Tolletaten i gang med promilletesting

1. desember kan de som ferdes langs veiene i Trysil bli stoppet av tollere og bli bedt om å blåse i alkometer. De trenger ikke mistenke at sjåføren kjører i rus. Alle sjåfører kan bli promilletestet.

Fra og med 1. desember kan tollerne promilleteste trafikanter. Foto: Pressemelding.

– Stortinget har gitt Tolletaten hjemmel til å rusteste sjåfører i forbindelse med vareførselskontroll.

– I første omgang starter etaten et prosjekt i Trysil i Innlandet fylke og kun med alkotest. Vi ønsker å høste erfaringer med denne nye tolloppgaven før vi utvider geografisk med flere tollsteder og vurderer om det også skal testes for andre typer rus, sier fungerende divisjonsdirektør Tom Daniel Sunde i grensedivisjonen i Tolletaten i en pressemelding.

Tolletaten planlegger å utvide rustesting ved flere tollsteder våren 2024.
– På sikt kan rustester bli en del av den ordinære tollkontrollen i hele Norge, sier Sunde.

Seksjonssjef Stig Hagen ved Trysil tollsted påpeker at sjansen for å møte tollere i promillekontroll på de sju grenseovergangene som kameraovervåkes i Trysil absolutt er reell. Tolletaten har mobile patruljer også på de mindre trafikkerte vegene i grenseområdene, advarer han.

Varsler politiet ved mistanke om ruskjøring
Vegtrafikklovens paragraf 22 understreker at «Ingen må føre motorvogn når han eller hun er påvirket av alkohol eller annen berusende eller bedøvende middel» Lovens paragraf 22c omhandler Tolletatens testing av ruspåvirkning.

Tolletaten kan ta alkotest (foreløpig blåseprøve) og foreløpig test av om motorvognføreren er påvirket av annet berusende eller bedøvende middel når motorvognen er stanset i kontroll etter vareførselslovens paragraf 8-1 første ledd.

Gir testresultatet grunn til å tro at føreren av motorvognen er påvirket, skal Tolletaten straks varsle politiet.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *