Advokaten: Når bobilen uventet ble for dyr

Finnes det rettsavgjørelser om prisjusteringer som følge av valutapåslag? Vi utfordret advokat Arild Almklov, som vanligvis skriver for Bobilverden.no, til å finne fram saker fra rettsvesenet. Der var det ikke mye å finne og han måtte langt tilbake i tid. Her er hans vurdering av forbrukers rettigheter:

Ved avtale om kjøp av ny bobil eller bobil som skal importeres før salg vil de fleste kontraktsforslag fra selger inneholde en klausul om justering grunnet valuta endringer.

Kursen på norske kroner mot euro har endret seg nærmere 30 prosent siden nyttår. Dette utgjør mye. Spørsmålet er hva rettigheter du har som kjøper i et slikt tilfelle? Er en slik klausul gyldig? Har kjøper rett til å avbestille eller eventuelt gå fra avtalen etter avtaleloven § 36 ved en slik endring? 
De avtaler det her er snakk om er standardavtaler der en forbruker har liten eller ingen muligheter for påvirkning av avtalens innhold.

Advokat Arild Almklov i Rettshjelpadvokaten skriver om juridiske spørsmål for Bobilverden.no.

Før levering har forbrukerkjøper en generell rett til å avbestille avtalen etter forbrukerkjøpsloven § 41. Den fastslår at dersom en forbruker før levering avbestiller kan ikke selgeren kreve betaling. Selger kan kreve erstatning etter bestemmelsen. Enten standarderstatning som de er blitt enige om eller erstatning for faktiske utgifter. Standard erstatning kan ikke overstige selgers faktiske utgifter.

Dette burde løse de fleste slike tilfeller. Dersom ikke så vil jeg anta at valutaendringer i den målestokk det er snakk om her vil gi forbruker rett til å gå fra avtalen etter bestemmelsen i avtaleloven § 36, jf. § 37. Etter denne bestemmelsen kan ikke selger kreve erstatning for påførte utgifter.

Markedsrådets sak nr. 7.86 fra 1986 omhandler et tilfelle. Norsk Bilbransjeforbunds standardkontrakt hadde en klausul hvor prisen på bilen kunne økes med inntil 8 prosent. Dersom mer ble forbruker gitt hevingsrett. Markedsrådet vurderte saken opp mot markedsføringsloven § 9a.

Forbrukerrådet anførte at klausulen var ugyldig. Subsidiært at forbruker måtte gis hevingsrett tidligere. Markedsrådet mente at slike klausuler var i alles interesse. Om ikke ville det medføre en generell økning av prisene. Markedsrådet mente likevel at forbruker burde ha rett til heving før dette, men sa ikke eksakt hvor grensen går.

Det ble i avgjørelsen tatt forbehold om bestillinger av biler som var spesialtilpassede. Det kan forøvrig nevnes at det ikke var enighet om hva som var spesialtilpassede biler. Det ble uttalt at det i denne sammenhengen må det være noe utover det som vanligvis selges. Altså tilpasninger utover det som normalt tilbys.

I etterkant av denne avgjørelsen har forbrukers rettigheter blitt styrket gjennom avtaleloven § 37. Jeg antar derfor at det syn Markedsrådet hadde på vern av forbrukers stilling står sterkere i dag enn i 1986.

Mitt svar på dette er at forbruker dersom endringene er på mer en 8 prosent så foreligger det bristende forutsettinger etter avtaleloven § 36.

Så en forbruker i en situasjon der den bestilte bilen har blitt vesentlig dyrere enn forventet er både sikret gjennom avbestillingsretten i forbrukerkjøpsloven § 41 og gjennom adgangen til å gå fra avtalen etter avtaleloven § 36, jf. § 37.

Av advokat Arild Almklov, Rettshjelpadvokaten
Advokaten kan vurdere din sak. Les mer her.

Les også: Hvilke rettigheter har du når store valutaendringer øker prisen på bestilt bobil?

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *