Ber turfolk bruke brannvett

Store ressurser settes nå inn for å hindre en ny skogbrannsommer. I det forebyggende arbeidet regnes økt bevissthet blant turfolk som noe av det viktigste. De siste dagene har vi sett en truende skogbrann i Sokndal.

Rask innsats er viktig ved skogbrann. Det viktigste er å være forsiktig med åpen ild. Foto: Kim Haugen/Sivilforsvaret.

– Ni av ti skogbranner startes av menneskelig aktivitet, ofte fordi folk som ferdes i naturen ikke er forsiktige nok, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand i en pressemelding. Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer.

– Vi er nå inne i perioden med bålforbud, og har oppfordret skogeierne til å henge opp plakater som informerer om dette. Vi har også laget eget materiell beregnet på synlig plassering ved innfallsporter til skog og mark, for å minne om faren ved bruk av alle former for åpen ild, sier Flugstad.

I fjor ble det registrert mer enn 2000 skog- og gressbranner her i landet. I Justis- og beredskapsdepartementets budsjett for 2019 er det tatt høyde for at beredskap og slokking av skogbranner kan vise seg ressurskrevende også i år.

Høy helikopterberedskap
– Det samlede kostnadsbildet knyttet til skogbranninnsatsen i 2018 passerte antakelig 100 millioner kroner. Brannhelikoptrene utgjorde den største enkeltposten med 56 millioner, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Håndtering av skogbranner er i hovedsak et kommunalt ansvar, som skjer i regi av Brann- og redningsvesenet. Helikoptrene er en statlig forsterkningsressurs, administrert av DSB. I den travleste perioden i fjor var rekordmange 22 helikoptre i innsats samtidig.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *