Dette er årets mest attraktive by

Bobilplassene i gjestehavna har blitt et svært populært tiltak blant bobilister som besøker Fredrikstad. Foto: Knut Randem.

Statens pris for årets mest attraktive by 2017 går til en by som også har satset på bobiler sentralt i bybildet. Det har ikke vært med i juryens begrunnelse. Den trekker heller fram byens satsing på gratis ferge og handel i sentrum som to viktige momenter for valget av vinner.

– Fredrikstad har jobbet målbevisst over lenger tid for å styrke sentrum. Jeg er imponert over hva kommunen og næringsdrivende har fått til sammen for å skape levende sentrum og gode byområder, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Juryen har i år hatt tre sterke kandidater til Statens pris for attraktiv by. I skarp konkurranse med Egersund og Arendal, falt juryen ned på Fredrikstad som vinner.
Fredrikstad utmerker seg på noen viktige områder som juryen mener andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av. Det ene er at satsingen på gratis ferge som binder bydelene Gamlebyen i øst, sentrum i midten og Kråkerøy i sør sammen på en naturlig og inkluderende måte. Det andre er byens offensive satsning på sentrum som har gitt resultater. Det tredje er måten kommunen, i samarbeid med andre aktører, tar i bruk forskning og ny kunnskap i sin måte å jobbe på, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Gratis kollektivtransport med byferga er et innovativt grep for å øke bruken og oppslutningen om byen. Deltakerbasert budsjettering gir økt lokaldemokrati, og generell satsning på sentrum har gjort at juryen valgte Fredrikstad, sier juryleder Erling Dokk Holm.

I 2014 vedtok kommunen at fergen som gikk over Glomma skulle være gratis og utvides til å også å betjene vestre elveløp. Antall reisende økte fra 300 000 årlig til 1,25 millioner. Juryen mener kommunen her har gjort et modig og riktig valg.
Samtidig ser juryen at valget på mange måter er naturlig og riktig ut fra de forutsetninger Fredrikstad har som sjøfartsby lokalisert ved Glommas utløp.
Forbildefunksjonen ligger i det å satse stort og bredt nok på kollektivtransport. Kommunen jobber også parallelt med å tilrettelegge for sykling og andre kollektivtilbud, skriver juryen i sin begrunnelse.

Fredrikstad har de siste årene jobbet målrettet og systematisk for å revitalisere sitt bysentrum som handelsområde, blant annet gjennom å knytte området sammen med det tidligere «verkstedsområdet» med en gangbro over elven. I Fredrikstad er det engasjert en sentrumskoordinator som gjennom kunnskap og dialog med handelsnæring og gårdeiere har jobbet strategisk med å fylle tomme lokaler med ny aktivitet. Dette har gitt resultater.
Juryen er imponert over aktørenes satsing på arkitektonisk kvalitet, og merker seg at gårdeiere og næringsliv i omkringliggende lokaler lar seg inspirere til å videreutvikle sine områder i samme ånd.

Fredrikstad er i vekst, og er blitt en stadig mer attraktiv by. En videre vekst blir bare positiv om utviklingen av sentrale sentrumsnære arealer, til bolig og næring, kan fortsette. Juryen ser at både kommunen og andre aktører i Fredrikstad viser vilje til å ta i bruk ny kunnskap, metoder og verktøy for å fremme byens utvikling, skriver juryen i sin begrunnelse.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *