Bobilferie og klima – et klimaregnskap

Bobilen har fått sitt egen klimaregnskap. Foto: Knut Randem.

Sammenlignet med en del mulige ferieformer, som hjemmeferie og fottur på fjellet, er klimagassutslippene knyttet til bobilferie relativt høye. Men utslippene fra bobilferie er likevel langt lavere enn ferieformer det er sannsynlig at potensielle bobileiere vil benytte seg av, som storbyferie, sydenferie, eller ferietur med campingvogn.

Slik beskriver Østfoldforskning resultatet i sin kortversjon av forskningsarbeidet de har gjennomført på oppdrag fra Norges Caravanbransjeforbund (NCB). Klimaregnskapet ble presentert tirsdag 25. september og omtalt av Bobilverden.no her.

Arbeidet med klimarapporten er utført som et uavhengig forskningsarbeid og forfatterne av rapporten er Andreas Brekke, Simon A. Saxegård, Mona Nilsen og Lars G. Tellnes i Østfoldforskning.

Mona Nilsen fra Østfoldforskning kunne i går presentere klimagassregnskapet for bobiler. Foto: Knut Randem.

På pressekonferansen der rapporten ble presentert sa Mona Nilsen at det ikke er uvanlig at oppdragsgivere prøver å påvirke slik at rapporten går i deres favør.
– Et slikt press har vært helt fraværende i arbeidet med denne rapporten, sa hun. Geir Holm, generalsekretær i NCB la til at for dem var det ytterst viktig at rapporten var presis og godt dokumentert. Rapporten blir også oversatt til engelsk og det er ventet at bobilprodusentene vil vise stor interesse for den.

Hovedfunnene i undersøkelsen
– En bobilferie har litt større klimagassutslipp enn en tur til hytte ved sjøen. Mesteparten av utslippet er knyttet til kjøring med bobilen.
– Til sammen gir én uke med bobilferie et utslipp på rett i underkant av 300 kg CO2 per person. Det er mye mindre enn det en typisk storbyferie gir.
– For en storbyferie er transporten det aller viktigste, på grunn av flyreisen, men det er også betydelige klimagassutslipp knyttet til overnatting. Det skyldes at hoteller i storbyer ofte har høy energibruk per overnattingsdøgn, og at energikilden i de respektive landene har høye klimagassutslipp.
– En båtferie langs Norskekysten bidrar til enda litt større klimagassutslipp enn en storbyferie. Det er avhengig av hvor mye man kjører båten, men her er brukt rimelige antakelser om kjørelengde, om enn med en båt av en viss størrelse.
– Den ferieformen som bidrar til suverent mest klimagassutslipp, er cruiseferie. Det gir ni ganger så store utslipp som nestemann på lista: charterferie til Syden.

Drivstoff avgjør
Rapporten viser at drivstoff er en viktig faktor ved sammenligning av de ulike ferieformene som blir sammenlignet i rapporten. Reiselengde vil derfor påvirke resultatet for den enkelte. En viktig del av forskningsarbeidet har derfor gått ut på å finne reelle sammenligninger. Sammenligninger som ikke kun består av drivstoff, men også av aktiviteter og forbruk på feriestedet. Det er mye som påvirker klimaavtrykket.

Begrepet ”klimaregnskap” er en fellesbetegnelse på analyser som beregner klimafotavtrykk fra produkter eller aktiviteter. Klimaavtrykket kan derfor komme fra både direkte og indirekte utslipp av klimagasser.

Grunnlaget og sammenligningen
Undersøkelsen tar utgangspunkt i at en ferie består av transport, overnatting, mat og aktiviteter. I sammenligningen av de ulike ferieformene har Østfoldforskning tatt for seg hele livsløpet for ferieformene.

Det er tatt utgangspunkt i bobilens største forbruksgruppe – et par i 60-årene. Transport er målt i personkilometer, og det tas utgangspunkt i at bobiler har en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 6000 km. Overnattinger er målt i overnattingsdøgn mens ferieform måles i ferieuke for en person.

I denne tabellen vises relative klimagassutslipp etter transportmiddel per personkilometer. Bobil med 7 prosent biodiesel er 100 prosent til venstre. I de øvrige kolonnene vises avvik i forhold til dette. Tabell: Østfoldforskning

I en sammenligning av forbruket av drivstoff per personkilometer har forskerne satt opp bobil med 7 prosent biodiesel til 100 prosent. Deretter er det sammenlignet med andre ferieformer. En reise med el-bil (med norsk strømmiks) ligger på 12 prosent av en bobil mens cruise ligger på 316 prosent. Mellom disse ligger stor fritidsbåt på 262 prosent, bil med campingvogn (7 prosent biodiesel) 116 prosent og mellomdistanse med fly på 35 prosent. Forskerne påpeker at selv om flyreiser ser gunstig ut så slår antallet kilometer sterkere ut.

Men klimaregnskapet omfatter mer, og da blir bildet noe annet. Forskerne har også sett på klimagassutslippene per overnattingsdøgn. Da har de regnet med at bobilen brukes 40 døgn i året og har en levetid på 15 år. Dersom den brukes mer og blir eldre vil utslippene fra produksjon kunne fordeles over flere døgn og år og dermed bli lavere. For hus, hytter og hoteller har de regnet med en levetid på 60 år.

Analysen av klimagassutslippene per overnattingsdøgn viser at hotell i storby kommer dårligst ut og er to ganger høyere enn for bobil. Også hotell i Syden har større klimautslipp. Forskerne har ikke vurdert overnattingsdøgnet for cruise separat.

Det er cruisebåtene som er klimaverstingene. Foto: Knut Randem.

Cruise er en versting
En cruiseferie har samlet et ni ganger så stort klimaavtrykk som neste ferieform. I tabellen vi viser her er cruise tatt ut for å vise forholdet mellom de øvrige ferieformene.
Det samlede resultatet viser at en chartertur til Syden har mer enn dobbelt så høye klimagassutslipp som en bobilferie med tilsvarende lengde. En tur langs norskekysten i motorbåt plasserer seg mellom disse og storbyferien like bak motorbåten.

De samlede klimagassutslippene per ferieform, regnet per person i en uke fordeler seg slik:
– Bobilferie, litt under 300 kg CO2-ekvivalenter
– Chartertur til Syden, i overkant av 500 kg CO2-ekvivalenter
– Storbyferie, litt over 400 kg CO2-ekvivalenter (klimavennlig hotell, avstand 900 km unna)
– Båtferie, ca 500 kg CO2-ekvivalenter (med lite kjøring)
– Cruise, over 4000 kg CO2-ekvivalenter (om du flyr til Karibia øker utslippet til 10 000 kg)

Når cruise tas ut av tabellen blir de innbyrdes forskjellene i klimautslipp mellom de øvrige ferieformene tydeligere. Tabell: Østfoldforskning.

Både hytteferie, ferie med campingvogn og fottur er sterkt avhengig av hvor langt unna hjemmet feriestedet befinner seg og hvordan ferieformen gjennomføres. Campingvogn på campingplass ikke for langt unna hjemmet regnes å være temmelig klimavennlig. Hvor langt det kjøres med campingvogna er avgjørende for resultatet.

Hjemmeferie eller telt i egen hage må regnes som det mest klimavennlige du kan gjøre, forteller Nilsen. For alle andre ferieformer slår transportfaktoren ut i forhold til reiselengde.

Dersom du vil gå enda dypere inn i undersøkelsen kan du se et kort sammendrag av rapporten her og hele rapporten på 64 sider her.

En referansegruppe bestående av representanter for miljøstiftelsen Zero, som overtok plassen tilbudt Venstre, NHO Reiseliv, bobilbransjen og Østfoldforskning har fulgt arbeidet med klimagassregnskapet.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no
Tabeller: Østfoldforskning

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *