Bøtene for dårlig oppførsel øker

I et tiår har tyske veimyndigheter aktivt forsøkt å lære opp bilistene til å slippe fram utrykningsbiler når det er kø på autobahn. Nå skrur de opp bøtene for de som er til hinder.

Trekk tidlig i den retningene du skal flytte deg om det kommer et utrykningskjøretøy som skal ha fri bane. Foto: Ellen Randem.

De tyske motorveiene kan være effektive tranportveier, men også ha marerittaktige køer på grunn av veiarbeid, ulykker eller bare på grunn av stor trafikk. Uansett årsak så er bilistene pålagt å gi fri bane til utrykningskjøretøy. Og det er ikke opptil deg å finne en måte å gjøre det på. Du skal gjøre det slik det vises på videoen under.

Tyskerne kaller det «rettungsgasse». Hvordan du skal oppføre deg er ofte vist på skilt. På vei med to kjørefelt i samme retning skal venstre felt trekke mot venstre og høyre felt mot høyre slik at det blir fri vei for utrykningskjøretøy mellom dem.

Dersom det er flere enn to kjørefelt i samme retning skal venstre felt fortsatt trekke til venstre ved kø. De øvrige feltene skal trekke mot høyre slik at det alltid er forutsigelig for utrykningskjøretøyene hvor de har fri bane. Denne instruksjonsfilmen viser hvordan køen skal dele seg:

Å lage «rettungsgasse» er ikke noe du skal lage når du hører utrykningskjøretøyet. Du bør tenke på hvordan du skal lage passasjen allerede når køen stanser opp. Senere kan det være for seint.

Dette er ikke spesielt for Tyskland. Også i Østerrike har det vært aktive kampanjer for å lage «rettungsgasse». Her hjemme er det tilsvarende regler i trafikkreglene, men de har ikke fått den samme oppmerksomheten.

Fram til desember 2016 var reglene for «rettungsgasse» slik at fire kjørefelt skulle dele seg for å gi plass mellom de midterste feltene. Slik er det altså ikke lenger.

De som hindrer utrykningskjøretøy vil i Tyskland nå få bøter på over 3500 kroner, prikker i førerkort og inndragning av førerkortet i en periode. Det er Husbil & husvagn som har fanget opp informasjonen om de nye bøtesatsene.
Den som følger etter et utrykningskjøretøy i den åpne passasjen må regne med enda sterkere reaksjoner.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *