Bobiler kjører veldig lite

Bobiler kjører lite, så her i trafikken er de underrepresentert. Foto: Knut Randem.

Antallet bobiler har vokst voldsomt de senere årene. Likevel er den årlige kjørelengden på en nedadgående kurve. Nå kjører hver enkelt av oss 906 kilometer mindre enn i 2013. Statistikken viser en beskjeden kjørelengde både per bil og samlet.

Fra 2015 til 2017 økte samlet kjørelengde for norske biler med over 3 prosent til 45,2 milliarder kilometer. For bobiler er tendensen stikk motsatt. Det har den vært siden 2013.

En nylig utgitt statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bobiler utgjør en beskjeden andel av den totale kjørelengden for norske kjøretøy. Dessuten er kjørelengden for bobiler på en fallende kurve både samlet og i gjennomsnitt per bobil. Og det til tross for at antallet bobiler har vært i kontinuerlig vekst og nærmer seg 50 000 registrerte kjøretøy med raske skritt.

Bobiler kjører mindre enn 6000 km i året
Det er god grunn til å si at bobiler står seg i stykker før de kjører i stykker. I fjor kjørte hver enkelt bobil (eller campingbil, som det heter i statistikk- og avgiftssammenheng) kun 5784 kilometer – i gjennomsnitt. Noen kjørte selvfølgelig langt mer, og da er det innlysende at noen nesten ikke kjører.

Denne lave kjørelengden per bil har vært på nedadgående kurs siden 2013. Da kjørte hvert enkelt av oss 6690 kilometer i året. Deretter har det sunket til 6340 kilometer i 2014, 6120 kilometer i 2015, 5893 kilometer i 2016 og altså 5784 kilometer i 2017.

Med en sterk økning i antallet registrerte bobiler er det overraskende å se at den samlede kjørelengden synker. Det blir flere bobiler, men likevel kjører de samlet mindre enn før. I 2013 kjørte vi til sammen 163,7 millioner kilometer. Fire år senere har vi redusert samlet kjørelengde med nesten 30 millioner kilometer til 134,1 millioner kilometer. Betyr det at bobilistene setter mer pris på de korte turene enn tidligere? Det kan se slik ut.

SSB har også sett på kjørelengde fordelt etter bobilens alder. Det er 10-14 år gamle bobiler som tilbakelegger flest kjørte kilometer, men det gjenspeiler trolig at det også er i denne aldersgruppen det høyeste antallet bobiler befinner seg. Bobiler 20 år eller eldre kjører minst av alle, men det viser nok også at det er på dette tidspunktet mange går ut av trafikken. Bobiler eldre enn 20 år har også den korteste kjørelengden av alle.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Kilde: SSBs statistikker for kjørelengde
Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *