipp fra bremser og dekk og sikre lengre batterivarighet, sier Alexandr Vondra (ECR, CZ) i pressemeldingen

Neste skritt
Parlamentet og Rådet må formelt godkjenne avtalen før den kan tre i kraft. Forskriften vil gjelde 30 måneder etter ikrafttredelsen for biler og varebiler, og 48 måneder for busser, lastebiler og tilhengere (for kjøretøy produsert av små volumprodusenter, vil den gjelde fra 1. juli 2030 for biler og varebiler, og fra 1. juli 2031 for busser og lastebiler).

Den 10. november 2022 foreslo Kommisjonen strengere standarder for utslipp av luftforurensende stoffer for forbrenningsmotorvogner, uavhengig av drivstoffet som brukes. Gjeldende utslippsgrenser gjelder for biler og varebiler (Euro 6) og for busser, lastebiler og andre tunge kjøretøy (Euro VI). Som noe nytt tar Euro 7-forslaget for seg ikke-eksosutslipp (mikroplast fra dekk og partikler fra bremser) og inkluderer krav til batterivarighet.

Tekst: Redaksjonen
Kilde: Pressemelding

Del dette med andre:

  2 comments for “Enighet om Euro 7

  1. “Etter Parlamentets anmodning vil antallet eksospartikler måles på nivået av PN10 (i stedet for PN23, og inkludere dermed mindre partikler.”
    Regner med det menes færre partikler, og ikke mindre…?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *