Brannvern: Fire meter opp og fire meter til siden

Neste år får vi nye brannsikkerhetsregler for campingplasser. Også bobilplasser berøres, men der kan kommunal regulering være avgjørende for hvilke regler som gjelder. Vi har sett på detaljene i de nye reglene.

En oppdatert forskrift skal stramme opp regelverket for avstand på campingplasser. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Etter flere høringsrunder ser det ut til at nye brannvernregler for campingplasser skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2022.

Den første høringen i 2019 definerte campingenheter og avstandskrav. Høringen i høst tar for seg parsellinndelingen av campingplasser.

For eierne av plassene har spørsmålet om tilbakevirkende kraft vært viktig da det kunne føre til stor kostnader å legge om infrastruktur på plassene.

De to høringene må ses i sammenheng og blir etter ønske fra bransjen iverksatt fra samme dato. Høringene resulterer i tre nye punkter i Byggteknisk forskrift, paragraf 11-6 der nytt syvende ledd skal lyde slik:

a) Mellom campingenheter kan avstanden i annet ledd reduseres til minimum 4,0 m dersom det totale arealet for hver campingenhet ikke overstiger 75 kvm og campingenhetene ikke på noe punkt overstiger en høyde på 4,0 m over bakken. I en campingenhet inngår en campingvogn, bobil, villavogn, husvogn o.l. med tilhørende telt, fortelt, spikertelt, terrasse, levegg og lignende byggverk.

b) Avstanden måles fra ytterpunkt til ytterpunkt på campingenhetene. Kapittel 5 og 6 kommer ikke til anvendelse ved beregning av areal, høyde og avstand for campingenheter, men gjelder ved beregning av avstand til nabogrense.

c) Campingplass skal deles opp i parseller med grunnareal på maksimalt 1 200 kvm. Mellom parsellene skal det være branngater på minimum 8,0 meter bredde.

Punkt a) og b) ble avklart gjennom den første høringen i 2019. Punkt c) får sin endelige utforming gjennom høringen i høst, men det er lite sannsynlig at dette punktet blir endret.

En campingenhet kan ikke overstige 75 kvm. Enkelt sagt inngår alt brennbart i campingenheten.

Slik blir reglene i praksis
Definisjonen av en campingenhet og avstandskravene er tydelig beskrevet i forskriftspunkt a) over. En campingenhet ligner mye på tidligere definisjoner, men er nå løftet inn i forskriftsteksten og er en utvidelse i forhold til dagens definisjon.

I høringen i 2019 var maksimal høyde på en campingenhet satt til 3,5 meter. Denne er nå økt til 4 meter av hensyn til besøkende bobiler, som i noen tilfeller er høyere.

Reglene for avstand og parseller gjelder også for drop-in-plasser. Det bekrefter senioringeniør Dagfinn Kalheim, som arbeider med brannsikkerhet i Direktoratet for byggkvalitet. Han har hjulpet redaksjonen gjennom punktene og spørsmål knyttet til overgangsregler.

Avstanden mellom hver campingenhet skal være minimum 4 meter.

Det nye regelverket får ikke tilbakevirkende kraft dersom det fører til store kostnader å legge om infrastrukturen på campingplassene. Det betyr at en campingplass som har lagt opp bobilplasser med fast dekke og gress mellom plassene, ikke blir pålagt å legge om disse til en avstand på 4 meter. De kan dermed videreføres med en avstand på 3 meter.

Dersom drop-in-plassen ligger på et område der nye regler kan tas i bruk uten store kostnader, skal nye regler benyttes. Enkel oppmerking, et skilt eller en nummerhelle i gresset er ikke grunn nok til å følge gamle regler, bekrefter Kalhem.

En gruppe campingenheter kalles en parsell. En slik parsell kan ikke være større enn 1200 kvm.

Hva med bobilplassene?
Vil de nye avstandsreglene gjelde for bobilplasser? Ja og nei, svarer Kalheim. Svaret avhenger av hva plassen er regulert for, men hans anbefaling er klar. Avstandskravene bør gjelde overalt der det soves i bobiler.

Det er planverket i kommunen som regulerer områder. En regulering for campingformål gjør automatisk de nye reglene gjeldende. Dersom plassen er regulert til parkering vil forskriften ikke automatisk gjelde.

– Dette må kommunene være oppmerksomme på, sier Kalheim.
– Vi har ansvar for byggverk, men vår anbefaling er at de samme avstandsreglene benyttes overalt der det forekommer overnatting. En brann ser ikke forskjell på hvor bobilene står parkert.

I slike tilfeller blir det dermed kommunen som må sørge for at vedtaket i reguleringsplanen tar hensyn til det nye regelverket, eller at eier av bobilplassen innfører parkeringsregler som angir forskriftens avstandskrav på minst 4 meter.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  9 comments for “Brannvern: Fire meter opp og fire meter til siden

 1. Personbiler til campingvogn som ikke skal brukes til overnatting , hvor skal de parkere?
  Slik loven er i dag kan disse parkere i mellom uten noe avstandskrav.
  Har opplevd flere ganger etter å ha parkert min bobil riktig på oppmerket plass, at det blir parkert personbiler mellom og helt inntil ( ca 80 cm i fra) min bobil på begge sider, eier av campingplassen tillater dette, personbileier nekter å flytte.
  Dette utgjør etter mitt syn en fare ang spredning f.eks ved en brann.

 2. Vet campingplass i Asker har proppet campingen med vogner med 3m avstand, dette for og slippe å forholde seg til de nye reglene, så at plass eierne må få tid til å anpasse seg er i visse tilfeller helt på tryne. Alt som er etablert etter 2019 burde etter mot syn forholde seg til de nye reglene. Alle har vist at dette ville komme,

 3. Det var gode opplysninger, for på tlf. til Direktoratet for byggkvalitet forrige uke ble det opplys at 3,5m høyderegelen ville gjelde og det var opptil kommunen og gi dispensasjon på høydekravet og det måtte campingplasseier sørge for å søke om.
  Ellers var opplysningene i artikkelen sammenfallende med det som ble opplyst.

  • I forrige uke var det fortsatt noen i direktoratet som var på ferie. Vi måtte vente til denne uka for å få presise svar.

 4. Bobilparkering, ikke camping, men parkering hvor man sover i bobil! Bobiler er gjerne maksimalt 3,55 meter i bredde og mange er opp mot 11 meter lange. Så når vi setter av plasser, blir parkering 3,55 meter og 4 meter til neste bobil og dermed en lengde på 11 meter. 83 kvadratmeter. Man kan også sette av plasser med mindre lengde, for kortere bobiler. Har hørt at de som parkerer mot hverandre skal ha en avstand mellom markiser på 1 meter? Det vanlige er at markiser trekkes inn før man sover. Har jeg tolket disse nye regler rett?

  • Brannvernreglene gjelder for områder regulert for camping, men det anbefales av Direktoratet å følge disse reglene overalt. Grunnprinsippet er at det skal være 4 meter mellom brennbart materiale. Vi har aldri hørt om noen en-meters regel for markiser.
   For enkle bobilplasser/bobilparkering vil det være naturlig å ikke ha markise ute – i hvert fall ikke om natta. En campingplass er et helt annet tilbud hvor det er naturlig å ha bedre plass og markise ute under hele oppholdet.
   En bobil kan være inntil 2,60 m bred. Det betyr at det på en bobilplass bør settes av en bredde på 6,60 meter per plass. På steder hvor det er naturlig å ha markise ute hele døgnet må avstanden økes tilsvarende markisebredden.
   Hvor lang en plass skal være og hvor mange ekstra lange plasser det skal være, er det opptil plasseier å bestemme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *